การจัดอันดับท่าโจมตียิมที่ดีที่สุด ของธาตุ : Water

การหาค่าโจมตียิมที่ดีที่สุด โดยจะใช้ค่าโจมตี Weave หรือ No Weave ใน 100 วินาที และ คูณ ด้วยค่า Pokemon base attack ของโปเกม่อนนั้นๆ เพื่อให้ได้อันดับความเสียหายที่เกิดขึ้น.

ท่าโจมตีที่เป็นตัวอักษรสีแดง คือ ไม่สามารถพบได้อีกแล้วจากการฟักไข่ หรือจับโปเกม่อน ณ เวลานี้

% บอกคุณว่า Pokemon ดีแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับ Pokemon ที่ดีที่สุดในหมวดหมู่นี้

Rank Pokemon Quick Move Charge Move Weave No Weave Gym Offense %
1.
Palkia
Dragon Tail Hydro Pump 2,232 1,620 624,960 100.00
2.
Palkia
Dragon Tail Draco Meteor 2,232 1,620 624,960 100.00
3.
Palkia
Dragon Breath Draco Meteor 2,203 1,440 616,896 98.71
4.
Palkia
Dragon Breath Hydro Pump 2,088 1,440 584,640 93.55
5.
Kyogre
Waterfall Hydro Pump 2,105 1,594 568,296 90.93
6.
Palkia
Dragon Tail Fire Blast 1,978 1,620 553,840 88.62
7.
Kyogre
Dragon Tail Hydro Pump 2,016 1,350 544,320 87.10
8.
Kyogre
Waterfall Blizzard 1,994 1,594 538,380 86.15
9.
Palkia
Dragon Breath Fire Blast 1,838 1,440 514,528 82.33
10.
Kyogre
Waterfall Thunder 1,902 1,594 513,432 82.15
11.
Sharpedo
Waterfall Hydro Pump 2,105 1,594 511,466 81.84
12.
Kyogre
Dragon Tail Blizzard 1,890 1,350 510,300 81.65
13.
Sharpedo
Bite Hydro Pump 2,088 1,440 507,384 81.19
14.
Gyarados
Waterfall Hydro Pump 2,105 1,594 498,838 79.82
15.
Sharpedo
Waterfall Crunch 1,987 1,594 482,890 77.27
16.
Gyarados
Dragon Tail Hydro Pump 2,016 1,350 477,792 76.45
17.
Kyogre
Dragon Tail Thunder 1,755 1,350 473,850 75.82
18.
Sharpedo
Bite Crunch 1,927 1,440 468,310 74.93
19.
Gyarados
Waterfall Outrage 1,974 1,594 467,933 74.87
20.
Floatzel
Waterfall Hydro Pump 2,105 1,594 465,161 74.43
21.
Gyarados
Bite Hydro Pump 1,896 1,200 449,352 71.90
22.
Gyarados
Dragon Breath Hydro Pump 1,896 1,200 449,352 71.90
23.
Empoleon
Metal Claw Hydro Pump 2,138 1,363 449,064 71.85
24.
Gyarados
Waterfall Dragon Pulse 1,885 1,594 446,792 71.49
25.
Gyarados
Dragon Tail Outrage 1,875 1,350 444,375 71.10
26.
Floatzel
Water Gun Hydro Pump 2,010 1,200 444,210 71.08
27.
Empoleon
Waterfall Hydro Pump 2,105 1,594 442,008 70.73
28.
Omastar
Rock Throw Rock Slide 2,126 1,598 440,165 70.43
29.
Omastar
Rock Throw Hydro Pump 2,105 1,598 435,694 69.72
30.
Crawdaunt
Waterfall Bubble Beam 1,927 1,594 431,693 69.08
31.
Feraligatr
Waterfall Hydro Pump 2,105 1,594 431,484 69.04
32.
Gyarados
Waterfall Crunch 1,819 1,594 431,150 68.99
33.
Crawdaunt
Waterfall Night Slash 1,913 1,594 428,467 68.56
34.
Kingler
Bubble Water Pulse 1,783 1,195 427,968 68.48
35.
Kingler
Bubble X-Scissor 1,768 1,195 424,224 67.88
36.
