การจัดอันดับท่าป้องกันยิมที่ดีที่สุด ของธาตุ : Grass

ค่าการป้องกันยิม จะใช้ค่า Gym Weave ใน 100 วินาที มาคูณกับ ค่า Tankiness เพื่อหาการจัดอันดับค่าในการป้องกันยิม

การจัดอันดับเหล่านี้ จะไม่นำโปเกม่อนในตำนานมาคำนวนด้วย เพราะ โปเกม่อนในตำนานไม่สามารถนำมาป้องกันยิมได้
ท่าโจมตีที่เป็นตัวอักษรสีแดง คือ ไม่สามารถพบได้อีกแล้วจากการฟักไข่ หรือจับโปเกม่อน ณ เวลานี้

% บอกคุณว่า Pokemon ดีแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับ Pokemon ที่ดีที่สุดในหมวดหมู่นี้

Rank Pokemon Quick Move Charge Move Tankiness Gym Weave Gym Defense %
1.
Shaymin(Land-Forme)
Hidden Power Grass Knot 47,250 1,101 10,924,672,500 100.00
2.
Shaymin(Land-Forme)
Hidden Power Solar Beam 47,250 1,008 10,001,880,000 91.55
3.
Shaymin(Land-Forme)
Hidden Power Energy Ball 47,250 963 9,555,367,500 87.47
4.
Exeggutor
Confusion Solar Beam 32,184 1,200 8,998,646,400 82.37
5.
Shaymin(Land-Forme)
Zen Headbutt Grass Knot 47,250 876 8,692,110,000 79.56
6.
Exeggutor
Confusion Seed Bomb 32,184 1,122 8,413,734,384 77.02
7.
Shaymin(Land-Forme)
Zen Headbutt Energy Ball 47,250 840 8,334,900,000 76.29
8.
Tangrowth
Infestation Solar Beam 41,400 918 7,867,076,400 72.01
9.
Exeggutor
Extrasensory Solar Beam 32,184 1,037 7,774,830,490 71.17
10.
Shaymin(Land-Forme)
Zen Headbutt Solar Beam 47,250 780 7,739,550,000 70.84
11.
Torterra
Razor Leaf Solar Beam 40,608 900 7,382,534,400 67.58
12.
Tangrowth
Infestation Ancient Power 41,400 850 7,284,330,000 66.68
13.
Exeggutor
Extrasensory Seed Bomb 32,184 968 7,261,907,645 66.47
14.
Leafeon
Razor Leaf Leaf Blade 35,697 941 7,254,087,322 66.40
15.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Solar Beam 33,048 954 7,251,392,160 66.38
16.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Solar Beam 33,048 954 7,251,392,160 66.38
17.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Solar Beam 33,048 954 7,251,392,160 66.38
18.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Solar Beam 33,048 954 7,251,392,160 66.38
19.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Seed Bomb 33,048 948 7,205,785,920 65.96
20.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Seed Bomb 33,048 948 7,205,785,920 65.96
21.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Seed Bomb 33,048 948 7,205,785,920 65.96
22.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Seed Bomb 33,048 948 7,205,785,920 65.96
23.
Exeggutor
Confusion Psychic 32,184 960 7,198,917,120 65.90
24.
Tangrowth
Infestation Sludge Bomb 41,400 830 7,112,934,000 65.11
25.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Dragon Pulse 33,048 918 6,977,754,720 63.87
26.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Dragon Pulse 33,048 918 6,977,754,720 63.87
27.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Dragon Pulse 33,048 918 6,977,754,720 63.87
28.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Dragon Pulse 33,048 918 6,977,754,720 63.87
29.
Leafeon
Razor Leaf Solar Beam 35,697 900 6,939,496,800 63.52
30.
Sceptile
Bullet Seed Leaf Blade 29,068 1,070 6,938,508,346 63.51
31.
Leafeon
Quick Attack Leaf Blade 35,697 896 6,908,654,592 63.24
32.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Solar Beam 33,048 907 6,895,663,488 63.12
33.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Solar Beam 33,048 907 6,895,663,488 63.12
34.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Solar Beam 33,048 907 6,895,663,488 63.12
35.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Solar Beam 33,048 907 6,895,663,488 63.12
36.
