การจัดอันดับท่าโจมตียิมที่ดีที่สุด ของธาตุ : Flying

การหาค่าโจมตียิมที่ดีที่สุด โดยจะใช้ค่าโจมตี Weave หรือ No Weave ใน 100 วินาที และ คูณ ด้วยค่า Pokemon base attack ของโปเกม่อนนั้นๆ เพื่อให้ได้อันดับความเสียหายที่เกิดขึ้น.

ท่าโจมตีที่เป็นตัวอักษรสีแดง คือ ไม่สามารถพบได้อีกแล้วจากการฟักไข่ หรือจับโปเกม่อน ณ เวลานี้

% บอกคุณว่า Pokemon ดีแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับ Pokemon ที่ดีที่สุดในหมวดหมู่นี้

Rank Pokemon Quick Move Charge Move Weave No Weave Gym Offense %
1.
Rayquaza
Dragon Tail Outrage 2,250 1,620 639,000 100.00
2.
Salamence
Dragon Tail Draco Meteor 2,232 1,620 618,264 96.75
3.
Rayquaza
Air Slash Outrage 2,160 1,394 613,440 96.00
4.
Dragonite
Dragon Tail Outrage 2,250 1,620 591,750 92.61
5.
Moltres
Fire Spin Overheat 2,311 1,512 580,111 90.78
6.
Rayquaza
Dragon Tail Aerial Ace 2,034 1,620 577,656 90.40
7.
Salamence
Dragon Tail Hydro Pump 2,076 1,620 575,052 89.99
8.
Dragonite
Dragon Tail Dragon Claw 2,172 1,620 571,236 89.40
9.
Dragonite
Dragon Tail Hurricane 2,160 1,620 568,080 88.90
10.
Salamence
Fire Fang Draco Meteor 2,037 1,221 564,249 88.30
11.
Dragonite
Dragon Tail Dragon Pulse 2,124 1,620 558,612 87.42
12.
Dragonite
Dragon Breath Outrage 2,117 1,440 556,718 87.12
13.
Lugia
Extrasensory Sky Attack 2,880 1,296 555,840 86.99
14.
Moltres
Ember Overheat 2,208 1,200 554,208 86.73
15.
Salamence
Dragon Tail Fire Blast 1,978 1,620 547,906 85.74
16.
Dragonite
Steel Wing Outrage 2,079 1,375 546,777 85.57
17.
Dragonite
Dragon Tail Hyper Beam 2,064 1,620 542,832 84.95
18.
Zapdos
Thunder Shock Thunderbolt 2,136 996 540,408 84.57
19.
Moltres
Fire Spin Fire Blast 2,150 1,512 539,750 84.47
20.
Shaymin(Sky-Forme)
Zen Headbutt Solar Beam 2,064 1,080 538,704 84.30
21.
Shaymin(Sky-Forme)
Hidden Power Grass Knot 2,064 990 538,704 84.30
22.
Shaymin(Sky-Forme)
Zen Headbutt Solar Beam 2,064 1,080 538,704 84.30
23.
Shaymin(Sky-Forme)
Hidden Power Grass Knot 2,064 990 538,704 84.30
24.
Shaymin(Sky-Forme)
Zen Headbutt Solar Beam 2,064 1,080 538,704 84.30
25.
Shaymin(Sky-Forme)
Hidden Power Grass Knot 2,064 990 538,704 84.30
26.
Shaymin(Sky-Forme)
Zen Headbutt Solar Beam 2,064 1,080 538,704 84.30
27.
Shaymin(Sky-Forme)
Hidden Power Grass Knot 2,064 990 538,704 84.30
28.
Charizard
Fire Spin Blast Burn 2,410 1,512 537,341 84.09
29.
Dragonite
Dragon Breath Dragon Claw 2,042 1,440 537,151 84.06
30.
Swellow
Wing Attack Sky Attack 2,890 1,200 534,576 83.66
31.
Rayquaza
Air Slash Aerial Ace 1,880 1,394 534,034 83.57
32.
Shaymin(Sky-Forme)
Zen Headbutt Grass Knot 2,040 1,080 532,440 83.32
33.
Shaymin(Sky-Forme)
Zen Headbutt Grass Knot 2,040 1,080 532,440 83.32
34.
Shaymin(Sky-Forme)
Zen Headbutt Grass Knot 2,040 1,080 532,440 83.32
35.