Crawdaunt
Snarl Night Slash 1,889 1,296 423,091 67.70
37.
Crawdaunt
Snarl Bubble Beam 1,886 1,296 422,554 67.61
38.
Starmie
Water Gun Hydro Pump 2,010 1,200 422,100 67.54
39.
Gyarados
Dragon Tail Dragon Pulse 1,770 1,350 419,490 67.12
40.
Empoleon
Waterfall Blizzard 1,994 1,594 418,740 67.00
41.
Gyarados
Dragon Breath Outrage 1,764 1,200 418,068 66.90
42.
Gyarados
Bite Outrage 1,764 1,200 418,068 66.90
43.
Kingdra
Waterfall Outrage 2,150 1,594 417,178 66.75
44.
Sharpedo
Waterfall Poison Fang 1,715 1,594 416,842 66.70
45.
Swampert
Water Gun Surf 2,004 1,200 416,832 66.70
46.
Starmie
Quick Attack Hydro Pump 1,984 1,000 416,640 66.67
47.
Empoleon
Waterfall Flash Cannon 1,982 1,594 416,304 66.61
48.
Omastar
Water Gun Hydro Pump 2,010 1,200 416,070 66.58
49.
Empoleon
Metal Claw Blizzard 1,976 1,363 414,876 66.38
50.
Kingdra
Water Gun Outrage 2,136 1,200 414,384 66.31
51.
Omastar
Rock Throw Rock Blast 1,994 1,598 412,841 66.06
52.
Feraligatr
Water Gun Hydro Pump 2,010 1,200 412,050 65.93
53.
Vaporeon
Water Gun Hydro Pump 2,010 1,200 412,050 65.93
54.
Kingler
Metal Claw Water Pulse 1,712 1,136 410,880 65.75
55.
Kingdra
Dragon Breath Outrage 2,117 1,440 410,659 65.71
56.
Swampert
Mud Shot Surf 1,974 996 410,592 65.70
57.
Poliwrath
Bubble Dynamic Punch 2,246 1,195 408,845 65.42
58.
Cloyster
Frost Breath Avalanche 2,196 1,332 408,456 65.36
59.
Blastoise
Water Gun Hydro Cannon 2,388 1,200 408,348 65.34
60.
Kingdra
Waterfall Hydro Pump 2,105 1,594 408,331 65.34
61.
Empoleon
Metal Claw Flash Cannon 1,944 1,363 408,240 65.32
62.
Omastar
Water Gun Rock Slide 1,962 1,200 406,134 64.99
63.
Kingdra
Dragon Breath Hydro Pump 2,088 1,440 405,072 64.82
64.
Gyarados
Dragon Tail Crunch 1,705 1,350 404,085 64.66
65.
Kingler
Metal Claw X-Scissor 1,676 1,136 402,240 64.36
66.
Omastar
Rock Throw Ancient Power 1,930 1,598 399,427 63.91
67.
Swampert
Water Gun Earthquake 1,902 1,200 395,616 63.30
68.
Gyarados
Dragon Breath Dragon Pulse 1,668 1,200 395,316 63.25
69.
Gyarados
Bite Dragon Pulse 1,668 1,200 395,316 63.25
70.
Feraligatr
Waterfall Ice Beam 1,924 1,594 394,338 63.10
71.
Sharpedo
Bite Poison Fang 1,617 1,440 393,028 62.89
72.
Cloyster
Ice Shard Avalanche 2,102 1,195 391,046 62.57
73.
Kabutops
Fury Cutter Stone Edge 1,776 750 390,720 62.52
74.
Starmie
Tackle Hydro Pump 1,857 1,000 389,970 62.40
75.
Starmie
Hidden Power Hydro Pump 1,857 990 389,970 62.40
76.
Kingdra
Water Gun Hydro Pump 2,010 1,200 389,940 62.39
77.
Vaporeon
Water Gun Aqua Tail 1,902 1,200 389,910 62.39
78.
Manaphy
Bubble Bubble Beam 1,854 1,195 389,340 62.30
79.
Ludicolo
Razor Leaf Solar Beam 2,250 1,560 389,250 62.28
80.
Feraligatr
Bite Hydro Pump 1,896 1,200 388,680 62.19
81.
