การจัดอันดับท่าโจมตียิมที่ดีที่สุด ของธาตุ : Normal

การหาค่าโจมตียิมที่ดีที่สุด โดยจะใช้ค่าโจมตี Weave หรือ No Weave ใน 100 วินาที และ คูณ ด้วยค่า Pokemon base attack ของโปเกม่อนนั้นๆ เพื่อให้ได้อันดับความเสียหายที่เกิดขึ้น.

ท่าโจมตีที่เป็นตัวอักษรสีแดง คือ ไม่สามารถพบได้อีกแล้วจากการฟักไข่ หรือจับโปเกม่อน ณ เวลานี้

% บอกคุณว่า Pokemon ดีแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับ Pokemon ที่ดีที่สุดในหมวดหมู่นี้

Rank Pokemon Quick Move Charge Move Weave No Weave Gym Offense %
1.
Swellow
Wing Attack Sky Attack 2,890 1,200 534,576 100.00
2.
Porygon-Z
Hidden Power Hyper Beam 1,998 1,188 527,472 98.67
3.
Regigigas
Zen Headbutt Avalanche 1,812 1,080 520,044 97.28
4.
Porygon-Z
Charge Beam Hyper Beam 1,944 720 513,216 96.00
5.
Porygon-Z
Hidden Power Solar Beam 1,926 1,188 508,464 95.12
6.
Chatot
Peck Sky Attack 2,736 1,200 500,688 93.66
7.
Regigigas
Rock Smash Avalanche 1,740 1,140 499,380 93.42
8.
Fearow
Peck Sky Attack 2,736 1,200 497,952 93.15
9.
Ursaring
Counter Hyper Beam 2,100 1,332 495,600 92.71
10.
Arceus
Shadow Claw Hyper Beam 2,070 1,278 492,660 92.16
11.
Porygon-Z
Hidden Power Zap Cannon 1,862 1,188 491,568 91.95
12.
Regigigas
Zen Headbutt Heavy Slam 1,702 1,080 488,474 91.38
13.
Staraptor
Quick Attack Brave Bird 2,040 1,200 477,360 89.30
14.
Regigigas
Rock Smash Heavy Slam 1,655 1,140 474,985 88.85
15.
Swellow
Steel Wing Sky Attack 2,559 1,375 473,415 88.56
16.
Chatot
Steel Wing Sky Attack 2,559 1,375 468,297 87.60
17.
Fearow
Steel Wing Sky Attack 2,559 1,375 465,738 87.12
18.
Regigigas
Zen Headbutt Stone Edge 1,612 1,080 462,644 86.54
19.
Ursaring
Metal Claw Hyper Beam 1,960 1,136 462,560 86.53
20.
Porygon-Z
Charge Beam Solar Beam 1,732 720 457,248 85.53
21.
Regigigas
Rock Smash Stone Edge 1,590 1,140 456,330 85.36
22.
Ambipom
Scratch Hyper Beam 2,189 1,440 448,704 83.94
23.
Arceus
Shadow Claw Outrage 1,883 1,278 448,154 83.83
24.
Arceus
Iron Tail Hyper Beam 1,875 1,350 446,250 83.48
25.
Ursaring
Counter Play Rough 1,890 1,332 446,040 83.44
26.
Staraptor
Wing Attack Brave Bird 1,872 1,200 438,048 81.94
27.
Staraptor
Quick Attack Close Combat 1,850 1,200 432,994 81.00
28.
Porygon-Z
Charge Beam Zap Cannon 1,632 720 430,848 80.60
29.
Arceus
Iron Tail Outrage 1,810 1,350 430,780 80.58
30.
Ursaring
Metal Claw Play Rough 1,824 1,136 430,464 80.52
31.
Ursaring
Counter Close Combat 1,816 1,332 428,576 80.17
32.
Arceus
Shadow Claw Future Sight 1,791 1,278 426,258 79.74
33.
Arceus
Iron Tail Future Sight 1,770 1,350 421,260 78.80
34.
Dodrio
Steel Wing Drill Peck 1,932 1,375 421,176 78.79
35.
