การจัดอันดับท่าโจมตียิมที่ดีที่สุด ของธาตุ : Bug

การหาค่าโจมตียิมที่ดีที่สุด โดยจะใช้ค่าโจมตี Weave หรือ No Weave ใน 100 วินาที และ คูณ ด้วยค่า Pokemon base attack ของโปเกม่อนนั้นๆ เพื่อให้ได้อันดับความเสียหายที่เกิดขึ้น.

ท่าโจมตีที่เป็นตัวอักษรสีแดง คือ ไม่สามารถพบได้อีกแล้วจากการฟักไข่ หรือจับโปเกม่อน ณ เวลานี้

% บอกคุณว่า Pokemon ดีแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับ Pokemon ที่ดีที่สุดในหมวดหมู่นี้

Rank Pokemon Quick Move Charge Move Weave No Weave Gym Offense %
1.
Heracross
Counter Close Combat 2,179 1,598 509,933 100.00
2.
Heracross
Counter Megahorn 2,110 1,598 493,646 96.81
3.
Pinsir
Bug Bite X-Scissor 1,962 1,200 466,956 91.57
4.
Heracross
Counter Earthquake 1,973 1,598 461,635 90.53
5.
Pinsir
Fury Cutter X-Scissor 1,930 900 459,245 90.06
6.
Scizor
Fury Cutter Iron Head 1,940 900 457,934 89.80
7.
Scizor
Bullet Punch Iron Head 1,933 1,199 456,235 89.47
8.
Scizor
Fury Cutter X-Scissor 1,930 900 455,386 89.30
9.
Scizor
Bullet Punch X-Scissor 1,922 1,199 453,686 88.97
10.
Yanmega
Bug Bite Bug Buzz 1,962 1,200 453,222 88.88
11.
Yanmega
Wing Attack Bug Buzz 1,958 1,200 452,390 88.72
12.
Pinsir
Bug Bite Close Combat 1,848 1,200 439,824 86.25
13.
Yanmega
Bug Bite Aerial Ace 1,902 1,200 439,362 86.16
14.
Yanmega
Wing Attack Aerial Ace 1,870 1,200 431,878 84.69
15.
Heracross
Struggle Bug Close Combat 1,830 1,188 428,220 83.98
16.
Heracross
Struggle Bug Megahorn 1,764 1,188 412,776 80.95
17.
Armaldo
Fury Cutter Rock Blast 1,844 900 409,457 80.30
18.
Pinsir
Rock Smash X-Scissor 1,719 1,140 409,122 80.23
19.
Pinsir
Bug Bite Submission 1,704 1,200 405,552 79.53
20.
Armaldo
Struggle Bug Rock Blast 1,818 1,188 403,596 79.15
21.
Heracross
Struggle Bug Earthquake 1,722 1,188 402,948 79.02
22.
Pinsir
Fury Cutter Close Combat 1,691 900 402,506 78.93
23.
Ninjask
Fury Cutter Shadow Ball 1,993 900 390,667 76.61
24.
Scizor
Bullet Punch Night Slash 1,641 1,199 387,323 75.96
25.
Pinsir
Fury Cutter Submission 1,624 900 386,417 75.78
26.
Ninjask
Fury Cutter Bug Buzz 1,944 900 381,024 74.72
27.
Yanmega
Bug Bite Ancient Power 1,648 1,200 380,688 74.65
28.
Parasect
Bug Bite Solar Beam 2,298 1,200 379,170 74.36
29.
Pinsir
Rock Smash Close Combat 1,590 1,140 378,420 74.21
30.
Ninjask
Metal Claw Shadow Ball 1,928 1,136 377,888 74.11
31.
Beedrill
Poison Jab Sludge Bomb 2,232 1,500 377,208 73.97
32.
Beedrill
Bug Bite Sludge Bomb 2,226 1,200 376,194 73.77
33.
Parasect
Fury Cutter Solar Beam 2,275 900 375,408 73.62
34.
Beedrill
Infestation Sludge Bomb 2,220 1,080 375,180 73.57
35.
Yanmega
Wing Attack Ancient Power 1,616 1,200 373,388 73.22
36.
Beautifly
Infestation Bug Buzz 1,968 1,080 371,952 72.94
37.
Scizor
Fury Cutter Night Slash 1,564 900 369,198 72.40
38.
Ninjask
Metal Claw Bug Buzz 1,860 1,136 364,560 71.49
39.