Shaymin(Sky-Forme)
Zen Headbutt Grass Knot 2,040 1,080 532,440 83.32
36.
Moltres
Fire Spin Flamethrower 2,117 1,512 531,317 83.15
37.
Dragonite
Dragon Breath Hyper Beam 2,009 1,440 528,314 82.68
38.
Dragonite
Dragon Breath Dragon Pulse 2,002 1,440 526,421 82.38
39.
Dragonite
Dragon Breath Hurricane 1,994 1,440 524,527 82.09
40.
Shaymin(Sky-Forme)
Hidden Power Solar Beam 2,001 990 522,261 81.73
41.
Shaymin(Sky-Forme)
Hidden Power Solar Beam 2,001 990 522,261 81.73
42.
Shaymin(Sky-Forme)
Hidden Power Solar Beam 2,001 990 522,261 81.73
43.
Shaymin(Sky-Forme)
Hidden Power Solar Beam 2,001 990 522,261 81.73
44.
Zapdos
Thunder Shock Discharge 2,058 996 520,674 81.48
45.
Zapdos
Charge Beam Thunderbolt 2,054 864 519,763 81.34
46.
Zapdos
Thunder Shock Zap Cannon 2,046 996 517,638 81.01
47.
Dragonite
Steel Wing Dragon Claw 1,961 1,375 515,743 80.71
48.
Charizard
Fire Spin Overheat 2,311 1,512 515,398 80.66
49.
Charizard
Ember Blast Burn 2,304 1,200 513,792 80.41
50.
Charizard
Wing Attack Blast Burn 2,304 1,200 513,792 80.41
51.
Dragonite
Steel Wing Hurricane 1,936 1,375 509,168 79.68
52.
Rayquaza
Dragon Tail Ancient Power 1,792 1,620 508,928 79.64
53.
Lugia
Dragon Tail Sky Attack 2,622 1,350 506,046 79.19
54.
Moltres
Ember Fire Blast 2,016 1,200 506,016 79.19
55.
Zapdos
Charge Beam Discharge 1,992 864 503,976 78.87
56.
Chatot
Peck Sky Attack 2,736 1,200 500,688 78.35
57.
Charizard
Air Slash Blast Burn 2,244 1,394 500,412 78.31
58.
Moltres
Fire Spin Heat Wave 1,991 1,512 499,691 78.20
59.
Gyarados
Waterfall Hydro Pump 2,105 1,594 498,838 78.07
60.
Dragonite
Steel Wing Dragon Pulse 1,896 1,375 498,648 78.04
61.
Fearow
Peck Sky Attack 2,736 1,200 497,952 77.93
62.
Honchkrow
Snarl Dark Pulse 2,040 1,296 495,720 77.58
63.
Zapdos
Charge Beam Zap Cannon 1,958 864 495,475 77.54
64.
Charizard
Air Slash Overheat 2,210 1,394 492,919 77.14
65.
Charizard
Wing Attack Overheat 2,208 1,200 492,384 77.06
66.
Charizard
Ember Overheat 2,208 1,200 492,384 77.06
67.
Dragonite
Steel Wing Hyper Beam 1,861 1,375 489,443 76.60
68.
Moltres
Ember Flamethrower 1,944 1,200 487,944 76.36
69.
Salamence
Fire Fang Hydro Pump 1,759 1,221 487,243 76.25
70.
Salamence
Fire Fang Fire Blast 1,753 1,221 485,581 75.99
71.
Charizard
Fire Spin Fire Blast 2,150 1,512 479,539 75.05
72.
Gyarados
Dragon Tail Hydro Pump 2,016 1,350 477,792 74.77
73.
Staraptor
Quick Attack Brave Bird 2,040 1,200 477,360 74.70
74.
Honchkrow
Snarl Brave Bird 1,958 1,296 475,891 74.47
75.
Togekiss
Air Slash Dazzling Gleam 2,107 1,394 474,120 74.20
76.
Swellow
Steel Wing Sky Attack 2,559 1,375 473,415 74.09
77.
Rayquaza
Air Slash Ancient Power 1,666 1,394 473,144 74.04
78.
Charizard
Fire Spin Flamethrower 2,117 1,512 472,046 73.87
79.
Zapdos
Thunder Shock Thunder 1,860 996 470,580 73.64
80.