Noctowl
Wing Attack Sky Attack 2,890 1,200 418,992 78.38
36.
Staraptor
Wing Attack Close Combat 1,779 1,200 416,333 77.88
37.
Dodrio
Feint Attack Drill Peck 1,894 1,110 412,892 77.24
38.
Snorlax
Lick Hyper Beam 2,135 1,000 405,650 75.88
39.
Dodrio
Steel Wing Brave Bird 1,858 1,375 405,044 75.77
40.
Staraptor
Quick Attack Heat Wave 1,729 1,200 404,492 75.67
41.
Dodrio
Steel Wing Aerial Ace 1,837 1,375 400,466 74.91
42.
Noctowl
Extrasensory Sky Attack 2,736 1,080 396,720 74.21
43.
Porygon2
Hidden Power Hyper Beam 1,998 1,188 395,604 74.00
44.
Zangoose
Shadow Claw Close Combat 1,771 1,278 393,162 73.55
45.
Ursaring
Metal Claw Close Combat 1,652 1,136 389,872 72.93
46.
Dodrio
Feint Attack Aerial Ace 1,772 1,110 386,296 72.26
47.
Porygon2
Charge Beam Hyper Beam 1,944 720 384,912 72.00
48.
Porygon2
Hidden Power Solar Beam 1,926 1,188 381,348 71.34
49.
Stantler
Tackle Wild Charge 1,962 1,200 376,704 70.47
50.
Staraptor
Wing Attack Heat Wave 1,606 1,200 375,757 70.29
51.
Dodrio
Steel Wing Air Cutter 1,721 1,375 375,178 70.18
52.
Dodrio
Feint Attack Brave Bird 1,706 1,110 371,908 69.57
53.
Girafarig
Confusion Psychic 2,040 1,488 371,280 69.45
54.
Porygon2
Hidden Power Zap Cannon 1,862 1,188 368,676 68.97
55.
Ambipom
Astonish Hyper Beam 1,788 720 366,540 68.57
56.
Raticate
Quick Attack Hyper Beam 2,275 1,200 366,307 68.52
57.
Snorlax
Zen Headbutt Hyper Beam 1,920 1,080 364,800 68.24
58.
Zangoose
Shadow Claw Dig 1,638 1,278 363,636 68.02
59.
Girafarig
Confusion Thunderbolt 1,992 1,488 362,544 67.82
60.
Zangoose
Shadow Claw Night Slash 1,628 1,278 361,416 67.61
61.
Ambipom
Scratch Aerial Ace 1,747 1,440 358,053 66.98
62.
Lopunny
Pound Hyper Beam 2,285 1,394 356,429 66.68
63.
Wigglytuff
Pound Hyper Beam 2,285 1,394 356,429 66.68
64.
Snorlax
Lick Body Slam 1,860 1,000 353,400 66.11
65.
Stantler
Tackle Stomp 1,836 1,200 352,512 65.94
66.
Raticate
Quick Attack Hyper Fang 2,189 1,200 352,397 65.92
67.
Dodrio
Feint Attack Air Cutter 1,614 1,110 351,852 65.82
68.
Stantler
Zen Headbutt Wild Charge 1,824 1,080 350,208 65.51
69.
Zangoose
Fury Cutter Close Combat 1,576 750 349,872 65.45
70.
Swellow
Wing Attack Brave Bird 1,872 1,200 346,320 64.78
71.
Bibarel
Water Gun Hyper Beam 2,136 1,200 346,032 64.73
72.
Swellow
Wing Attack Aerial Ace 1,870 1,200 345,876 64.70
73.
Girafarig
Confusion Mirror Coat 1,896 1,488 345,072 64.55
74.
Lickilicky
Lick Hyper Beam 2,135 1,000 343,735 64.30
75.
Swellow
Steel Wing Brave Bird 1,858 1,375 343,730 64.30
76.
Wigglytuff
Pound Play Rough 2,203 1,394 343,699 64.29
77.
Tauros
Tackle Earthquake 1,734 1,200 343,332 64.23
78.
