การจัดอันดับท่าโจมตียิมที่ดีที่สุด ของธาตุ : Fairy

การหาค่าโจมตียิมที่ดีที่สุด โดยจะใช้ค่าโจมตี Weave หรือ No Weave ใน 100 วินาที และ คูณ ด้วยค่า Pokemon base attack ของโปเกม่อนนั้นๆ เพื่อให้ได้อันดับความเสียหายที่เกิดขึ้น.

ท่าโจมตีที่เป็นตัวอักษรสีแดง คือ ไม่สามารถพบได้อีกแล้วจากการฟักไข่ หรือจับโปเกม่อน ณ เวลานี้

% บอกคุณว่า Pokemon ดีแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับ Pokemon ที่ดีที่สุดในหมวดหมู่นี้

Rank Pokemon Quick Move Charge Move Weave No Weave Gym Offense %
1.
Gardevoir
Confusion Dazzling Gleam 2,232 1,488 528,984 100.00
2.
Gardevoir
Confusion Shadow Ball 2,160 1,488 511,920 96.77
3.
Gardevoir
Confusion Psychic 2,040 1,488 483,480 91.40
4.
Togekiss
Air Slash Dazzling Gleam 2,107 1,394 474,120 89.63
5.
Gardevoir
Charge Beam Dazzling Gleam 1,952 720 462,624 87.46
6.
Gardevoir
Charge Beam Shadow Ball 1,900 720 450,300 85.13
7.
Granbull
Snarl Play Rough 2,076 1,080 440,112 83.20
8.
Togekiss
Hidden Power Dazzling Gleam 1,935 990 435,375 82.30
9.
Togekiss
Air Slash Aerial Ace 1,880 1,394 423,090 79.98
10.
Mr. Mime
Confusion Shadow Ball 2,160 1,488 414,720 78.40
11.
Granbull
Bite Play Rough 1,932 1,200 409,584 77.43
12.
Mr. Mime
Confusion Psychic 2,040 1,488 391,680 74.04
13.
Gardevoir
Charge Beam Psychic 1,624 720 384,888 72.76
14.
Togekiss
Hidden Power Aerial Ace 1,707 990 384,075 72.61
15.
Mr. Mime
Zen Headbutt Shadow Ball 1,964 1,296 377,088 71.29
16.
Togekiss
Air Slash Ancient Power 1,666 1,394 374,850 70.86
17.
Mr. Mime
Zen Headbutt Psychic 1,891 1,296 363,110 68.64
18.
Clefable
Pound Dazzling Gleam 2,034 1,162 362,052 68.44
19.
Mr. Mime
Confusion Psybeam 1,884 1,488 361,728 68.38
20.
Granbull
Snarl Close Combat 1,688 1,080 357,856 67.65
21.
Wigglytuff
Pound Hyper Beam 2,285 1,394 356,429 67.38
22.
Clefable
Zen Headbutt Dazzling Gleam 1,980 1,080 352,440 66.63
23.
Granbull
Snarl Crunch 1,648 1,080 349,376 66.05
24.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Dazzling Gleam 2,047 720 348,024 65.79
25.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Dazzling Gleam 2,047 720 348,024 65.79
26.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Dazzling Gleam 2,047 720 348,024 65.79
27.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Dazzling Gleam 2,047 720 348,024 65.79
28.
Clefable
Charge Beam Dazzling Gleam 1,952 720 347,456 65.68
29.
Granbull
Bite Close Combat 1,632 1,200 345,984 65.41
30.
Clefable
Pound Moonblast 1,939 1,162 345,142 65.25
31.
Wigglytuff
Pound Play Rough 2,203 1,394 343,699 64.97
32.
Granbull
Bite Crunch 1,606 1,200 340,472 64.36
33.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Dazzling Gleam 2,000 1,110 340,000 64.27
34.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Dazzling Gleam 2,000 1,110 340,000 64.27
35.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Dazzling Gleam 2,000 1,110 340,000 64.27
36.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Dazzling Gleam 2,000 1,110 340,000 64.27
37.
Wigglytuff
Pound Dazzling Gleam 2,177 1,394 339,581 64.19
38.
Mr. Mime
Zen Headbutt Psybeam 1,759 1,296 337,766 63.85
39.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Ice Beam 1,980 720 336,600 63.63
40.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Ice Beam 1,980 720 336,600 63.63
41.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Ice Beam 1,980 720 336,600 63.63
42.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Ice Beam 1,980 720 336,600 63.63
43.
Togekiss