Pinsir
Rock Smash Submission 1,530 1,140 364,140 71.41
40.
Mothim
Bug Bite Bug Buzz 1,962 1,200 362,970 71.18
41.
Mothim
Air Slash Bug Buzz 1,954 1,394 361,416 70.88
42.
Armaldo
Struggle Bug Cross Poison 1,628 1,188 361,416 70.88
43.
Ninjask
Fury Cutter Aerial Ace 1,832 900 359,150 70.43
44.
Armaldo
Fury Cutter Cross Poison 1,613 900 358,042 70.21
45.
Beautifly
Struggle Bug Bug Buzz 1,890 1,188 357,210 70.05
46.
Parasect
Struggle Bug Solar Beam 2,142 1,188 353,430 69.31
47.
Venomoth
Infestation Bug Buzz 1,968 1,080 352,272 69.08
48.
Mothim
Bug Bite Aerial Ace 1,902 1,200 351,870 69.00
49.
Ninjask
Metal Claw Aerial Ace 1,794 1,136 351,624 68.95
50.
Venomoth
Bug Bite Bug Buzz 1,962 1,200 351,198 68.87
51.
Armaldo
Struggle Bug Water Pulse 1,578 1,188 350,316 68.70
52.
Masquerain
Air Slash Silver Wind 1,814 1,394 348,365 68.32
53.
Mothim
Air Slash Aerial Ace 1,880 1,394 347,874 68.22
54.
Pinsir
Bug Bite Vice Grip 1,455 1,200 346,290 67.91
55.
Venomoth
Confusion Bug Buzz 1,928 1,240 345,112 67.68
56.
Beedrill
Poison Jab X-Scissor 2,040 1,500 344,760 67.61
57.
Masquerain
Air Slash Air Cutter 1,766 1,394 339,149 66.51
58.
Armaldo
Fury Cutter Water Pulse 1,518 900 336,996 66.09
59.
Forretress
Bug Bite Heavy Slam 2,082 1,200 335,202 65.73
60.
Masquerain
Infestation Silver Wind 1,740 1,080 334,080 65.51
61.
Masquerain
Infestation Air Cutter 1,728 1,080 331,776 65.06
62.
Beedrill
Bug Bite X-Scissor 1,962 1,200 331,578 65.02
63.
Beautifly
Struggle Bug Silver Wind 1,752 1,188 331,128 64.94
64.
Beautifly
Infestation Silver Wind 1,740 1,080 328,860 64.49
65.
Butterfree
Bug Bite Signal Beam 1,968 1,200 328,656 64.45
66.
Butterfree
Bug Bite Bug Buzz 1,962 1,200 327,654 64.25
67.
Beautifly
Infestation Air Cutter 1,728 1,080 326,592 64.05
68.
Forretress
Struggle Bug Heavy Slam 2,022 1,188 325,542 63.84
69.
Beedrill
Infestation X-Scissor 1,926 1,080 325,494 63.83
70.
Parasect
Bug Bite X-Scissor 1,962 1,200 323,730 63.48
71.
Pinsir
Rock Smash Vice Grip 1,355 1,140 322,490 63.24
72.
Butterfree
Confusion Bug Buzz 1,928 1,240 321,976 63.14
73.
Venomoth
Bug Bite Silver Wind 1,794 1,200 321,126 62.97
74.
Parasect
Fury Cutter X-Scissor 1,930 900 318,384 62.44
75.
Masquerain
Air Slash Ominous Wind 1,657 1,394 318,182 62.40
76.
Pinsir
Fury Cutter Vice Grip 1,330 900 316,445 62.06
77.
Beautifly
Struggle Bug Air Cutter 1,674 1,188 316,386 62.04
78.
Butterfree
Struggle Bug Bug Buzz 1,890 1,188 315,630 61.90
79.
Butterfree
Confusion Signal Beam 1,880 1,240 313,960 61.57
80.
Kricketune
Bug Bite X-Scissor 1,962 1,200 313,920 61.56
81.
Parasect
Struggle Bug X-Scissor 1,890 1,188 311,850 61.16
82.
Venomoth
Infestation Silver Wind 1,740 1,080 311,460 61.08
83.
Venomoth
Confusion Silver Wind 1,732 1,240 310,028 60.80
84.
Venomoth
Bug Bite Psychic 1,730 1,200 309,670 60.73
85.