Chatot
Steel Wing Sky Attack 2,559 1,375 468,297 73.29
81.
Gyarados
Waterfall Outrage 1,974 1,594 467,933 73.23
82.
Honchkrow
Peck Dark Pulse 1,920 1,200 466,560 73.01
83.
Fearow
Steel Wing Sky Attack 2,559 1,375 465,738 72.89
84.
Ho-Oh
Extrasensory Fire Blast 1,944 1,080 464,616 72.71
85.
Ho-Oh
Steel Wing Solar Beam 1,934 1,375 462,226 72.34
86.
Shaymin(Sky-Forme)
Hidden Power Energy Ball 1,758 990 458,838 71.81
87.
Shaymin(Sky-Forme)
Hidden Power Energy Ball 1,758 990 458,838 71.81
88.
Shaymin(Sky-Forme)
Hidden Power Energy Ball 1,758 990 458,838 71.81
89.
Shaymin(Sky-Forme)
Hidden Power Energy Ball 1,758 990 458,838 71.81
90.
Charizard
Wing Attack Flamethrower 2,057 1,200 458,666 71.78
91.
Ho-Oh
Steel Wing Fire Blast 1,918 1,375 458,402 71.74
92.
Charizard
Air Slash Fire Blast 2,050 1,394 457,061 71.53
93.
Honchkrow
Peck Brave Bird 1,872 1,200 454,896 71.19
94.
Shaymin(Sky-Forme)
Zen Headbutt Energy Ball 1,740 1,080 454,140 71.07
95.
Shaymin(Sky-Forme)
Zen Headbutt Energy Ball 1,740 1,080 454,140 71.07
96.
Shaymin(Sky-Forme)
Zen Headbutt Energy Ball 1,740 1,080 454,140 71.07
97.
Shaymin(Sky-Forme)
Zen Headbutt Energy Ball 1,740 1,080 454,140 71.07
98.
Charizard
Air Slash Flamethrower 2,033 1,394 453,314 70.94
99.
Yanmega
Bug Bite Bug Buzz 1,962 1,200 453,222 70.93
100.
Yanmega
Wing Attack Bug Buzz 1,958 1,200 452,390 70.80
101.
Charizard
Wing Attack Fire Blast 2,021 1,200 450,638 70.52
102.
Charizard
Ember Fire Blast 2,016 1,200 449,568 70.35
103.
Gyarados
Dragon Breath Hydro Pump 1,896 1,200 449,352 70.32
104.
Gyarados
Bite Hydro Pump 1,896 1,200 449,352 70.32
105.
Gyarados
Waterfall Dragon Pulse 1,885 1,594 446,792 69.92
106.
Zapdos
Charge Beam Thunder 1,762 864 445,685 69.75
107.
Gyarados
Dragon Tail Outrage 1,875 1,350 444,375 69.54
108.
Ho-Oh
Steel Wing Brave Bird 1,858 1,375 444,062 69.49
109.
Ho-Oh
Extrasensory Solar Beam 1,848 1,080 441,672 69.12
110.
Yanmega
Bug Bite Aerial Ace 1,902 1,200 439,362 68.76
111.
Moltres
Ember Heat Wave 1,746 1,200 438,246 68.58
112.
Staraptor
Wing Attack Brave Bird 1,872 1,200 438,048 68.55
113.
Charizard
Fire Spin Dragon Claw 1,958 1,512 436,723 68.34
114.
Togekiss
Hidden Power Dazzling Gleam 1,935 990 435,375 68.13
115.
Charizard
Ember Flamethrower 1,944 1,200 433,512 67.84
116.
Staraptor
Quick Attack Close Combat 1,850 1,200 432,994 67.76
117.
Yanmega
Wing Attack Aerial Ace 1,870 1,200 431,878 67.59
118.
Gyarados
Waterfall Crunch 1,819 1,594 431,150 67.47
119.
Honchkrow
Snarl Psychic 1,751 1,296 425,542 66.59
120.
Ho-Oh
Extrasensory Brave Bird 1,776 1,080 424,464 66.43
121.
Togekiss
Air Slash Aerial Ace 1,880 1,394 423,090 66.21
122.
Dodrio
Steel Wing Drill Peck 1,932 1,375 421,176 65.91
123.
Gyarados
Dragon Tail Dragon Pulse 1,770 1,350 419,490 65.65
124.
