การจัดอันดับท่าโจมตียิมที่ดีที่สุด ของธาตุ : Fire

การหาค่าโจมตียิมที่ดีที่สุด โดยจะใช้ค่าโจมตี Weave หรือ No Weave ใน 100 วินาที และ คูณ ด้วยค่า Pokemon base attack ของโปเกม่อนนั้นๆ เพื่อให้ได้อันดับความเสียหายที่เกิดขึ้น.

ท่าโจมตีที่เป็นตัวอักษรสีแดง คือ ไม่สามารถพบได้อีกแล้วจากการฟักไข่ หรือจับโปเกม่อน ณ เวลานี้

% บอกคุณว่า Pokemon ดีแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับ Pokemon ที่ดีที่สุดในหมวดหมู่นี้

Rank Pokemon Quick Move Charge Move Weave No Weave Gym Offense %
1.
Moltres
Fire Spin Overheat 2,311 1,512 580,111 100.00
2.
Flareon
Fire Spin Overheat 2,311 1,512 568,555 98.01
3.
Blaziken
Counter Overheat 2,362 1,598 566,784 97.70
4.
Blaziken
Fire Spin Overheat 2,311 1,512 554,688 95.62
5.
Moltres
Ember Overheat 2,208 1,200 554,208 95.53
6.
Flareon
Ember Overheat 2,208 1,200 543,168 93.63
7.
Entei
Fire Spin Overheat 2,311 1,512 543,132 93.63
8.
Heatran
Fire Spin Fire Blast 2,150 1,512 539,750 93.04
9.
Moltres
Fire Spin Fire Blast 2,150 1,512 539,750 93.04
10.
Charizard
Fire Spin Blast Burn 2,410 1,512 537,341 92.63
11.
Moltres
Fire Spin Flamethrower 2,117 1,512 531,317 91.59
12.
Entei
Fire Fang Overheat 2,261 1,465 531,288 91.58
13.
Magmortar
Fire Spin Fire Blast 2,150 1,512 531,149 91.56
14.
Flareon
Fire Spin Fire Blast 2,150 1,512 528,998 91.19
15.
Heatran
Fire Spin Iron Head 2,078 1,512 521,678 89.93
16.
Flareon
Fire Spin Flamethrower 2,117 1,512 520,733 89.76
17.
Charizard
Fire Spin Overheat 2,311 1,512 515,398 88.84
18.
Charizard
Ember Blast Burn 2,304 1,200 513,792 88.57
19.
Charizard
Wing Attack Blast Burn 2,304 1,200 513,792 88.57
20.
Magmortar
Fire Spin Fire Punch 2,063 1,512 509,512 87.83
21.
Moltres
Ember Fire Blast 2,016 1,200 506,016 87.23
22.
Entei
Fire Spin Fire Blast 2,150 1,512 505,344 87.11
23.
Charizard
Air Slash Blast Burn 2,244 1,394 500,412 86.26
24.
Moltres
Fire Spin Heat Wave 1,991 1,512 499,691 86.14
25.
Entei
Fire Spin Flamethrower 2,117 1,512 497,448 85.75
26.
Heatran
Fire Spin Stone Edge 1,977 1,512 496,177 85.53
27.
Magmortar
Karate Chop Fire Blast 2,008 1,000 495,976 85.50
28.
Flareon
Ember Fire Blast 2,016 1,200 495,936 85.49
29.
Flareon
Fire Spin Last Resort 2,015 1,512 495,641 85.44
30.
Entei
Fire Fang Fire Blast 2,104 1,465 494,346 85.22
31.
Charizard
Air Slash Overheat 2,210 1,394 492,919 84.97
32.
Charizard
Wing Attack Overheat 2,208 1,200 492,384 84.88
33.
Typhlosion
Ember Overheat 2,208 1,200 492,384 84.88
34.
Charizard
Ember Overheat 2,208 1,200 492,384 84.88
35.
Flareon
Fire Spin Heat Wave 1,991 1,512 489,737 84.42
36.
Blaziken
Counter Stone Edge 2,039 1,598 489,408 84.36
37.
Entei
Fire Fang Flamethrower 2,077 1,465 488,142 84.15
38.
Moltres
Ember Flamethrower 1,944 1,200 487,944 84.11
39.
Houndoom
Fire Fang Foul Play 2,174 1,465 487,066 83.96
40.