Leafeon
Quick Attack Solar Beam 35,697 888 6,846,970,176 62.67
37.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Seed Bomb 33,048 900 6,840,936,000 62.62
38.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Seed Bomb 33,048 900 6,840,936,000 62.62
39.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Seed Bomb 33,048 900 6,840,936,000 62.62
40.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Seed Bomb 33,048 900 6,840,936,000 62.62
41.
Exeggutor
Bullet Seed Solar Beam 32,184 907 6,802,976,678 62.27
42.
Exeggutor
Zen Headbutt Seed Bomb 32,184 902 6,766,982,093 61.94
43.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Dragon Pulse 33,048 888 6,749,723,520 61.78
44.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Dragon Pulse 33,048 888 6,749,723,520 61.78
45.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Dragon Pulse 33,048 888 6,749,723,520 61.78
46.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Dragon Pulse 33,048 888 6,749,723,520 61.78
47.
Exeggutor
Bullet Seed Seed Bomb 32,184 900 6,748,984,800 61.78
48.
Venusaur
Razor Leaf Frenzy Plant 35,910 932 6,629,531,832 60.68
49.
Venusaur
Razor Leaf Solar Beam 35,910 900 6,399,162,000 58.58
50.
Exeggutor
Zen Headbutt Solar Beam 32,184 850 6,371,041,651 58.32
51.
Roserade
Razor Leaf Solar Beam 28,675 900 6,271,222,500 57.40
52.
Torterra
Razor Leaf Earthquake 40,608 756 6,201,328,896 56.76
53.
Tangrowth
Vine Whip Solar Beam 41,400 718 6,149,688,480 56.29
54.
Venusaur
Razor Leaf Sludge Bomb 35,910 852 6,057,873,360 55.45
55.
Meganium
Razor Leaf Frenzy Plant 38,380 932 6,011,966,016 55.03
56.
Cradily
Infestation Grass Knot 38,800 1,016 5,991,961,600 54.85
57.
Leafeon
Razor Leaf Energy Ball 35,697 776 5,986,472,573 54.80
58.
Roserade
Razor Leaf Sludge Bomb 28,675 852 5,936,757,300 54.34
59.
Ludicolo
Bubble Solar Beam 33,440 1,022 5,914,706,688 54.14
60.
Leafeon
Quick Attack Energy Ball 35,697 764 5,890,861,728 53.92
61.
Exeggutor
Extrasensory Psychic 32,184 778 5,831,122,867 53.38
62.
Roserade
Razor Leaf Dazzling Gleam 28,675 837 5,830,843,320 53.37
63.
Meganium
Razor Leaf Solar Beam 38,380 900 5,803,056,000 53.12
64.
Roserade
Poison Jab Solar Beam 28,675 816 5,685,908,400 52.05
65.
Torterra
Razor Leaf Stone Edge 40,608 684 5,607,445,018 51.33
66.
Vileplume
Razor Leaf Solar Beam 30,227 900 5,495,268,600 50.30
67.
Venusaur
Vine Whip Frenzy Plant 35,910 766 5,443,553,808 49.83
68.
Breloom
Bullet Seed Dynamic Punch 22,320 1,006 5,409,243,072 49.51
69.
Abomasnow
Powder Snow Energy Ball 32,706 929 5,407,165,238 49.49
70.
Bellossom
Razor Leaf Leaf Blade 33,666 941 5,352,732,403 49.00
71.
Roserade
Poison Jab Sludge Bomb 28,675 768 5,351,443,200 48.98
72.
Venusaur
Razor Leaf Petal Blizzard 35,910 748 5,315,570,568 48.66
73.
Roserade
Poison Jab Dazzling Gleam 28,675 760 5,295,699,000 48.47
74.
Tangrowth
Vine Whip Ancient Power 41,400 610 5,231,005,920 47.88
75.
Ludicolo
Razor Leaf Solar Beam 33,440 900 5,206,608,000 47.66
76.