Crobat
Air Slash Sludge Bomb 2,160 1,394 419,040 65.58
125.
Noctowl
Wing Attack Sky Attack 2,890 1,200 418,992 65.57
126.
Gyarados
Bite Outrage 1,764 1,200 418,068 65.43
127.
Gyarados
Dragon Breath Outrage 1,764 1,200 418,068 65.43
128.
Staraptor
Wing Attack Close Combat 1,779 1,200 416,333 65.15
129.
Dodrio
Feint Attack Drill Peck 1,894 1,110 412,892 64.62
130.
Aerodactyl
Steel Wing Hyper Beam 1,861 1,375 411,281 64.36
131.
Charizard
Air Slash Dragon Claw 1,841 1,394 410,588 64.25
132.
Skarmory
Steel Wing Sky Attack 2,764 1,650 409,013 64.01
133.
Drifblim
Hex Shadow Ball 2,256 996 406,080 63.55
134.
Charizard
Wing Attack Dragon Claw 1,818 1,200 405,414 63.45
135.
Dodrio
Steel Wing Brave Bird 1,858 1,375 405,044 63.39
136.
Staraptor
Quick Attack Heat Wave 1,729 1,200 404,492 63.30
137.
Gyarados
Dragon Tail Crunch 1,705 1,350 404,085 63.24
138.
Honchkrow
Peck Psychic 1,660 1,200 403,380 63.13
139.
Aerodactyl
Bite Hyper Beam 1,824 1,200 403,104 63.08
140.
Dodrio
Steel Wing Aerial Ace 1,837 1,375 400,466 62.67
141.
Charizard
Ember Dragon Claw 1,792 1,200 399,616 62.54
142.
Aerodactyl
Steel Wing Ancient Power 1,800 1,375 397,800 62.25
143.
Lugia
Extrasensory Future Sight 2,059 1,296 397,426 62.19
144.
Noctowl
Extrasensory Sky Attack 2,736 1,080 396,720 62.08
145.
Gyarados
Bite Dragon Pulse 1,668 1,200 395,316 61.86
146.
Gyarados
Dragon Breath Dragon Pulse 1,668 1,200 395,316 61.86
147.
Crobat
Air Slash Shadow Ball 2,024 1,394 392,656 61.45
148.
Drifblim
Astonish Shadow Ball 2,179 864 392,256 61.39
149.
Skarmory
Air Slash Sky Attack 2,640 1,394 390,720 61.15
150.
Ninjask
Fury Cutter Shadow Ball 1,993 900 390,667 61.14
151.
Articuno
Frost Breath Ice Beam 2,028 1,332 389,376 60.94
152.
Xatu
Air Slash Future Sight 2,023 1,394 388,454 60.79
153.
Articuno
Frost Breath Blizzard 2,016 1,332 387,072 60.57
154.
Lugia
Dragon Tail Future Sight 2,004 1,350 386,772 60.53
155.
Dodrio
Feint Attack Aerial Ace 1,772 1,110 386,296 60.45
156.
Aerodactyl
Bite Ancient Power 1,746 1,200 385,866 60.39
157.
Altaria
Peck Sky Attack 2,736 1,200 385,776 60.37
158.
Aerodactyl
Steel Wing Iron Head 1,738 1,375 384,098 60.11
159.
Togekiss
Hidden Power Aerial Ace 1,707 990 384,075 60.11
160.
Ninjask
Fury Cutter Bug Buzz 1,944 900 381,024 59.63
161.
Yanmega
Bug Bite Ancient Power 1,648 1,200 380,688 59.58
162.
Gyarados
Bite Crunch 1,606 1,200 380,622 59.57
163.
Gyarados
Dragon Breath Crunch 1,606 1,200 380,622 59.57
164.
Crobat
Bite Sludge Bomb 1,950 1,200 378,300 59.20
165.
Gyarados
Waterfall Twister 1,596 1,594 378,252 59.19
166.
Ninjask
Metal Claw Shadow Ball 1,928 1,136 377,888 59.14
167.
Altaria
Dragon Breath Sky Attack 2,676 1,440 377,316 59.05
168.
Staraptor
Wing Attack Heat Wave 1,606 1,200 375,757 58.80
169.
Dodrio
Steel Wing Air Cutter 1,721 1,375 375,178 58.71
170.
Togekiss
Air Slash Ancient Power 1,666 1,394 374,850 58.66
171.