Houndoom
Snarl Foul Play 2,167 1,296 485,453 83.68
41.
Charizard
Fire Spin Fire Blast 2,150 1,512 479,539 82.66
42.
Blaziken
Counter Brave Bird 1,998 1,598 479,520 82.66
43.
Infernape
Fire Spin Solar Beam 2,155 1,512 478,454 82.48
44.
Flareon
Ember Flamethrower 1,944 1,200 478,224 82.44
45.
Arcanine
Fire Fang Fire Blast 2,104 1,465 477,517 82.31
46.
Blaziken
Fire Spin Stone Edge 1,977 1,512 474,432 81.78
47.
Typhlosion
Shadow Claw Overheat 2,124 1,278 473,652 81.65
48.
Arcanine
Fire Fang Wild Charge 2,083 1,465 472,886 81.52
49.
Heatran
Bug Bite Fire Blast 1,881 1,000 472,131 81.39
50.
Charizard
Fire Spin Flamethrower 2,117 1,512 472,046 81.37
51.
Arcanine
Fire Fang Flamethrower 2,077 1,465 471,524 81.28
52.
Houndoom
Fire Fang Fire Blast 2,104 1,465 471,206 81.23
53.
Infernape
Fire Spin Close Combat 2,117 1,512 469,930 81.01
54.
Infernape
Fire Spin Flamethrower 2,117 1,512 469,930 81.01
55.
Houndoom
Snarl Fire Blast 2,098 1,296 469,862 81.00
56.
Blaziken
Fire Spin Brave Bird 1,940 1,512 465,696 80.28
57.
Ho-Oh
Extrasensory Fire Blast 1,944 1,080 464,616 80.09
58.
Magmortar
Karate Chop Fire Punch 1,880 1,000 464,360 80.05
59.
Heatran
Bug Bite Iron Head 1,847 1,000 463,597 79.92
60.
Ho-Oh
Steel Wing Solar Beam 1,934 1,375 462,226 79.68
61.
Charizard
Wing Attack Flamethrower 2,057 1,200 458,666 79.07
62.
Ho-Oh
Steel Wing Fire Blast 1,918 1,375 458,402 79.02
63.
Flareon
Ember Last Resort 1,860 1,200 457,560 78.87
64.
Charizard
Air Slash Fire Blast 2,050 1,394 457,061 78.79
65.
Charizard
Air Slash Flamethrower 2,033 1,394 453,314 78.14
66.
Charizard
Wing Attack Fire Blast 2,021 1,200 450,638 77.68
67.
Charizard
Ember Fire Blast 2,016 1,200 449,568 77.50
68.
Typhlosion
Ember Fire Blast 2,016 1,200 449,568 77.50
69.
Magmortar
Fire Spin Brick Break 1,818 1,512 449,145 77.42
70.
Rapidash
Fire Spin Fire Blast 2,150 1,512 445,133 76.73
71.
Ho-Oh
Steel Wing Brave Bird 1,858 1,375 444,062 76.55
72.
Houndoom
Fire Fang Crunch 1,981 1,465 443,789 76.50
73.
Houndoom
Snarl Crunch 1,978 1,296 442,982 76.36
74.
Ho-Oh
Extrasensory Solar Beam 1,848 1,080 441,672 76.14
75.
Arcanine
Snarl Fire Blast 1,944 1,080 441,288 76.07
76.
Moltres
Ember Heat Wave 1,746 1,200 438,246 75.55
77.
Typhlosion
Shadow Claw Fire Blast 1,962 1,278 437,526 75.42
78.
Infernape
Rock Smash Flamethrower 1,968 1,368 436,896 75.31
79.
Charizard
Fire Spin Dragon Claw 1,958 1,512 436,723 75.28
80.
Arcanine
Snarl Flamethrower 1,920 1,080 435,840 75.13
81.
Charizard
Ember Flamethrower 1,944 1,200 433,512 74.73
82.
Infernape
Rock Smash Solar Beam 1,944 1,368 431,568 74.39
83.
Flareon
Ember Heat Wave 1,746 1,200 429,516 74.04
84.
Arcanine
Snarl Wild Charge 1,890 1,080 429,030 73.96
85.
Camerupt
Ember Overheat 2,208 1,200 428,352 73.84
86.
Typhlosion
Ember Solar Beam 1,920 1,200 428,160 73.81
87.