Porygon2
Charge Beam Solar Beam 1,732 720 342,936 64.15
79.
Swellow
Steel Wing Aerial Ace 1,837 1,375 339,845 63.57
80.
Tauros
Tackle Iron Head 1,716 1,200 339,768 63.56
81.
Snorlax
Zen Headbutt Body Slam 1,788 1,080 339,720 63.55
82.
Wigglytuff
Pound Dazzling Gleam 2,177 1,394 339,581 63.52
83.
Zangoose
Fury Cutter Dig 1,527 750 338,994 63.41
84.
Furret
Quick Attack Hyper Beam 2,275 1,200 336,730 62.99
85.
Girafarig
Tackle Thunderbolt 1,850 1,200 336,700 62.98
86.
Ambipom
Scratch Low Sweep 1,641 1,440 336,364 62.92
87.
Fearow
Steel Wing Aerial Ace 1,837 1,375 334,334 62.54
88.
Tauros
Tackle Horn Attack 1,686 1,200 333,828 62.45
89.
Bibarel
Water Gun Hyper Fang 2,058 1,200 333,396 62.37
90.
Fearow
Peck Aerial Ace 1,830 1,200 333,060 62.30
91.
Pidgeot
Wing Attack Hurricane 1,997 1,200 331,469 62.01
92.
Purugly
Scratch Play Rough 1,922 1,440 330,653 61.85
93.
Zangoose
Fury Cutter Night Slash 1,487 750 330,114 61.75
94.
Snorlax
Lick Heavy Slam 1,735 1,000 329,650 61.67
95.
Girafarig
Tackle Psychic 1,800 1,200 327,600 61.28
96.
Stantler
Tackle Megahorn 1,704 1,200 327,168 61.20
97.
Stantler
Zen Headbutt Stomp 1,698 1,080 326,016 60.99
98.
Fearow
Steel Wing Drill Run 1,790 1,375 325,780 60.94
99.
Bibarel
Water Gun Surf 2,004 1,200 324,648 60.73
100.
Pidgeot
Air Slash Hurricane 1,951 1,394 323,899 60.59
101.
Pidgeot
Air Slash Brave Bird 1,949 1,394 323,501 60.52
102.
Snorlax
Zen Headbutt Heavy Slam 1,702 1,080 323,380 60.49
103.
Porygon2
Charge Beam Zap Cannon 1,632 720 323,136 60.45
104.
Raticate
Bite Hyper Beam 2,004 1,200 322,644 60.36
105.
Kangaskhan
Low Kick Outrage 1,780 996 322,180 60.27
106.
Pidgeot
Steel Wing Hurricane 1,936 1,375 321,376 60.12
107.
Purugly
Shadow Claw Play Rough 1,863 1,278 320,436 59.94
108.
Fearow
Peck Drill Run 1,752 1,200 318,864 59.65
109.
Snorlax
Lick Earthquake 1,670 1,000 317,300 59.36
110.
Lopunny
Pound Focus Blast 2,030 1,394 316,680 59.24
111.
Tauros
Zen Headbutt Iron Head 1,596 1,080 316,008 59.11
112.
Kangaskhan
Mud Slap Outrage 1,745 1,065 315,845 59.08
113.
Purugly
Scratch Thunder 1,831 1,440 314,966 58.92
114.
Wigglytuff
Feint Attack Play Rough 2,016 1,110 314,496 58.83
115.
Girafarig
Tackle Mirror Coat 1,728 1,200 314,496 58.83
116.
Tauros
Zen Headbutt Horn Attack 1,584 1,080 313,632 58.67
117.
Slaking
Yawn Hyper Beam 1,080 0 313,200 58.59
118.
Pidgeot
Air Slash Aerial Ace 1,880 1,394 312,146 58.39
119.
Wigglytuff
Feint Attack Dazzling Gleam 2,000 1,110 312,000 58.36
120.
Tauros
Zen Headbutt Earthquake 1,572 1,080 311,256 58.22
121.
Lopunny
Low Kick Hyper Beam 1,992 996 310,752 58.13
122.
