การกระโดดหลบท่าโจมตีของคู่ต่อสู้ในเกมส์

28 กุมภาพันธ์ 2560
การกระโดดหลบท่าโจมตีของคู่ต่อสู้ในเกมส์

การกระโดดหลบท่าโจมตีของคู่ต่อสู้ในเกมส์ จะส่งผลให้เราไม่ได้รับการสูญเสียพลังมากนัก

ตัวอย่าง ให้สังเกต จาก scroll bar ของ slowbro  เมื่อมันลดแล้ว มันเพิ่มกลับมา นั่นหมายถึง เราหลบทัน โดยการกระโดดหลบนั้นมันจะขึ้นข้อความว่า Dodged!
 

 

และถ้าเรากระโดดหลบไม่ทัน พลังลดแล้ว ลดเลย ตามตัวอย่าง