Tangrowth
Vine Whip Sludge Bomb 41,400 606 5,189,870,880 47.51
77.
Tangela
Infestation Grass Knot 27,547 1,016 5,121,758,616 46.88
78.
Tangela
Infestation Power Whip 27,547 1,016 5,121,758,616 46.88
79.
Venusaur
Vine Whip Solar Beam 35,910 718 5,102,265,168 46.70
80.
Tropius
Air Slash Leaf Blade 36,349 1,025 5,066,061,907 46.37
81.
Sceptile
Bullet Seed Aerial Ace 29,068 780 5,058,680,786 46.31
82.
Ludicolo
Bubble Hydro Pump 33,440 871 5,039,996,544 46.13
83.
Exeggutor
Zen Headbutt Psychic 32,184 672 5,039,241,984 46.13
84.
Victreebel
Razor Leaf Leaf Blade 25,650 941 4,995,224,640 45.72
85.
Meganium
Vine Whip Frenzy Plant 38,380 766 4,936,466,304 45.19
86.
Abomasnow
Astonish Energy Ball 32,706 840 4,890,201,120 44.76
87.
Abomasnow
Powder Snow Blizzard 32,706 833 4,848,285,110 44.38
88.
Breloom
Bullet Seed Seed Bomb 22,320 900 4,841,208,000 44.31
89.
Bellossom
Acid Leaf Blade 33,666 849 4,830,431,346 44.22
90.
Meganium
Razor Leaf Petal Blizzard 38,380 748 4,820,405,184 44.12
91.
Exeggutor
Bullet Seed Psychic 32,184 638 4,787,279,885 43.82
92.
Victreebel
Acid Leaf Blade 25,650 901 4,784,966,460 43.80
93.
Victreebel
Razor Leaf Solar Beam 25,650 900 4,778,595,000 43.74
94.
Bellossom
Razor Leaf Dazzling Gleam 33,666 837 4,761,018,787 43.58
95.
Venusaur
Vine Whip Sludge Bomb 35,910 670 4,760,976,528 43.58
96.
Vileplume
Acid Solar Beam 30,227 778 4,747,912,070 43.46
97.
Breloom
Counter Seed Bomb 22,320 880 4,731,473,952 43.31
98.
Shiftry
Razor Leaf Leaf Blade 25,047 941 4,712,843,520 43.14
99.
Tropius
Razor Leaf Leaf Blade 36,349 941 4,650,810,931 42.57
100.
Breloom
Counter Dynamic Punch 22,320 864 4,647,559,680 42.54
101.
Abomasnow
Razor Leaf Blizzard 32,706 796 4,631,719,061 42.40
102.
Shiftry
Feint Attack Leaf Blade 25,047 924 4,628,685,600 42.37
103.
Tangela
Infestation Solar Beam 27,547 918 4,627,730,718 42.36
104.
Meganium
Vine Whip Solar Beam 38,380 718 4,626,969,984 42.35
105.
Ludicolo
Razor Leaf Hydro Pump 33,440 796 4,602,641,472 42.13
106.
Ludicolo
Bubble Blizzard 33,440 793 4,588,757,184 42.00
107.
Meganium
Razor Leaf Earthquake 38,380 708 4,565,070,720 41.79
108.
Vileplume
Razor Leaf Petal Blizzard 30,227 748 4,564,736,450 41.78
109.
Victreebel
Razor Leaf Sludge Bomb 25,650 852 4,523,736,600 41.41
110.
Abomasnow
Razor Leaf Energy Ball 32,706 776 4,519,943,035 41.37
111.
Cherrim
Bullet Seed Power Whip 26,316 1,006 4,498,772,832 41.18
112.
Vileplume
Razor Leaf Moonblast 30,227 728 4,445,061,712 40.69
113.
Tropius
Air Slash Aerial Ace 36,349 899 4,443,185,443 40.67
114.
Breloom
Bullet Seed Sludge Bomb 22,320 819 4,406,575,104 40.34
115.
Victreebel
Acid Sludge Bomb 25,650 815 4,326,221,340 39.60
116.
Cradily
Infestation Bulldoze 38,800 730 4,305,248,000 39.41
117.