Floatzel
Waterfall Aqua Jet 1,758 1,594 388,518 62.17
82.
Milotic
Dragon Tail Surf 2,016 1,350 387,072 61.94
83.
Kingdra
Waterfall Blizzard 1,994 1,594 386,836 61.90
84.
Walrein
Waterfall Blizzard 2,124 1,594 386,568 61.85
85.
Omastar
Mud Shot Rock Slide 1,859 830 384,813 61.57
86.
Milotic
Water Gun Surf 2,004 1,200 384,768 61.57
87.
Omastar
Mud Shot Hydro Pump 1,858 830 384,606 61.54
88.
Golduck
Water Gun Hydro Pump 2,010 1,200 383,910 61.43
89.
Starmie
Quick Attack Psychic 1,824 1,000 383,040 61.29
90.
Floatzel
Waterfall Swift 1,730 1,594 382,418 61.19
91.
Vaporeon
Water Gun Last Resort 1,860 1,200 381,300 61.01
92.
Kabutops
Fury Cutter Ancient Power 1,731 750 380,820 60.94
93.
Gyarados
Bite Crunch 1,606 1,200 380,622 60.90
94.
Gyarados
Dragon Breath Crunch 1,606 1,200 380,622 60.90
95.
Poliwrath
Rock Smash Dynamic Punch 2,088 1,368 380,016 60.81
96.
Blastoise
Bite Hydro Cannon 2,220 1,200 379,620 60.74
97.
Kingler
Mud Shot Water Pulse 1,577 830 378,480 60.56
98.
Gyarados
Waterfall Twister 1,596 1,594 378,252 60.52
99.
Starmie
Water Gun Psychic 1,800 1,200 378,000 60.48
100.
Kingdra
Dragon Breath Blizzard 1,946 1,440 377,602 60.42
101.
Omastar
Water Gun Rock Blast 1,824 1,200 377,568 60.41
102.
Cloyster
Ice Shard Blizzard 2,028 1,195 377,208 60.36
103.
Kabutops
Rock Smash Stone Edge 1,710 1,140 376,200 60.20
104.
Cloyster
Frost Breath Blizzard 2,016 1,332 374,976 60.00
105.
Huntail
Water Gun Aqua Tail 1,902 1,200 374,694 59.95
106.
Cloyster
Ice Shard Hydro Pump 2,014 1,195 374,530 59.93
107.
Feraligatr
Waterfall Crunch 1,819 1,594 372,936 59.67
108.
Cloyster
Frost Breath Hydro Pump 2,004 1,332 372,744 59.64
109.
Crawdaunt
Waterfall Vice Grip 1,661 1,594 372,109 59.54
110.
Poliwrath
Rock Smash Hydro Pump 2,034 1,368 370,188 59.23
111.
Omastar
Water Gun Ancient Power 1,788 1,200 370,116 59.22
112.
Milotic
Water Gun Hyper Beam 1,926 1,200 369,792 59.17
113.
Golduck
Confusion Hydro Pump 1,936 1,240 369,776 59.17
114.
Feraligatr
Water Gun Ice Beam 1,800 1,200 369,000 59.04
115.
Poliwrath
Mud Shot Dynamic Punch 2,027 830 368,914 59.03
116.
Ludicolo
Bubble Solar Beam 2,131 1,195 368,698 59.00
117.
Gorebyss
Water Gun Water Pulse 1,746 1,200 368,406 58.95
118.
Politoed
Bubble Surf 2,112 1,195 367,488 58.80
119.
Kingler
Mud Shot X-Scissor 1,530 830 367,200 58.76
120.
Kabutops
Rock Smash Ancient Power 1,668 1,140 366,960 58.72
121.
Walrein
Frost Breath Blizzard 2,016 1,332 366,912 58.71
122.
Starmie
Water Gun Psybeam 1,746 1,200 366,660 58.67
123.
Poliwrath
Bubble Hydro Pump 2,014 1,195 366,475 58.64
124.
Starmie
Water Gun Power Gem 1,740 1,200 365,400 58.47
125.
Swampert
Mud Shot Earthquake 1,752 996 364,416 58.31
126.