Murkrow
Feint Attack Foul Play 2,136 1,332 373,800 58.50
172.
Yanmega
Wing Attack Ancient Power 1,616 1,200 373,388 58.43
173.
Beautifly
Infestation Bug Buzz 1,968 1,080 371,952 58.21
174.
Dodrio
Feint Attack Brave Bird 1,706 1,110 371,908 58.20
175.
Lugia
Extrasensory Hydro Pump 1,904 1,296 367,395 57.50
176.
Xatu
Feint Attack Future Sight 1,908 1,110 366,336 57.33
177.
Ninjask
Metal Claw Bug Buzz 1,860 1,136 364,560 57.05
178.
Aerodactyl
Bite Iron Head 1,644 1,200 363,324 56.86
179.
Mothim
Bug Bite Bug Buzz 1,962 1,200 362,970 56.80
180.
Mothim
Air Slash Bug Buzz 1,954 1,394 361,416 56.56
181.
Xatu
Air Slash Aerial Ace 1,880 1,394 361,037 56.50
182.
Ninjask
Fury Cutter Aerial Ace 1,832 900 359,150 56.21
183.
Lugia
Dragon Tail Hydro Pump 1,860 1,350 358,980 56.18
184.
Beautifly
Struggle Bug Bug Buzz 1,890 1,188 357,210 55.90
185.
Murkrow
Peck Foul Play 2,040 1,200 357,000 55.87
186.
Crobat
Bite Shadow Ball 1,840 1,200 356,960 55.86
187.
Murkrow
Feint Attack Drill Peck 2,028 1,332 354,900 55.54
188.
Pelipper
Wing Attack Hydro Pump 2,014 1,200 352,380 55.15
189.
Mothim
Bug Bite Aerial Ace 1,902 1,200 351,870 55.07
190.
Dodrio
Feint Attack Air Cutter 1,614 1,110 351,852 55.06
191.
Pelipper
Water Gun Hydro Pump 2,010 1,200 351,750 55.05
192.
Gliscor
Wing Attack Earthquake 1,901 1,200 351,648 55.03
193.
Ninjask
Metal Claw Aerial Ace 1,794 1,136 351,624 55.03
194.
Murkrow
Feint Attack Dark Pulse 2,004 1,332 350,700 54.88
195.
Pelipper
Wing Attack Hurricane 1,997 1,200 349,440 54.69
196.
Masquerain
Air Slash Silver Wind 1,814 1,394 348,365 54.52
197.
Mothim
Air Slash Aerial Ace 1,880 1,394 347,874 54.44
198.
Swellow
Wing Attack Brave Bird 1,872 1,200 346,320 54.20
199.
Gliscor
Wing Attack Aerial Ace 1,870 1,200 345,876 54.13
200.
Swellow
Wing Attack Aerial Ace 1,870 1,200 345,876 54.13
201.
Gyarados
Dragon Tail Twister 1,455 1,350 344,835 53.96
202.
Swellow
Steel Wing Brave Bird 1,858 1,375 343,730 53.79
203.
Crobat
Air Slash Air Cutter 1,766 1,394 342,682 53.63
204.
Xatu
Feint Attack Aerial Ace 1,772 1,110 340,224 53.24
205.
Murkrow
Peck Drill Peck 1,944 1,200 340,200 53.24
206.
Swellow
Steel Wing Aerial Ace 1,837 1,375 339,845 53.18
207.
Masquerain
Air Slash Air Cutter 1,766 1,394 339,149 53.07
208.
Murkrow
Peck Dark Pulse 1,920 1,200 336,000 52.58
209.
Togekiss
Hidden Power Ancient Power 1,490 990 335,250 52.46
210.
Fearow
Steel Wing Aerial Ace 1,837 1,375 334,334 52.32
211.
Masquerain
Infestation Silver Wind 1,740 1,080 334,080 52.28
212.
Gliscor
Fury Cutter Earthquake 1,803 750 333,555 52.20
213.
Fearow
Peck Aerial Ace 1,830 1,200 333,060 52.12
214.
Pelipper
Water Gun Hurricane 1,896 1,200 331,800 51.92
215.
Masquerain
Infestation Air Cutter 1,728 1,080 331,776 51.92
216.
Pidgeot
Wing Attack Hurricane 1,997 1,200 331,469 51.87
217.