Pidgeot
Wing Attack Brave Bird 1,872 1,200 310,752 58.13
123.
Pidgeot
Wing Attack Aerial Ace 1,870 1,200 310,354 58.06
124.
Raticate
Bite Hyper Fang 1,926 1,200 310,086 58.01
125.
Chatot
Steel Wing Heat Wave 1,692 1,375 309,636 57.92
126.
Lickilicky
Zen Headbutt Hyper Beam 1,920 1,080 309,120 57.83
127.
Pidgeot
Steel Wing Brave Bird 1,858 1,375 308,428 57.70
128.
Lickilicky
Lick Solar Beam 1,915 1,000 308,315 57.67
129.
Alolan-Raticate
Quick Attack Hyper Beam 2,275 1,200 307,152 57.46
130.
Alolan-Raticate
Quick Attack Hyper Beam 2,275 1,200 307,152 57.46
131.
Alolan-Raticate
Quick Attack Hyper Beam 2,275 1,200 307,152 57.46
132.
Alolan-Raticate
Quick Attack Hyper Beam 2,275 1,200 307,152 57.46
133.
Kangaskhan
Low Kick Stomp 1,686 996 305,166 57.09
134.
Pidgeot
Steel Wing Aerial Ace 1,837 1,375 304,942 57.04
135.
Kangaskhan
Mud Slap Stomp 1,683 1,065 304,623 56.98
136.
Ambipom
Astonish Aerial Ace 1,476 720 302,580 56.60
137.
Wigglytuff
Feint Attack Hyper Beam 1,930 1,110 301,080 56.32
138.
Purugly
Scratch Aerial Ace 1,747 1,440 300,415 56.20
139.
Snorlax
Zen Headbutt Earthquake 1,572 1,080 298,680 55.87
140.
Miltank
Tackle Body Slam 1,902 1,200 298,614 55.86
141.
Lickilicky
Zen Headbutt Solar Beam 1,848 1,080 297,528 55.66
142.
Stantler
Zen Headbutt Megahorn 1,542 1,080 296,064 55.38
143.
Alolan-Raticate
Bite Hyper Beam 2,189 1,440 295,488 55.28
144.
Alolan-Raticate
Quick Attack Hyper Fang 2,189 1,200 295,488 55.28
145.
Alolan-Raticate
Bite Hyper Beam 2,189 1,440 295,488 55.28
146.
Alolan-Raticate
Quick Attack Hyper Fang 2,189 1,200 295,488 55.28
147.
Alolan-Raticate
Bite Hyper Beam 2,189 1,440 295,488 55.28
148.
Alolan-Raticate
Quick Attack Hyper Fang 2,189 1,200 295,488 55.28
149.
Alolan-Raticate
Bite Hyper Beam 2,189 1,440 295,488 55.28
150.
Alolan-Raticate
Quick Attack Hyper Fang 2,189 1,200 295,488 55.28
151.
Chatot
Peck Heat Wave 1,613 1,200 295,179 55.22
152.
Chatot
Steel Wing Night Shade 1,612 1,375 294,996 55.18
153.
Exploud
Bite Fire Blast 1,648 1,200 294,992 55.18
154.
Blissey
Pound Hyper Beam 2,285 1,394 294,739 55.14
155.
Furret
Sucker Punch Hyper Beam 1,988 994 294,224 55.04
156.
Pidgeot
Air Slash Air Cutter 1,766 1,394 293,222 54.85
157.
Purugly
Shadow Claw Thunder 1,698 1,278 292,056 54.63
158.
Persian
Scratch Foul Play 1,934 1,440 290,160 54.28
159.
Kecleon
Lick Foul Play 1,800 1,000 289,800 54.21
160.
Persian
Scratch Play Rough 1,922 1,440 288,360 53.94
161.
Miltank
Tackle Stomp 1,836 1,200 288,252 53.92
162.
Chatot
Peck Night Shade 1,572 1,200 287,676 53.81
163.
Purugly
Shadow Claw Aerial Ace 1,672 1,278 287,584 53.80
164.