Kabutops
Mud Shot Ancient Power 1,655 830 364,100 58.26
127.
Gorebyss
Confusion Water Pulse 1,724 1,240 363,764 58.21
128.
Octillery
Water Gun Gunk Shot 1,846 1,200 363,662 58.19
129.
Kabutops
Fury Cutter Water Pulse 1,650 750 363,000 58.08
130.
Milotic
Dragon Tail Blizzard 1,890 1,350 362,880 58.06
131.
Manaphy
Bubble Psychic 1,722 1,195 361,536 57.85
132.
Slowking
Confusion Psychic 2,040 1,488 361,080 57.78
133.
Slowbro
Confusion Psychic 2,040 1,488 361,080 57.78
134.
Kabutops
Mud Shot Stone Edge 1,640 830 360,800 57.73
135.
Starmie
Quick Attack Power Gem 1,712 1,000 359,520 57.53
136.
Ludicolo
Razor Leaf Hydro Pump 2,075 1,560 358,940 57.43
137.
Gorebyss
Confusion Psychic 1,700 1,240 358,700 57.40
138.
Kingdra
Water Gun Blizzard 1,846 1,200 358,124 57.30
139.
Vaporeon
Water Gun Water Pulse 1,746 1,200 357,930 57.27
140.
Kabutops
Rock Smash Water Pulse 1,620 1,140 356,400 57.03
141.
Huntail
Water Gun Ice Beam 1,800 1,200 354,600 56.74
142.
Tentacruel
Poison Jab Hydro Pump 2,136 1,500 354,576 56.74
143.
Milotic
Water Gun Blizzard 1,846 1,200 354,432 56.71
144.
Milotic
Dragon Tail Hyper Beam 1,845 1,350 354,240 56.68
145.
Swampert
Water Gun Sludge Wave 1,700 1,200 353,600 56.58
146.
Huntail
Bite Aqua Tail 1,794 1,200 353,418 56.55
147.
Tentacruel
Acid Hydro Pump 2,129 1,350 353,381 56.54
148.
Pelipper
Wing Attack Hydro Pump 2,014 1,200 352,380 56.38
149.
Starmie
Quick Attack Psybeam 1,676 1,000 351,960 56.32
150.
Pelipper
Water Gun Hydro Pump 2,010 1,200 351,750 56.28
151.
Wailord
Water Gun Surf 2,004 1,200 350,700 56.12
152.
Slowking
Confusion Blizzard 1,980 1,488 350,460 56.08
153.
Politoed
Bubble Hydro Pump 2,014 1,195 350,366 56.06
154.
Gorebyss
Water Gun Psychic 1,660 1,200 350,260 56.05
155.
Qwilfish
Water Gun Aqua Tail 1,902 1,200 349,968 56.00
156.
Pelipper
Wing Attack Hurricane 1,997 1,200 349,440 55.91
157.
Feraligatr
Bite Ice Beam 1,704 1,200 349,320 55.89
158.
Kingler
Bubble Vice Grip 1,455 1,195 349,200 55.88
159.
Ludicolo
Bubble Hydro Pump 2,014 1,195 348,353 55.74
160.
Omastar
Mud Shot Rock Blast 1,680 830 347,760 55.65
161.
Kabutops
Mud Shot Water Pulse 1,577 830 346,940 55.51
162.
Walrein
Waterfall Earthquake 1,906 1,594 346,819 55.49
163.
Bibarel
Water Gun Hyper Beam 2,136 1,200 346,032 55.37
164.
Suicune
Snarl Hydro Pump 1,920 1,080 345,600 55.30
165.
Suicune
Extrasensory Hydro Pump 1,920 1,080 345,600 55.30
166.
Gyarados
Dragon Tail Twister 1,455 1,350 344,835 55.18
167.
Floatzel
Water Gun Aqua Jet 1,560 1,200 344,760 55.17
168.
Starmie
Tackle Psychic 1,640 1,000 344,400 55.11
169.
Slowking
Confusion Fire Blast 1,944 1,488 344,088 55.06
170.
Octillery
Water Gun Water Pulse 1,746 1,200 343,962 55.04
171.
Golduck
Water Gun Ice Beam 1,800 1,200 343,800 55.01
172.