Beautifly
Struggle Bug Silver Wind 1,752 1,188 331,128 51.82
218.
Articuno
Frost Breath Icy Wind 1,716 1,332 329,472 51.56
219.
Beautifly
Infestation Silver Wind 1,740 1,080 328,860 51.46
220.
Butterfree
Bug Bite Signal Beam 1,968 1,200 328,656 51.43
221.
Butterfree
Bug Bite Bug Buzz 1,962 1,200 327,654 51.28
222.
Beautifly
Infestation Air Cutter 1,728 1,080 326,592 51.11
223.
Fearow
Steel Wing Drill Run 1,790 1,375 325,780 50.98
224.
Gliscor
Fury Cutter Aerial Ace 1,758 750 325,230 50.90
225.
Pidgeot
Air Slash Hurricane 1,951 1,394 323,899 50.69
226.
Pidgeot
Air Slash Brave Bird 1,949 1,394 323,501 50.63
227.
Pelipper
Water Gun Blizzard 1,846 1,200 323,050 50.56
228.
Pelipper
Wing Attack Blizzard 1,841 1,200 322,210 50.42
229.
Butterfree
Confusion Bug Buzz 1,928 1,240 321,976 50.39
230.
Pidgeot
Steel Wing Hurricane 1,936 1,375 321,376 50.29
231.
Gyarados
Bite Twister 1,356 1,200 321,372 50.29
232.
Gyarados
Dragon Breath Twister 1,356 1,200 321,372 50.29
233.
Fearow
Peck Drill Run 1,752 1,200 318,864 49.90
234.
Xatu
Air Slash Ominous Wind 1,657 1,394 318,182 49.79
235.
Masquerain
Air Slash Ominous Wind 1,657 1,394 318,182 49.79
236.
Crobat
Bite Air Cutter 1,632 1,200 316,608 49.55
237.
Beautifly
Struggle Bug Air Cutter 1,674 1,188 316,386 49.51
238.
Butterfree
Struggle Bug Bug Buzz 1,890 1,188 315,630 49.39
239.
Butterfree
Confusion Signal Beam 1,880 1,240 313,960 49.13
240.
Drifblim
Hex Ominous Wind 1,740 996 313,200 49.01
241.
Pidgeot
Air Slash Aerial Ace 1,880 1,394 312,146 48.85
242.
Skarmory
Steel Wing Brave Bird 2,100 1,650 310,800 48.64
243.
Pidgeot
Wing Attack Brave Bird 1,872 1,200 310,752 48.63
244.
Pidgeot
Wing Attack Aerial Ace 1,870 1,200 310,354 48.57
245.
Skarmory
Steel Wing Flash Cannon 2,093 1,650 309,734 48.47
246.
Chatot
Steel Wing Heat Wave 1,692 1,375 309,636 48.46
247.
Butterfree
Struggle Bug Signal Beam 1,854 1,188 309,618 48.45
248.
Pidgeot
Steel Wing Brave Bird 1,858 1,375 308,428 48.27
249.
Pidgeot
Steel Wing Aerial Ace 1,837 1,375 304,942 47.72
250.
Masquerain
Infestation Ominous Wind 1,588 1,080 304,896 47.71
251.
Gliscor
Wing Attack Night Slash 1,641 1,200 303,622 47.52
252.
Mothim
Air Slash Psybeam 1,641 1,394 303,548 47.50
253.
Drifblim
Astonish Ominous Wind 1,670 864 300,672 47.05
254.
Tropius
Razor Leaf Leaf Blade 2,206 1,560 299,962 46.94
255.
Mothim
Bug Bite Psybeam 1,606 1,200 297,110 46.50
256.
Chatot
Peck Heat Wave 1,613 1,200 295,179 46.19
257.
Chatot
Steel Wing Night Shade 1,612 1,375 294,996 46.17
258.
Pidgeot
Air Slash Air Cutter 1,766 1,394 293,222 45.89
259.
Tropius
Air Slash Leaf Blade 2,150 1,394 292,454 45.77
260.
Vespiquen
Bug Bite X-Scissor 1,962 1,200 292,338 45.75
261.
Vespiquen
Bug Bite Bug Buzz 1,962 1,200 292,338 45.75
262.
Xatu
Feint Attack Ominous Wind 1,520 1,110 291,840 45.67
263.
Butterfree
Bug Bite Psychic 1,730 1,200 288,910 45.21
264.