Exploud
Bite Crunch 1,606 1,200 287,474 53.78
165.
Slaking
Yawn Play Rough 990 0 287,100 53.71
166.
Kangaskhan
Low Kick Earthquake 1,584 996 286,704 53.63
167.
Pidgeot
Steel Wing Air Cutter 1,721 1,375 285,686 53.44
168.
Lopunny
Pound Fire Punch 1,830 1,394 285,480 53.40
169.
Pidgeot
Wing Attack Air Cutter 1,714 1,200 284,458 53.21
170.
Alolan-Raticate
Bite Hyper Fang 2,100 1,440 283,500 53.03
171.
Alolan-Raticate
Bite Hyper Fang 2,100 1,440 283,500 53.03
172.
Alolan-Raticate
Bite Hyper Fang 2,100 1,440 283,500 53.03
173.
Alolan-Raticate
Bite Hyper Fang 2,100 1,440 283,500 53.03
174.
Kangaskhan
Low Kick Crunch 1,566 996 283,446 53.02
175.
Kangaskhan
Mud Slap Crunch 1,565 1,065 283,265 52.99
176.
Kangaskhan
Mud Slap Earthquake 1,560 1,065 282,360 52.82
177.
Kecleon
Sucker Punch Foul Play 1,750 994 281,750 52.71
178.
Miltank
Zen Headbutt Body Slam 1,788 1,080 280,716 52.51
179.
Kecleon
Lick Ice Beam 1,740 1,000 280,140 52.40
180.
Kecleon
Sucker Punch Ice Beam 1,737 994 279,657 52.31
181.
Linoone
Tackle Grass Knot 1,962 1,200 278,604 52.12
182.
Kecleon
Lick Flamethrower 1,720 1,000 276,920 51.80
183.
Kecleon
Sucker Punch Flamethrower 1,715 994 276,115 51.65
184.
Bibarel
Take Down Hyper Beam 1,694 797 274,493 51.35
185.
Persian
Scratch Power Gem 1,822 1,440 273,360 51.14
186.
Exploud
Astonish Crunch 1,518 720 271,722 50.83
187.
Linoone
Shadow Claw Grass Knot 1,908 1,278 270,936 50.68
188.
Kecleon
Lick Thunder 1,680 1,000 270,480 50.60
189.
Persian
Feint Attack Play Rough 1,800 1,110 270,000 50.51
190.
Lopunny
Low Kick Focus Blast 1,730 996 269,880 50.48
191.
Raticate
Quick Attack Dig 1,676 1,200 269,836 50.48
192.
Lickilicky
Lick Earthquake 1,670 1,000 268,870 50.30
193.
Kangaskhan
Low Kick Brick Break 1,478 996 267,518 50.04
194.
Exploud
Astonish Fire Blast 1,492 720 267,068 49.96
195.
Persian
Feint Attack Foul Play 1,780 1,110 267,000 49.95
196.
Alolan-Raticate
Quick Attack Crunch 1,975 1,200 266,652 49.88
197.
Alolan-Raticate
Quick Attack Crunch 1,975 1,200 266,652 49.88
198.
Alolan-Raticate
Quick Attack Crunch 1,975 1,200 266,652 49.88
199.
Alolan-Raticate
Quick Attack Crunch 1,975 1,200 266,652 49.88
200.
Miltank
Zen Headbutt Stomp 1,698 1,080 266,586 49.87
201.
Kangaskhan
Mud Slap Brick Break 1,470 1,065 266,070 49.77
202.
Ambipom
Astonish Low Sweep 1,296 720 265,680 49.70
203.
Fearow
Steel Wing Twister 1,454 1,375 264,628 49.50
204.
Bibarel
Take Down Hyper Fang 1,632 797 264,384 49.46
205.
Exploud
Bite Disarming Voice 1,476 1,200 264,204 49.42
206.
Miltank
Tackle Gyro Ball 1,680 1,200 263,760 49.34
207.
Alolan-Raticate
Bite Crunch 1,927 1,440 260,172 48.67
208.
Alolan-Raticate
Bite Crunch 1,927 1,440 260,172 48.67
209.