Walrein
Waterfall Water Pulse 1,889 1,594 343,762 55.01
173.
Blastoise
Water Gun Hydro Pump 2,010 1,200 343,710 55.00
174.
Starmie
Hidden Power Psychic 1,635 990 343,350 54.94
175.
Feraligatr
Water Gun Crunch 1,674 1,200 343,170 54.91
176.
Omastar
Mud Shot Ancient Power 1,655 830 342,585 54.82
177.
Qwilfish
Poison Sting Aqua Tail 1,860 996 342,240 54.76
178.
Qwilfish
Water Gun Sludge Wave 1,854 1,200 341,136 54.59
179.
Slowbro
Confusion Ice Beam 1,926 1,488 340,902 54.55
180.
Starmie
Tackle Psybeam 1,623 1,000 340,830 54.54
181.
Starmie
Hidden Power Psybeam 1,623 990 340,830 54.54
182.
Poliwrath
Bubble Submission 1,872 1,195 340,704 54.52
183.
Ludicolo
Razor Leaf Blizzard 1,960 1,560 339,149 54.27
184.
Poliwrath
Mud Shot Hydro Pump 1,858 830 338,156 54.11
185.
Starmie
Tackle Power Gem 1,610 1,000 338,100 54.10
186.
Golduck
Confusion Ice Beam 1,770 1,240 338,070 54.09
187.
Swampert
Mud Shot Sludge Wave 1,624 996 337,792 54.05
188.
Lapras
Frost Breath Surf 2,046 1,332 337,590 54.02
189.
Crawdaunt
Snarl Vice Grip 1,506 1,296 337,434 53.99
190.
Starmie
Hidden Power Power Gem 1,605 990 337,050 53.93
191.
Wailord
Water Gun Hyper Beam 1,926 1,200 337,050 53.93
192.
Cloyster
Frost Breath Aurora Beam 1,812 1,332 337,032 53.93
193.
Seaking
Waterfall Ice Beam 1,924 1,594 336,630 53.86
194.
Huntail
Bite Ice Beam 1,704 1,200 335,688 53.71
195.
Lapras
Ice Shard Blizzard 2,028 1,195 334,620 53.54
196.
Lapras
Water Gun Blizzard 2,028 1,200 334,620 53.54
197.
Lapras
Frost Breath Ice Beam 2,028 1,332 334,620 53.54
198.
Kingler
Metal Claw Vice Grip 1,393 1,136 334,320 53.49
199.
Seaking
Waterfall Drill Run 1,910 1,594 334,320 53.49
200.
Suicune
Hidden Power Hydro Pump 1,857 990 334,260 53.49
201.
Floatzel
Water Gun Swift 1,512 1,200 334,152 53.47
202.
Poliwrath
Rock Smash Submission 1,836 1,368 334,152 53.47
203.
Slowbro
Confusion Water Pulse 1,884 1,488 333,468 53.36
204.
Bibarel
Water Gun Hyper Fang 2,058 1,200 333,396 53.35
205.
Gorebyss
Confusion Draining Kiss 1,580 1,240 333,380 53.34
206.
Tentacruel
Poison Jab Sludge Wave 2,004 1,500 332,664 53.23
207.
Lapras
Water Gun Ice Beam 2,016 1,200 332,640 53.23
208.
Lapras
Frost Breath Blizzard 2,016 1,332 332,640 53.23
209.
Lapras
Ice Shard Ice Beam 2,016 1,195 332,640 53.23
210.
Lapras
Ice Shard Hydro Pump 2,014 1,195 332,244 53.16
211.
Pelipper
Water Gun Hurricane 1,896 1,200 331,800 53.09
212.
Gorebyss
Water Gun Draining Kiss 1,572 1,200 331,692 53.07
213.
Lapras
Water Gun Hydro Pump 2,010 1,200 331,650 53.07
214.
Qwilfish
Water Gun Ice Beam 1,800 1,200 331,200 53.00
215.
Qwilfish
Poison Sting Sludge Wave 1,800 996 331,200 53.00
216.
Tentacruel
Poison Jab Blizzard 1,992 1,500 330,672 52.91
217.
Lapras
Frost Breath Hydro Pump 2,004 1,332 330,660 52.91
218.
