item ทั้งหมดของตัวเกมส์ pokemon duel

23 ตุลาคม 2560
item ทั้งหมดของตัวเกมส์ pokemon duel

รวบรวมข้อมูลไอเท็ม ทั้งหมดของเกมส์  pokemon duel พร้อมคำอธิบาย

Item ชื่อ รายละเอียด หาได้จาก
coin เอาไว้ใช้จ่าย ในส่วนต่างๆ ของเกมสื ทั้งการ รวมร่างโปเกม่อน และอื่นๆ การทำภาระกิจต่างๆ ในแต่ละวัน และการทำ quest
Gems เอาไว้ใช้จ่าย ในการหาโปเกม่อนตัวหายากอื่นๆ ใน shop และในเรื่องอื่นๆอีกมากมาย  เข้าเล่นเกมส์ทุกวัน หรือ จากการทำทำ quest หรือ จากกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย หรือจะซื้อจาก shop ก็ได้
Booster Ticket เอาไว้ใช้ในการ Booster หาโปเกม่อนฟรี ใน shop การทำภาระกิจต่างๆ ในแต่ละวัน และการทำ quest
AI Ticket  ใช้ให้ AI เล่นเกมส์แทนเรา ในส่วนของการต่อสู้กับคู่แข่ง ใช้ในกรณีที่เราคิดไม่ออก หมดต้องการแนวทางในการเล่น แต่ใช่ว่า มันคิดแทนแล้ว เราจะชนะนะครับ การทำภาระกิจต่างๆ ในแต่ละวัน และการทำ quest
Material  ใช้เลือกซื้อโปเกม่อนที่ต้องการได้จาก shop  การได้จากการใช้ Ticket ฟรี แล้วมันจะแจก Material มาให้ครั้งละ 50 
Cube
UC, C, R, EX
 ใช้สำหรับสะสมเวลเวล CLv เพื่อเพิ่มค่าตัวเลขการโจมตีของช่อง สีขาว กับ สีทอง โดยเพิ่มขึ้นที่ละ 1 โดยสามารถใช้ได้กับ ประเภทโปเกม่อนชนิด C เท่านั้น  การทำภาระกิจต่างๆ ในแต่ละวัน และการทำ quest
Rare Metal
UC, C, R, EX
ใช้สำหรับสะสมเวลเวลเพิ่มค่าประสบการณ์ของโปเกม่อนในแต่ละตัว การทำภาระกิจต่างๆ ในแต่ละวัน และการทำ quest
Ingot
UC, C, R, EX
 เมื่อเข้าไปใน shop แล้วทำการแลก เป็น coin จะได้ coin จำนวนมาก การทำภาระกิจต่างๆ ในแต่ละวัน และการทำ quest
  carmonite  ใช้กับโปเกม่อน level 5 ขึ้นไป   ต้องไปปลดล็อคใช้ item นี้ได้ก็ต่อเมื่อ ระดับ league ของคุณต้องถึง 2700 ขึ้นไป