Ho-Oh
Extrasensory Brave Bird 1,776 1,080 424,464 73.17
88.
Heatran
Bug Bite Stone Edge 1,690 1,000 424,190 73.12
89.
Infernape
Rock Smash Close Combat 1,908 1,368 423,576 73.02
90.
Arcanine
Bite Wild Charge 1,842 1,200 418,134 72.08
91.
Rapidash
Ember Fire Blast 2,016 1,200 417,312 71.94
92.
Typhlosion
Shadow Claw Solar Beam 1,863 1,278 415,449 71.62
93.
Arcanine
Bite Flamethrower 1,830 1,200 415,410 71.61
94.
Magmar
Ember Fire Blast 2,016 1,200 415,296 71.59
95.
Magmar
Karate Chop Fire Blast 2,008 1,000 413,648 71.30
96.
Rapidash
Fire Spin Heat Wave 1,991 1,512 412,096 71.04
97.
Charizard
Air Slash Dragon Claw 1,841 1,394 410,588 70.78
98.
Magmar
Karate Chop Flamethrower 1,992 1,000 410,352 70.74
99.
Rapidash
Fire Spin Drill Run 1,968 1,512 407,376 70.22
100.
Arcanine
Bite Fire Blast 1,788 1,200 405,876 69.97
101.
Charizard
Wing Attack Dragon Claw 1,818 1,200 405,414 69.89
102.
Arcanine
Fire Fang Crunch 1,785 1,465 405,240 69.86
103.
Magmar
Ember Flamethrower 1,944 1,200 400,464 69.03
104.
Charizard
Ember Dragon Claw 1,792 1,200 399,616 68.89
105.
Arcanine
Fire Fang Bulldoze 1,750 1,465 397,341 68.49
106.
Magmar
Ember Fire Punch 1,908 1,200 393,048 67.75
107.
Ninetales
Fire Spin Overheat 2,311 1,512 390,593 67.33
108.
Magmar
Karate Chop Fire Punch 1,880 1,000 387,280 66.76
109.
Magmortar
Karate Chop Brick Break 1,552 1,000 383,344 66.08
110.
Arcanine
Snarl Crunch 1,648 1,080 374,096 64.49
111.
Ninetales
Ember Overheat 2,208 1,200 373,152 64.32
112.
Camerupt
Ember Solar Beam 1,920 1,200 372,480 64.21
113.
Camerupt
Ember Earthquake 1,896 1,200 367,824 63.41
114.
Arcanine
Bite Crunch 1,606 1,200 364,562 62.84
115.
Ninetales
Fire Spin Solar Beam 2,155 1,512 364,229 62.79
116.
Camerupt
Rock Smash Overheat 1,875 1,140 363,750 62.70
117.
Ninetales
Fire Spin Fire Blast 2,150 1,512 363,418 62.65
118.
Rapidash
Ember Drill Run 1,752 1,200 362,664 62.52
119.
Rapidash
Low Kick Fire Blast 1,752 996 362,664 62.52
120.
Rapidash
Ember Heat Wave 1,746 1,200 361,422 62.30
121.
Arcanine
Snarl Bulldoze 1,584 1,080 359,568 61.98
122.
Arcanine
Bite Bulldoze 1,580 1,200 358,660 61.83
123.
Ninetales
Fire Spin Flamethrower 2,117 1,512 357,739 61.67
124.
Torkoal
Fire Spin Overheat 2,311 1,512 348,991 60.16
125.
Camerupt
Rock Smash Solar Beam 1,770 1,140 343,380 59.19
126.
Camerupt
Rock Smash Earthquake 1,764 1,140 342,216 58.99
127.
Ninetales
Ember Fire Blast 2,016 1,200 340,704 58.73
128.
Ninetales
Feint Attack Overheat 1,992 1,110 336,648 58.03
129.
Ninetales
Fire Spin Heat Wave 1,991 1,512 336,445 58.00
130.
Rapidash
Low Kick Drill Run 1,620 996 335,340 57.81
131.
Torkoal
Ember Overheat 2,208 1,200 333,408 57.47
132.
Ninetales
Ember Flamethrower 1,944 1,200 328,536 56.63
133.
Rapidash
Low Kick Heat Wave 1,584 996 327,888 56.52
134.
Torkoal
Fire Spin Solar Beam 2,155 1,512 325,435 56.10
135.
Alolan-Marowak
Hex Shadow Ball 2,256 996 324,864 56.00
136.