Lapras
Water Gun Surf 2,004 1,200 330,660 52.91
219.
Seaking
Waterfall Water Pulse 1,889 1,594 330,540 52.89
220.
Cloyster
Ice Shard Aurora Beam 1,776 1,195 330,336 52.86
221.
Lapras
Ice Shard Surf 1,999 1,195 329,868 52.78
222.
Huntail
Water Gun Crunch 1,674 1,200 329,778 52.77
223.
Feraligatr
Bite Crunch 1,606 1,200 329,230 52.68
224.
Octillery
Mud Shot Gunk Shot 1,665 830 328,005 52.48
225.
Seaking
Waterfall Megahorn 1,871 1,594 327,390 52.39
226.
Tentacruel
Acid Sludge Wave 1,972 1,350 327,286 52.37
227.
Slowking
Water Gun Blizzard 1,846 1,200 326,742 52.28
228.
Relicanth
Water Gun Hydro Pump 2,010 1,200 325,620 52.10
229.
Walrein
Frost Breath Water Pulse 1,788 1,332 325,416 52.07
230.
Tentacruel
Acid Blizzard 1,958 1,350 324,962 52.00
231.
Golduck
Confusion Psychic 1,700 1,240 324,700 51.96
232.
Bibarel
Water Gun Surf 2,004 1,200 324,648 51.95
233.
Wailord
Zen Headbutt Surf 1,854 1,080 324,450 51.92
234.
Blastoise
Bite Hydro Pump 1,896 1,200 324,216 51.88
235.
Politoed
Mud Shot Hydro Pump 1,858 830 323,292 51.73
236.
Slowking
Water Gun Fire Blast 1,826 1,200 323,202 51.72
237.
Pelipper
Water Gun Blizzard 1,846 1,200 323,050 51.69
238.
Wailord
Water Gun Blizzard 1,846 1,200 323,050 51.69
239.
Politoed
Mud Shot Surf 1,853 830 322,422 51.59
240.
Pelipper
Wing Attack Blizzard 1,841 1,200 322,210 51.56
241.
Poliwrath
Bubble Ice Punch 1,770 1,195 322,140 51.55
242.
Gyarados
Bite Twister 1,356 1,200 321,372 51.42
243.
Gyarados
Dragon Breath Twister 1,356 1,200 321,372 51.42
244.
Politoed
Bubble Blizzard 1,846 1,195 321,204 51.40
245.
Walrein
Frost Breath Earthquake 1,764 1,332 321,048 51.37
246.
Qwilfish
Poison Sting Ice Beam 1,740 996 320,160 51.23
247.
Ludicolo
Bubble Blizzard 1,846 1,195 319,358 51.10
248.
Poliwrath
Rock Smash Ice Punch 1,754 1,368 319,228 51.08
249.
Cloyster
Frost Breath Icy Wind 1,716 1,332 319,176 51.07
250.
Slowbro
Water Gun Psychic 1,800 1,200 318,600 50.98
251.
Slowking
Water Gun Psychic 1,800 1,200 318,600 50.98
252.
Slowbro
Water Gun Ice Beam 1,800 1,200 318,600 50.98
253.
Golduck
Water Gun Psychic 1,660 1,200 317,060 50.73
254.
Octillery
Water Gun Aurora Beam 1,606 1,200 316,382 50.62
255.
Huntail
Bite Crunch 1,606 1,200 316,382 50.62
256.
Gastrodon
Mud Slap Earthquake 1,872 1,278 316,368 50.62
257.
Suicune
Extrasensory Bubble Beam 1,752 1,080 315,360 50.46
258.
Suicune
Snarl Bubble Beam 1,752 1,080 315,360 50.46
259.
Cloyster
Ice Shard Icy Wind 1,685 1,195 313,373 50.14
260.
Seaking
Poison Jab Ice Beam 1,780 1,250 311,500 49.84
261.
Octillery
Mud Shot Water Pulse 1,577 830 310,669 49.71
262.
Slowbro
Water Gun Water Pulse 1,746 1,200 309,042 49.45
263.
Wailord
Zen Headbutt Blizzard 1,762 1,080 308,350 49.34
264.