Alolan-Raticate
Bite Crunch 1,927 1,440 260,172 48.67
210.
Alolan-Raticate
Bite Crunch 1,927 1,440 260,172 48.67
211.
Kecleon
Sucker Punch Thunder 1,605 994 258,405 48.34
212.
Persian
Scratch Night Slash 1,715 1,440 257,220 48.12
213.
Raticate
Bite Dig 1,590 1,200 255,990 47.89
214.
Kecleon
Lick Aerial Ace 1,585 1,000 255,185 47.74
215.
Bibarel
Take Down Surf 1,570 797 254,275 47.57
216.
Lickilicky
Zen Headbutt Earthquake 1,572 1,080 253,092 47.34
217.
Blissey
Pound Dazzling Gleam 1,957 1,394 252,427 47.22
218.
Persian
Feint Attack Power Gem 1,680 1,110 252,000 47.14
219.
Fearow
Peck Twister 1,380 1,200 251,160 46.98
220.
Noctowl
Wing Attack Psychic 1,731 1,200 251,024 46.96
221.
Delcatty
Feint Attack Wild Charge 1,900 1,110 250,800 46.92
222.
Linoone
Tackle Thunder 1,766 1,200 250,772 46.91
223.
Kecleon
Sucker Punch Aerial Ace 1,557 994 250,677 46.89
224.
Furret
Quick Attack Brick Break 1,678 1,200 248,403 46.47
225.
Furret
Quick Attack Dig 1,676 1,200 248,048 46.40
226.
Lopunny
Low Kick Fire Punch 1,590 996 248,040 46.40
227.
Blissey
Zen Headbutt Hyper Beam 1,920 1,080 247,680 46.33
228.
Miltank
Zen Headbutt Gyro Ball 1,564 1,080 245,548 45.93
229.
Aipom
Scratch Swift 1,786 1,440 242,842 45.43
230.
Castform
Bite Stomp 1,746 1,200 242,694 45.40
231.
Linoone
Shadow Claw Thunder 1,698 1,278 241,116 45.10
232.
Exploud
Astonish Disarming Voice 1,346 720 240,934 45.07
233.
Delcatty
Zen Headbutt Wild Charge 1,824 1,080 240,768 45.04
234.
Farfetch'd
Air Slash Leaf Blade 1,940 1,394 240,610 45.01
235.
Delcatty
Feint Attack Play Rough 1,800 1,110 237,600 44.45
236.
Aipom
Scratch Aerial Ace 1,747 1,440 237,538 44.43
237.
Castform
Rock Smash Stomp 1,707 1,140 237,273 44.39
238.
Blissey
Pound Psychic 1,826 1,394 235,502 44.05
239.
Persian
Feint Attack Night Slash 1,570 1,110 235,500 44.05
240.
Farfetch'd
Cut Leaf Blade 1,898 1,200 235,352 44.03
241.
Furret
Sucker Punch Dig 1,583 994 234,284 43.83
242.
Farfetch'd
Air Slash Aerial Ace 1,880 1,394 233,170 43.62
243.
Linoone
Shadow Claw Dig 1,638 1,278 232,596 43.51
244.
Linoone
Tackle Dig 1,636 1,200 232,312 43.46
245.
Noctowl
Wing Attack Night Shade 1,598 1,200 231,768 43.36
246.
Lickitung
Lick Hyper Beam 2,135 1,000 230,580 43.13
247.
Noctowl
Extrasensory Psychic 1,576 1,080 228,520 42.75
248.
Farfetch'd
Fury Cutter Leaf Blade 1,842 750 228,408 42.73
249.
Delcatty
Zen Headbutt Play Rough 1,722 1,080 227,304 42.52
250.
Blissey
Zen Headbutt Dazzling Gleam 1,760 1,080 227,040 42.47
251.
Farfetch'd
Cut Aerial Ace 1,830 1,200 226,920 42.45
252.
Furret
Sucker Punch Brick Break 1,524 994 225,552 42.19
253.