Ludicolo
Razor Leaf Blizzard 33,440 744 4,301,815,232 39.38
118.
Bellossom
Razor Leaf Petal Blizzard 33,666 748 4,253,510,570 38.93
119.
Cradily
Acid Grass Knot 38,800 720 4,246,272,000 38.87
120.
Tangela
Infestation Sludge Bomb 27,547 830 4,184,113,830 38.30
121.
Victreebel
Acid Solar Beam 25,650 778 4,128,706,080 37.79
122.
Breloom
Counter Sludge Bomb 22,320 766 4,122,557,568 37.74
123.
Tropius
Razor Leaf Aerial Ace 36,349 833 4,116,916,819 37.68
124.
Sunflora
Bullet Seed Solar Beam 24,435 907 4,100,974,920 37.54
125.
Sceptile
Bullet Seed Earthquake 29,068 629 4,075,984,723 37.31
126.
Abomasnow
Astonish Blizzard 32,706 700 4,075,167,600 37.30
127.
Sunflora
Razor Leaf Solar Beam 24,435 900 4,068,427,500 37.24
128.
Cherrim
Bullet Seed Solar Beam 26,316 907 4,058,558,784 37.15
129.
Parasect
Struggle Bug Solar Beam 22,630 1,080 4,032,666,000 36.91
130.
Shiftry
Razor Leaf Foul Play 25,047 804 4,027,557,600 36.87
131.
Venusaur
Vine Whip Petal Blizzard 35,910 566 4,027,205,952 36.86
132.
Cherrim
Razor Leaf Solar Beam 26,316 900 4,026,348,000 36.86
133.
Shiftry
Feint Attack Foul Play 25,047 792 3,967,444,800 36.32
134.
Cherrim
Razor Leaf Power Whip 26,316 884 3,956,557,968 36.22
135.
Sceptile
Fury Cutter Leaf Blade 29,068 609 3,947,637,876 36.14
136.
Cradily
Infestation Stone Edge 38,800 660 3,892,416,000 35.63
137.
Bellossom
Acid Dazzling Gleam 33,666 670 3,812,001,180 34.89
138.
Vileplume
Acid Petal Blizzard 30,227 620 3,788,071,822 34.67
139.
Sunflora
Bullet Seed Sludge Bomb 24,435 819 3,703,173,120 33.90
140.
Vileplume
Acid Moonblast 30,227 606 3,697,705,182 33.85
141.
Tropius
Air Slash Stomp 36,349 745 3,684,858,066 33.73
142.
Meganium
Vine Whip Petal Blizzard 38,380 566 3,652,056,576 33.43
143.
Torterra
Bite Solar Beam 40,608 444 3,642,050,304 33.34
144.
Parasect
Struggle Bug X-Scissor 22,630 972 3,629,399,400 33.22
145.
Tangela
Vine Whip Grass Knot 27,547 718 3,617,494,078 33.11
146.
Tangela
Vine Whip Power Whip 27,547 718 3,617,494,078 33.11
147.
Tangela
Vine Whip Solar Beam 27,547 718 3,617,494,078 33.11
148.
Jumpluff
Infestation Solar Beam 33,123 918 3,588,015,852 32.84
149.
Sunflora
Razor Leaf Sludge Bomb 24,435 788 3,562,134,300 32.61
150.
Jumpluff
Bullet Seed Solar Beam 33,123 907 3,545,803,901 32.46
151.
Cacturne
Sucker Punch Grass Knot 19,780 809 3,535,572,144 32.36
152.
Shiftry
Razor Leaf Hurricane 25,047 704 3,524,613,840 32.26
153.
Cradily
Acid Bulldoze 38,800 590 3,479,584,000 31.85
154.
Tropius
Razor Leaf Stomp 36,349 704 3,478,221,270 31.84
155.
Jumpluff
Infestation Energy Ball 33,123 888 3,470,760,432 31.77
156.
Meganium
Vine Whip Earthquake 38,380 534 3,443,146,560 31.52
157.
Cherrim
Razor Leaf Hyper Beam 26,316 768 3,435,816,960 31.45
158.