Relicanth
Water Gun Aqua Tail 1,902 1,200 308,124 49.30
265.
Blastoise
Water Gun Ice Beam 1,800 1,200 307,800 49.25
266.
Seaking
Poison Jab Drill Run 1,740 1,250 304,500 48.72
267.
Wailord
Zen Headbutt Hyper Beam 1,740 1,080 304,500 48.72
268.
Seaking
Poison Jab Water Pulse 1,734 1,250 303,450 48.56
269.
Suicune
Snarl Water Pulse 1,680 1,080 302,400 48.39
270.
Suicune
Extrasensory Water Pulse 1,680 1,080 302,400 48.39
271.
Politoed
Bubble Earthquake 1,733 1,195 301,507 48.24
272.
Lanturn
Water Gun Thunderbolt 2,058 1,200 300,468 48.08
273.
Lanturn
Charge Beam Thunderbolt 2,054 864 299,942 47.99
274.
Suicune
Hidden Power Bubble Beam 1,656 990 298,080 47.70
275.
Poliwrath
Mud Shot Submission 1,635 830 297,570 47.61
276.
Kingler
Mud Shot Vice Grip 1,235 830 296,400 47.43
277.
Gastrodon
Mud Slap Water Pulse 1,752 1,278 296,088 47.38
278.
Gastrodon
Hidden Power Earthquake 1,743 990 294,567 47.13
279.
Seaking
Poison Jab Megahorn 1,680 1,250 294,000 47.04
280.
Seaking
Waterfall Icy Wind 1,680 1,594 294,000 47.04
281.
Seaking
Peck Ice Beam 1,680 1,000 294,000 47.04
282.
Lanturn
Water Gun Hydro Pump 2,010 1,200 293,460 46.96
283.
Lanturn
Charge Beam Hydro Pump 2,009 864 293,285 46.93
284.
Suicune
Hidden Power Water Pulse 1,623 990 292,140 46.75
285.
Relicanth
Zen Headbutt Hydro Pump 1,800 1,080 291,600 46.66
286.
Blastoise
Bite Ice Beam 1,704 1,200 291,384 46.62
287.
Politoed
Mud Shot Blizzard 1,665 830 289,710 46.36
288.
Gastrodon
Mud Slap Body Slam 1,714 1,278 289,666 46.35
289.
Relicanth
Water Gun Ancient Power 1,788 1,200 289,656 46.35
290.
Relicanth
Zen Headbutt Aqua Tail 1,788 1,080 289,656 46.35
291.
Quagsire
Water Gun Earthquake 1,902 1,200 289,104 46.26
292.
Lapras
Frost Breath Dragon Pulse 1,752 1,332 289,080 46.26
293.
Blastoise
Water Gun Flash Cannon 1,672 1,200 285,912 45.75
294.
Quagsire
Water Gun Sludge Bomb 1,880 1,200 285,760 45.72
295.
Seaking
Peck Drill Run 1,620 1,000 283,500 45.36
296.
Seaking
Peck Water Pulse 1,618 1,000 283,150 45.31
297.
Octillery
Mud Shot Aurora Beam 1,435 830 282,695 45.23
298.
Lapras
Ice Shard Dragon Pulse 1,710 1,195 282,150 45.15
299.
Lapras
Water Gun Dragon Pulse 1,710 1,200 282,150 45.15
300.
Poliwrath
Mud Shot Ice Punch 1,550 830 282,100 45.14
301.
Dewgong
Ice Shard Blizzard 2,028 1,195 281,892 45.11
302.
Quagsire
Mud Shot Sludge Bomb 1,854 996 281,808 45.09
303.
Mantine
Bubble Aerial Ace 1,902 1,195 281,496 45.04
304.
Lanturn
Water Gun Thunder 1,926 1,200 281,196 44.99
305.
Dewgong
Frost Breath Blizzard 2,016 1,332 280,224 44.84
306.
Relicanth
Zen Headbutt Ancient Power 1,728 1,080 279,936 44.79
307.
Whiscash
Water Gun Mud Bomb 1,848 1,200 279,048 44.65
308.
Whiscash
Water Gun Blizzard 1,846 1,200 278,746 44.60
309.
Mantine
Wing Attack Aerial Ace 1,870 1,200 276,701 44.27
310.