Dunsparce
Bite Rock Slide 1,720 1,200 225,320 42.15
254.
Dunsparce
Bite Drill Run 1,708 1,200 223,748 41.86
255.
Castform
Bite Crunch 1,606 1,200 223,234 41.76
256.
Aipom
Scratch Low Sweep 1,641 1,440 223,149 41.74
257.
Farfetch'd
Air Slash Air Cutter 1,766 1,394 219,034 40.97
258.
Castform
Rock Smash Crunch 1,570 1,140 218,230 40.82
259.
Kecleon
Lick Shadow Sneak 1,355 1,000 218,155 40.81
260.
Kecleon
Sucker Punch Shadow Sneak 1,354 994 217,994 40.78
261.
Farfetch'd
Fury Cutter Aerial Ace 1,758 750 217,992 40.78
262.
Noctowl
Extrasensory Night Shade 1,500 1,080 217,500 40.69
263.
Castform
Bite Ancient Power 1,564 1,200 217,396 40.67
264.
Dunsparce
Astonish Rock Slide 1,632 720 213,792 39.99
265.
Slaking
Yawn Earthquake 720 0 208,800 39.06
266.
Castform
Rock Smash Ancient Power 1,500 1,140 208,500 39.00
267.
Dunsparce
Bite Dig 1,590 1,200 208,290 38.96
268.
Farfetch'd
Cut Air Cutter 1,674 1,200 207,576 38.83
269.
Lickitung
Zen Headbutt Hyper Beam 1,920 1,080 207,360 38.79
270.
Lickitung
Lick Power Whip 1,895 1,000 204,660 38.28
271.
Dunsparce
Astonish Drill Run 1,560 720 204,360 38.23
272.
Blissey
Zen Headbutt Psychic 1,576 1,080 203,304 38.03
273.
Aipom
Astonish Aerial Ace 1,476 720 200,736 37.55
274.
Lickitung
Lick Stomp 1,832 1,000 197,856 37.01
275.
Lickitung
Zen Headbutt Power Whip 1,824 1,080 196,992 36.85
276.
Aipom
Astonish Swift 1,448 720 196,928 36.84
277.
Farfetch'd
Fury Cutter Air Cutter 1,578 750 195,672 36.60
278.
Delcatty
Feint Attack Disarming Voice 1,450 1,110 191,400 35.80
279.
Delcatty
Zen Headbutt Disarming Voice 1,438 1,080 189,816 35.51
280.
Dunsparce
Astonish Dig 1,444 720 189,164 35.39
281.
Spinda
Sucker Punch Dig 1,583 994 183,628 34.35
282.
Lickitung
Zen Headbutt Stomp 1,698 1,080 183,384 34.30
283.
Aipom
Astonish Low Sweep 1,296 720 176,256 32.97
284.
Spinda
Psycho Cut Dig 1,500 830 174,000 32.55
285.
Spinda
Sucker Punch Rock Tomb 1,491 994 172,956 32.35
286.
Ditto
Transform Struggle 1,890 0 171,990 32.17
287.
Spinda
Psycho Cut Rock Tomb 1,440 830 167,040 31.25
288.
Spinda
Sucker Punch Icy Wind 1,429 994 165,764 31.01
289.
Spinda
Psycho Cut Icy Wind 1,385 830 160,660 30.05
290.
Smeargle
Tackle Struggle 1,476 1,200 59,040 11.04

เกี่ยวกับค่าเหล่านี้

ตอนแรกเราได้ข้อมูลจากตารางของ Professor_Kukui (here) แต่เขาไม่ได้อัพเดทข้อมูลมาตั้งแต่ โปเกม่อน generation 2 พวกเราจึงได้ทำต่อ โดยใช้ข้อมูลอ้างอิง และสูตรคำนวนต่างๆของ Professor_Kukui ในการคำนวนหาค่าต่างๆ โดยเขาจะใช้ "Dueling Ability" , "Gym Offense" และ "Gym Defense". ซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ link ที่ทางเราให้ไว้ได้ แต่เราจะอธิบายคร่าวๆ เอาไว้ที่นี่