Hidden Power Ancient Power 1,490 990 335,250 63.38
44.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Ice Beam 1,966 1,110 334,220 63.18
45.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Ice Beam 1,966 1,110 334,220 63.18
46.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Ice Beam 1,966 1,110 334,220 63.18
47.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Ice Beam 1,966 1,110 334,220 63.18
48.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Blizzard 1,962 1,110 333,540 63.05
49.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Blizzard 1,962 1,110 333,540 63.05
50.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Blizzard 1,962 1,110 333,540 63.05
51.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Blizzard 1,962 1,110 333,540 63.05
52.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Blizzard 1,922 720 326,808 61.78
53.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Blizzard 1,922 720 326,808 61.78
54.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Blizzard 1,922 720 326,808 61.78
55.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Blizzard 1,922 720 326,808 61.78
56.
Wigglytuff
Feint Attack Play Rough 2,016 1,110 314,496 59.45
57.
Clefable
Zen Headbutt Moonblast 1,764 1,080 313,992 59.36
58.
Wigglytuff
Feint Attack Dazzling Gleam 2,000 1,110 312,000 58.98
59.
Clefable
Charge Beam Moonblast 1,744 720 310,432 58.68
60.
Mawile
Astonish Play Rough 1,944 720 301,320 56.96
61.
Wigglytuff
Feint Attack Hyper Beam 1,930 1,110 301,080 56.92
62.
Mawile
Bite Play Rough 1,932 1,200 299,460 56.61
63.
Clefable
Pound Psychic 1,638 1,162 291,564 55.12
64.
Togetic
Extrasensory Dazzling Gleam 2,064 1,080 286,896 54.24
65.
Clefable
Zen Headbutt Psychic 1,576 1,080 280,528 53.03
66.
Togetic
Steel Wing Dazzling Gleam 2,015 1,375 280,085 52.95
67.
Mawile
Bite Iron Head 1,788 1,200 277,140 52.39
68.
Togetic
Zen Headbutt Dazzling Gleam 1,980 1,080 275,220 52.03
69.
Togetic
Hidden Power Dazzling Gleam 1,935 990 268,965 50.85
70.
Mawile
Astonish Iron Head 1,712 720 265,360 50.16
71.
Clefable
Charge Beam Psychic 1,444 720 257,032 48.59
72.
Togetic
Steel Wing Aerial Ace 1,837 1,375 255,343 48.27
73.
Togetic
Extrasensory Aerial Ace 1,800 1,080 250,200 47.30
74.
Togetic
Zen Headbutt Aerial Ace 1,728 1,080 240,192 45.41
75.
Azumarill
Bubble Play Rough 2,138 1,195 239,501 45.28
76.
Togetic
Hidden Power Aerial Ace 1,707 990 237,273 44.85
77.
Togetic
Steel Wing Ancient Power 1,632 1,375 226,848 42.88
78.
Azumarill
Bubble Hydro Pump 2,014 1,195 225,523 42.63
79.
Togetic
Extrasensory Ancient Power 1,566 1,080 217,674 41.15
80.
Mawile
Bite Vice Grip 1,394 1,200 216,070 40.85
81.
Togetic
Zen Headbutt Ancient Power 1,532 1,080 212,948 40.26
82.
Azumarill
Rock Smash Play Rough 1,890 1,140 211,680 40.02
83.
Azumarill
Rock Smash Hydro Pump 1,851 1,140 207,312 39.19
84.
Togetic
Hidden Power Ancient Power 1,490 990 207,110 39.15
85.
Azumarill
Bubble Ice Beam 1,847 1,195 206,842 39.10
86.
Azumarill
Rock Smash Ice Beam 1,665 1,140 186,480 35.25
87.
Mawile
Astonish Vice Grip 1,186 720 183,830 34.75

เกี่ยวกับค่าเหล่านี้

ตอนแรกเราได้ข้อมูลจากตารางของ Professor_Kukui (here) แต่เขาไม่ได้อัพเดทข้อมูลมาตั้งแต่ โปเกม่อน generation 2 พวกเราจึงได้ทำต่อ โดยใช้ข้อมูลอ้างอิง และสูตรคำนวนต่างๆของ Professor_Kukui ในการคำนวนหาค่าต่างๆ โดยเขาจะใช้ "Dueling Ability" , "Gym Offense" และ "Gym Defense". ซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ link ที่ทางเราให้ไว้ได้ แต่เราจะอธิบายคร่าวๆ เอาไว้ที่นี่