Skarmory
Air Slash Brave Bird 1,949 1,394 288,422 45.14
265.
Yanma
Wing Attack Aerial Ace 1,870 1,200 287,918 45.06
266.
Chatot
Peck Night Shade 1,572 1,200 287,676 45.02
267.
Togetic
Extrasensory Dazzling Gleam 2,064 1,080 286,896 44.90
268.
Pidgeot
Steel Wing Air Cutter 1,721 1,375 285,686 44.71
269.
Pidgeot
Wing Attack Air Cutter 1,714 1,200 284,458 44.52
270.
Butterfree
Confusion Psychic 1,700 1,240 283,900 44.43
271.
Altaria
Dragon Breath Dragon Pulse 2,002 1,440 282,226 44.17
272.
Mantine
Bubble Aerial Ace 1,902 1,195 281,496 44.05
273.
Togetic
Steel Wing Dazzling Gleam 2,015 1,375 280,085 43.83
274.
Skarmory
Air Slash Flash Cannon 1,879 1,394 278,122 43.52
275.
Yanma
Quick Attack Aerial Ace 1,798 1,000 276,892 43.33
276.
Mantine
Wing Attack Aerial Ace 1,870 1,200 276,701 43.30
277.
Butterfree
Struggle Bug Psychic 1,654 1,188 276,218 43.23
278.
Yanma
Wing Attack Silver Wind 1,788 1,200 275,352 43.09
279.
Togetic
Zen Headbutt Dazzling Gleam 1,980 1,080 275,220 43.07
280.
Gliscor
Fury Cutter Night Slash 1,487 750 275,095 43.05
281.
Mantine
Bubble Ice Beam 1,847 1,195 273,326 42.77
282.
Altaria
Dragon Breath Dazzling Gleam 1,936 1,440 272,976 42.72
283.
Vespiquen
Bug Bite Power Gem 1,828 1,200 272,372 42.62
284.
Altaria
Peck Dragon Pulse 1,908 1,200 269,028 42.10
285.
Togetic
Hidden Power Dazzling Gleam 1,935 990 268,965 42.09
286.
Gligar
Wing Attack Aerial Ace 1,870 1,200 267,353 41.84
287.
Mantine
Wing Attack Ice Beam 1,800 1,200 266,400 41.69
288.
Tropius
Razor Leaf Aerial Ace 1,954 1,560 265,690 41.58
289.
Mantine
Wing Attack Water Pulse 1,793 1,200 265,334 41.52
290.
Fearow
Steel Wing Twister 1,454 1,375 264,628 41.41
291.
Mantine
Bubble Water Pulse 1,783 1,195 263,914 41.30
292.
Gligar
Wing Attack Dig 1,834 1,200 262,205 41.03
293.
Yanma
Quick Attack Silver Wind 1,700 1,000 261,800 40.97
294.
Vespiquen
Poison Sting Bug Buzz 1,756 830 261,644 40.95
295.
Altaria
Peck Dazzling Gleam 1,832 1,200 258,312 40.42
296.
Vespiquen
Poison Sting X-Scissor 1,728 830 257,472 40.29
297.
Drifblim
Hex Icy Wind 1,428 996 257,040 40.23
298.
Tropius
Air Slash Aerial Ace 1,880 1,394 255,734 40.02
299.
Togetic
Steel Wing Aerial Ace 1,837 1,375 255,343 39.96
300.
Tropius
Razor Leaf Stomp 1,869 1,560 254,130 39.77
301.
Gligar
Fury Cutter Dig 1,767 750 252,681 39.54
302.
Gligar
Fury Cutter Aerial Ace 1,758 750 251,394 39.34
303.
Fearow
Peck Twister 1,380 1,200 251,160 39.31
304.
Noctowl
Wing Attack Psychic 1,731 1,200 251,024 39.28
305.
Togetic
Extrasensory Aerial Ace 1,800 1,080 250,200 39.15
306.
Yanma
Wing Attack Ancient Power 1,616 1,200 248,926 38.96
307.
Jumpluff
Infestation Solar Beam 2,102 900 248,036 38.82
308.
Drifblim
Astonish Icy Wind 1,363 864 245,376 38.40
309.
Jumpluff
Bullet Seed Solar Beam 2,078 864 245,251 38.38
310.
Delibird
Ice Shard Ice Punch 1,903 1,195 243,610 38.12
311.