Butterfree
Struggle Bug Signal Beam 1,854 1,188 309,618 60.72
86.
Kricketune
Fury Cutter X-Scissor 1,930 900 308,736 60.54
87.
Masquerain
Infestation Ominous Wind 1,588 1,080 304,896 59.79
88.
Beedrill
Poison Jab Aerial Ace 1,804 1,500 304,876 59.79
89.
Venomoth
Confusion Psychic 1,700 1,240 304,300 59.67
90.
Mothim
Air Slash Psybeam 1,641 1,394 303,548 59.53
91.
Kricketune
Struggle Bug X-Scissor 1,890 1,188 302,400 59.30
92.
Venomoth
Bug Bite Poison Fang 1,674 1,200 299,646 58.76
93.
Ariados
Infestation Cross Poison 1,848 1,080 297,528 58.35
94.
Mothim
Bug Bite Psybeam 1,606 1,200 297,110 58.26
95.
Ariados
Infestation Megahorn 1,836 1,080 295,596 57.97
96.
Venomoth
Infestation Psychic 1,640 1,080 293,560 57.57
97.
Venomoth
Confusion Poison Fang 1,638 1,240 293,202 57.50
98.
Vespiquen
Bug Bite X-Scissor 1,962 1,200 292,338 57.33
99.
Vespiquen
Bug Bite Bug Buzz 1,962 1,200 292,338 57.33
100.
Forretress
Bug Bite Earthquake 1,812 1,200 291,732 57.21
101.
Venomoth
Infestation Poison Fang 1,626 1,080 291,054 57.08
102.
Butterfree
Bug Bite Psychic 1,730 1,200 288,910 56.66
103.
Yanma
Wing Attack Aerial Ace 1,870 1,200 287,918 56.46
104.
Beedrill
Bug Bite Aerial Ace 1,693 1,200 286,117 56.11
105.
Butterfree
Confusion Psychic 1,700 1,240 283,900 55.67
106.
Ariados
Poison Sting Cross Poison 1,758 996 283,038 55.50
107.
Parasect
Bug Bite Cross Poison 1,706 1,200 281,490 55.20
108.
Beedrill
Infestation Aerial Ace 1,664 1,080 281,216 55.15
109.
Shedinja
Shadow Claw Aerial Ace 1,830 1,534 280,051 54.92
110.
Forretress
Struggle Bug Earthquake 1,722 1,188 277,242 54.37
111.
Yanma
Quick Attack Aerial Ace 1,798 1,000 276,892 54.30
112.
Butterfree
Struggle Bug Psychic 1,654 1,188 276,218 54.17
113.
Yanma
Wing Attack Silver Wind 1,788 1,200 275,352 54.00
114.
Shedinja
Shadow Claw Dig 1,786 1,534 273,197 53.58
115.
Vespiquen
Bug Bite Power Gem 1,828 1,200 272,372 53.41
116.
Ariados
Poison Sting Megahorn 1,686 996 271,446 53.23
117.
Kricketune
Bug Bite Aerial Ace 1,693 1,200 270,880 53.12
118.
Volbeat
Struggle Bug Bug Buzz 1,890 1,188 270,270 53.00
119.
Illumise
Struggle Bug Bug Buzz 1,890 1,188 270,270 53.00
120.
Parasect
Struggle Bug Cross Poison 1,628 1,188 268,620 52.68
121.
Shedinja
Shadow Claw Shadow Sneak 1,747 1,534 267,322 52.42
122.
Parasect
Fury Cutter Cross Poison 1,613 900 266,112 52.19
123.
Volbeat
Struggle Bug Signal Beam 1,854 1,188 265,122 51.99
124.
Volbeat
Struggle Bug Thunderbolt 1,850 1,188 264,550 51.88
125.
Illumise
Struggle Bug Dazzling Gleam 1,838 1,188 262,834 51.54
126.
Kricketune
Struggle Bug Aerial Ace 1,637 1,188 261,920 51.36
127.
Yanma
Quick Attack Silver Wind 1,700 1,000 261,800 51.34
128.
Vespiquen
Poison Sting Bug Buzz 1,756 830 261,644 51.31
129.
Shedinja
Bug Bite Aerial Ace 1,693 1,200 259,029 50.80
130.
Forretress
Bug Bite Rock Tomb 1,606 1,200 258,566 50.71
131.
Vespiquen
Poison Sting X-Scissor 1,728 830 257,472 50.49
132.