Alolan-Marowak
Hex Shadow Ball 2,256 996 324,864 56.00
137.
Alolan-Marowak
Hex Shadow Ball 2,256 996 324,864 56.00
138.
Alolan-Marowak
Hex Shadow Ball 2,256 996 324,864 56.00
139.
Ninetales
Ember Solar Beam 1,920 1,200 324,480 55.93
140.
Ninetales
Feint Attack Flamethrower 1,882 1,110 318,058 54.83
141.
Ninetales
Feint Attack Solar Beam 1,860 1,110 314,340 54.19
142.
Ninetales
Feint Attack Fire Blast 1,838 1,110 310,622 53.55
143.
Magcargo
Rock Throw Overheat 2,227 1,598 309,581 53.37
144.
Magcargo
Ember Overheat 2,208 1,200 306,912 52.91
145.
Ninetales
Ember Heat Wave 1,746 1,200 295,074 50.87
146.
Magcargo
Rock Throw Stone Edge 2,088 1,598 290,232 50.03
147.
Torkoal
Ember Solar Beam 1,920 1,200 289,920 49.98
148.
Torkoal
Fire Spin Earthquake 1,913 1,512 288,833 49.79
149.
Alolan-Marowak
Rock Smash Shadow Ball 1,995 1,140 287,280 49.52
150.
Alolan-Marowak
Rock Smash Shadow Ball 1,995 1,140 287,280 49.52
151.
Alolan-Marowak
Rock Smash Shadow Ball 1,995 1,140 287,280 49.52
152.
Alolan-Marowak
Rock Smash Shadow Ball 1,995 1,140 287,280 49.52
153.
Ninetales
Feint Attack Heat Wave 1,668 1,110 281,892 48.59
154.
Magcargo
Rock Throw Heat Wave 1,994 1,598 277,222 47.79
155.
Alolan-Marowak
Hex Fire Blast 1,872 996 269,568 46.47
156.
Alolan-Marowak
Hex Fire Blast 1,872 996 269,568 46.47
157.
Alolan-Marowak
Hex Fire Blast 1,872 996 269,568 46.47
158.
Alolan-Marowak
Hex Fire Blast 1,872 996 269,568 46.47
159.
Magcargo
Ember Stone Edge 1,932 1,200 268,548 46.29
160.
Torkoal
Ember Earthquake 1,728 1,200 260,928 44.98
161.
Alolan-Marowak
Rock Smash Fire Blast 1,740 1,140 250,560 43.19
162.
Alolan-Marowak
Rock Smash Fire Blast 1,740 1,140 250,560 43.19
163.
Alolan-Marowak
Rock Smash Fire Blast 1,740 1,140 250,560 43.19
164.
Alolan-Marowak
Rock Smash Fire Blast 1,740 1,140 250,560 43.19
165.
Magcargo
Ember Heat Wave 1,746 1,200 242,694 41.84
166.
Alolan-Marowak
Hex Bone Club 1,544 996 222,336 38.33
167.
Alolan-Marowak
Hex Bone Club 1,544 996 222,336 38.33
168.
Alolan-Marowak
Hex Bone Club 1,544 996 222,336 38.33
169.
Alolan-Marowak
Hex Bone Club 1,544 996 222,336 38.33
170.
Alolan-Marowak
Rock Smash Bone Club 1,495 1,140 215,280 37.11
171.
Alolan-Marowak
Rock Smash Bone Club 1,495 1,140 215,280 37.11
172.
Alolan-Marowak
Rock Smash Bone Club 1,495 1,140 215,280 37.11
173.
Alolan-Marowak
Rock Smash Bone Club 1,495 1,140 215,280 37.11

เกี่ยวกับค่าเหล่านี้

ตอนแรกเราได้ข้อมูลจากตารางของ Professor_Kukui (here) แต่เขาไม่ได้อัพเดทข้อมูลมาตั้งแต่ โปเกม่อน generation 2 พวกเราจึงได้ทำต่อ โดยใช้ข้อมูลอ้างอิง และสูตรคำนวนต่างๆของ Professor_Kukui ในการคำนวนหาค่าต่างๆ โดยเขาจะใช้ "Dueling Ability" , "Gym Offense" และ "Gym Defense". ซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ link ที่ทางเราให้ไว้ได้ แต่เราจะอธิบายคร่าวๆ เอาไว้ที่นี่