Delibird
Quick Attack Ice Punch 1,896 1,000 242,688 37.98
312.
Farfetch'd
Air Slash Leaf Blade 1,940 1,394 240,610 37.65
313.
Tropius
Air Slash Stomp 1,769 1,394 240,557 37.65
314.
Yanma
Quick Attack Ancient Power 1,560 1,000 240,240 37.60
315.
Togetic
Zen Headbutt Aerial Ace 1,728 1,080 240,192 37.59
316.
Togetic
Hidden Power Aerial Ace 1,707 990 237,273 37.13
317.
Farfetch'd
Cut Leaf Blade 1,898 1,200 235,352 36.83
318.
Gligar
Wing Attack Night Slash 1,641 1,200 234,692 36.73
319.
Delibird
Ice Shard Aerial Ace 1,828 1,195 233,933 36.61
320.
Farfetch'd
Air Slash Aerial Ace 1,880 1,394 233,170 36.49
321.
Noctowl
Wing Attack Night Shade 1,598 1,200 231,768 36.27
322.
Vespiquen
Poison Sting Power Gem 1,555 830 231,695 36.26
323.
Delibird
Quick Attack Aerial Ace 1,798 1,000 230,144 36.02
324.
Noctowl
Extrasensory Psychic 1,576 1,080 228,520 35.76
325.
Farfetch'd
Fury Cutter Leaf Blade 1,842 750 228,408 35.74
326.
Farfetch'd
Cut Aerial Ace 1,830 1,200 226,920 35.51
327.
Togetic
Steel Wing Ancient Power 1,632 1,375 226,848 35.50
328.
Farfetch'd
Air Slash Air Cutter 1,766 1,394 219,034 34.28
329.
Farfetch'd
Fury Cutter Aerial Ace 1,758 750 217,992 34.11
330.
Togetic
Extrasensory Ancient Power 1,566 1,080 217,674 34.06
331.
Noctowl
Extrasensory Night Shade 1,500 1,080 217,500 34.04
332.
Delibird
Ice Shard Icy Wind 1,685 1,195 215,654 33.75
333.
Togetic
Zen Headbutt Ancient Power 1,532 1,080 212,948 33.33
334.
Gligar
Fury Cutter Night Slash 1,487 750 212,641 33.28
335.
Jumpluff
Infestation Dazzling Gleam 1,790 900 211,220 33.05
336.
Ledian
Bug Bite Bug Buzz 1,962 1,200 209,934 32.85
337.
Jumpluff
Infestation Energy Ball 1,776 900 209,568 32.80
338.
Jumpluff
Bullet Seed Dazzling Gleam 1,770 864 208,907 32.69
339.
Delibird
Quick Attack Icy Wind 1,624 1,000 207,872 32.53
340.
Farfetch'd
Cut Air Cutter 1,674 1,200 207,576 32.48
341.
Jumpluff
Bullet Seed Energy Ball 1,757 864 207,302 32.44
342.
Togetic
Hidden Power Ancient Power 1,490 990 207,110 32.41
343.
Ledian
Bug Bite Aerial Ace 1,902 1,200 203,514 31.85
344.
Ledian
Struggle Bug Bug Buzz 1,890 1,188 202,230 31.65
345.
Farfetch'd
Fury Cutter Air Cutter 1,578 750 195,672 30.62
346.
Ledian
Struggle Bug Aerial Ace 1,824 1,188 195,168 30.54
347.
Ledian
Bug Bite Silver Wind 1,794 1,200 191,958 30.04
348.
Ledian
Struggle Bug Silver Wind 1,752 1,188 187,464 29.34

เกี่ยวกับค่าเหล่านี้

ตอนแรกเราได้ข้อมูลจากตารางของ Professor_Kukui (here) แต่เขาไม่ได้อัพเดทข้อมูลมาตั้งแต่ โปเกม่อน generation 2 พวกเราจึงได้ทำต่อ โดยใช้ข้อมูลอ้างอิง และสูตรคำนวนต่างๆของ Professor_Kukui ในการคำนวนหาค่าต่างๆ โดยเขาจะใช้ "Dueling Ability" , "Gym Offense" และ "Gym Defense". ซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ link ที่ทางเราให้ไว้ได้ แต่เราจะอธิบายคร่าวๆ เอาไว้ที่นี่