Shedinja
Bug Bite Dig 1,676 1,200 256,428 50.29
133.
Kricketune
Fury Cutter Aerial Ace 1,601 900 256,224 50.25
134.
Illumise
Tackle Bug Buzz 1,778 1,000 254,254 49.86
135.
Volbeat
Tackle Bug Buzz 1,778 1,000 254,254 49.86
136.
Forretress
Struggle Bug Rock Tomb 1,578 1,188 254,058 49.82
137.
Illumise
Struggle Bug Silver Wind 1,752 1,188 250,536 49.13
138.
Yanma
Wing Attack Ancient Power 1,616 1,200 248,926 48.82
139.
Shedinja
Bug Bite Shadow Sneak 1,626 1,200 248,778 48.79
140.
Volbeat
Tackle Signal Beam 1,730 1,000 247,390 48.51
141.
Volbeat
Tackle Thunderbolt 1,715 1,000 245,245 48.09
142.
Illumise
Tackle Dazzling Gleam 1,715 1,000 245,245 48.09
143.
Shedinja
Bite Aerial Ace 1,593 1,200 243,729 47.80
144.
Shedinja
Bite Dig 1,590 1,200 243,270 47.71
145.
Yanma
Quick Attack Ancient Power 1,560 1,000 240,240 47.11
146.
Shedinja
Bite Shadow Sneak 1,548 1,200 236,844 46.45
147.
Illumise
Tackle Silver Wind 1,656 1,000 236,808 46.44
148.
Vespiquen
Poison Sting Power Gem 1,555 830 231,695 45.44
149.
Ariados
Infestation Shadow Sneak 1,416 1,080 227,976 44.71
150.
Ariados
Poison Sting Shadow Sneak 1,354 996 217,994 42.75
151.
Ledian
Bug Bite Bug Buzz 1,962 1,200 209,934 41.17
152.
Dustox
Confusion Sludge Bomb 2,108 1,240 206,584 40.51
153.
Ledian
Bug Bite Aerial Ace 1,902 1,200 203,514 39.91
154.
Dustox
Struggle Bug Sludge Bomb 2,076 1,188 203,448 39.90
155.
Ledian
Struggle Bug Bug Buzz 1,890 1,188 202,230 39.66
156.
Ledian
Struggle Bug Aerial Ace 1,824 1,188 195,168 38.27
157.
Wormadam
Bug Bite Struggle 1,372 1,200 193,452 37.94
158.
Ledian
Bug Bite Silver Wind 1,794 1,200 191,958 37.64
159.
Dustox
Confusion Bug Buzz 1,928 1,240 188,944 37.05
160.
Ledian
Struggle Bug Silver Wind 1,752 1,188 187,464 36.76
161.
Dustox
Struggle Bug Bug Buzz 1,890 1,188 185,220 36.32
162.
Wormadam
Tackle Struggle 1,230 1,000 173,430 34.01
163.
Dustox
Struggle Bug Silver Wind 1,752 1,188 171,696 33.67
164.
Dustox
Confusion Silver Wind 1,732 1,240 169,736 33.29
165.
Shuckle
Rock Throw Stone Edge 2,088 1,598 35,496 6.96
166.
Shuckle
Rock Throw Rock Blast 1,994 1,598 33,905 6.65
167.
Shuckle
Rock Throw Gyro Ball 1,866 1,598 31,715 6.22
168.
Shuckle
Struggle Bug Stone Edge 1,830 1,188 31,110 6.10
169.
Shuckle
Struggle Bug Rock Blast 1,818 1,188 30,906 6.06
170.
Shuckle
Struggle Bug Gyro Ball 1,680 1,188 28,560 5.60

เกี่ยวกับค่าเหล่านี้

ตอนแรกเราได้ข้อมูลจากตารางของ Professor_Kukui (here) แต่เขาไม่ได้อัพเดทข้อมูลมาตั้งแต่ โปเกม่อน generation 2 พวกเราจึงได้ทำต่อ โดยใช้ข้อมูลอ้างอิง และสูตรคำนวนต่างๆของ Professor_Kukui ในการคำนวนหาค่าต่างๆ โดยเขาจะใช้ "Dueling Ability" , "Gym Offense" และ "Gym Defense". ซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ link ที่ทางเราให้ไว้ได้ แต่เราจะอธิบายคร่าวๆ เอาไว้ที่นี่