Jumpluff
Bullet Seed Energy Ball 33,123 878 3,433,238,698 31.43
159.
Sunflora
Razor Leaf Petal Blizzard 24,435 748 3,379,507,110 30.93
160.
Jumpluff
Infestation Dazzling Gleam 33,123 850 3,322,236,900 30.41
161.
Cacturne
Poison Jab Grass Knot 19,780 752 3,287,277,760 30.09
162.
Jumpluff
Bullet Seed Dazzling Gleam 33,123 840 3,283,151,760 30.05
163.
Carnivine
Vine Whip Power Whip 24,344 718 3,266,750,573 29.90
164.
Cacturne
Sucker Punch Dark Pulse 19,780 740 3,236,569,752 29.63
165.
Cradily
Acid Stone Edge 38,800 546 3,220,089,600 29.48
166.
Cherrim
Bullet Seed Hyper Beam 26,316 719 3,215,709,936 29.44
167.
Bellossom
Acid Petal Blizzard 33,666 561 3,191,839,794 29.22
168.
Cacturne
Sucker Punch Dynamic Punch 19,780 719 3,142,147,944 28.76
169.
Parasect
Struggle Bug Cross Poison 22,630 832 3,106,646,400 28.44
170.
Tangela
Vine Whip Sludge Bomb 27,547 606 3,052,890,766 27.94
171.
Torterra
Bite Earthquake 40,608 372 3,051,447,552 27.93
172.
Sunflora
Bullet Seed Petal Blizzard 24,435 674 3,048,608,340 27.91
173.
Cacturne
Poison Jab Dark Pulse 19,780 694 3,033,737,720 27.77
174.
Shiftry
Feint Attack Hurricane 25,047 604 3,025,677,600 27.70
175.
Cacturne
Poison Jab Dynamic Punch 19,780 670 2,928,824,600 26.81
176.
Sceptile
Fury Cutter Aerial Ace 29,068 435 2,819,741,340 25.81
177.
Carnivine
Vine Whip Crunch 24,344 619 2,816,980,566 25.79
178.
Torterra
Bite Stone Edge 40,608 334 2,739,740,544 25.08
179.
Carnivine
Vine Whip Energy Ball 24,344 601 2,736,859,594 25.05
180.
Parasect
Bug Bite Solar Beam 22,630 648 2,419,599,600 22.15
181.
Sceptile
Fury Cutter Earthquake 29,068 354 2,294,686,056 21.00
182.
Carnivine
Bite Crunch 24,344 484 2,203,326,752 20.17
183.
Parasect
Fury Cutter Solar Beam 22,630 565 2,110,428,540 19.32
184.
Parasect
Bug Bite X-Scissor 22,630 540 2,016,333,000 18.46
185.
Carnivine
Bite Power Whip 24,344 438 1,993,919,664 18.25
186.
Carnivine
Bite Energy Ball 24,344 432 1,966,605,696 18.00
187.
Parasect
Fury Cutter X-Scissor 22,630 457 1,707,161,940 15.63
188.
Parasect
Bug Bite Cross Poison 22,630 456 1,702,681,200 15.59
189.
Wormadam
Bug Bite Struggle 27,900 414 1,628,634,600 14.91
190.
Parasect
Fury Cutter Cross Poison 22,630 373 1,393,510,140 12.76
191.
Wormadam
Tackle Struggle 27,900 350 1,376,865,000 12.60

เกี่ยวกับค่าเหล่านี้

ตอนแรกเราได้ข้อมูลจากตารางของ Professor_Kukui (here) แต่เขาไม่ได้อัพเดทข้อมูลมาตั้งแต่ โปเกม่อน generation 2 พวกเราจึงได้ทำต่อ โดยใช้ข้อมูลอ้างอิง และสูตรคำนวนต่างๆของ Professor_Kukui ในการคำนวนหาค่าต่างๆ โดยเขาจะใช้ "Dueling Ability" , "Gym Offense" และ "Gym Defense". ซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ link ที่ทางเราให้ไว้ได้ แต่เราจะอธิบายคร่าวๆ เอาไว้ที่นี่