Bibarel
Take Down Hyper Beam 1,694 797 274,493 43.92
311.
Gastrodon
Hidden Power Water Pulse 1,623 990 274,287 43.89
312.
Blastoise
Bite Flash Cannon 1,602 1,200 273,942 43.83
313.
Whiscash
Mud Shot Mud Bomb 1,812 996 273,612 43.78
314.
Mantine
Bubble Ice Beam 1,847 1,195 273,326 43.73
315.
Whiscash
Mud Shot Blizzard 1,790 996 270,290 43.25
316.
Quagsire
Water Gun Stone Edge 1,778 1,200 270,256 43.24
317.
Seaking
Peck Megahorn 1,540 1,000 269,500 43.12
318.
Gastrodon
Hidden Power Body Slam 1,580 990 267,020 42.73
319.
Dewgong
Iron Tail Blizzard 1,920 1,350 266,880 42.70
320.
Mantine
Wing Attack Ice Beam 1,800 1,200 266,400 42.63
321.
Quagsire
Mud Shot Earthquake 1,752 996 266,304 42.61
322.
Mantine
Wing Attack Water Pulse 1,793 1,200 265,334 42.46
323.
Bibarel
Take Down Hyper Fang 1,632 797 264,384 42.30
324.
Seaking
Poison Jab Icy Wind 1,510 1,250 264,250 42.28
325.
Mantine
Bubble Water Pulse 1,783 1,195 263,914 42.23
326.
Whiscash
Water Gun Water Pulse 1,746 1,200 263,646 42.19
327.
Lumineon
Water Gun Blizzard 1,846 1,200 262,132 41.94
328.
Lanturn
Charge Beam Thunder 1,762 864 257,194 41.15
329.
Bibarel
Take Down Surf 1,570 797 254,275 40.69
330.
Politoed
Mud Shot Earthquake 1,460 830 254,040 40.65
331.
Whiscash
Mud Shot Water Pulse 1,674 996 252,774 40.45
332.
Dewgong
Frost Breath Aurora Beam 1,812 1,332 251,868 40.30
333.
Dewgong
Frost Breath Water Pulse 1,788 1,332 248,532 39.77
334.
Lumineon
Water Gun Water Pulse 1,746 1,200 247,932 39.67
335.
Dewgong
Ice Shard Aurora Beam 1,776 1,195 246,864 39.50
336.
Quagsire
Mud Shot Stone Edge 1,616 996 245,632 39.30
337.
Seaking
Peck Icy Wind 1,400 1,000 245,000 39.20
338.
Dewgong
Iron Tail Aurora Beam 1,743 1,350 242,277 38.77
339.
Dewgong
Ice Shard Water Pulse 1,742 1,195 242,194 38.75
340.
Azumarill
Bubble Play Rough 2,138 1,195 239,501 38.32
341.
Dewgong
Frost Breath Icy Wind 1,716 1,332 238,524 38.17
342.
Dewgong
Iron Tail Water Pulse 1,716 1,350 238,524 38.17
343.
Dewgong
Ice Shard Icy Wind 1,685 1,195 234,187 37.47
344.
Corsola
Bubble Power Gem 1,982 1,195 233,923 37.43
345.
Dewgong
Iron Tail Icy Wind 1,647 1,350 228,933 36.63
346.
Azumarill
Bubble Hydro Pump 2,014 1,195 225,523 36.09
347.
Dewgong
Frost Breath Aqua Jet 1,614 1,332 224,346 35.90
348.
Corsola
Bubble Rock Blast 1,891 1,195 223,162 35.71
349.
Lumineon
Water Gun Silver Wind 1,556 1,200 220,952 35.35
350.
Dewgong
Iron Tail Aqua Jet 1,578 1,350 219,342 35.10
351.
Corsola
Bubble Bubble Beam 1,854 1,195 218,772 35.01
352.
Dewgong
Ice Shard Aqua Jet 1,555 1,195 216,173 34.59
353.
Corsola
Tackle Power Gem 1,802 1,000 212,636 34.02
354.
Azumarill
Rock Smash Play Rough 1,890 1,140 211,680 33.87
355.
Azumarill
Rock Smash Hydro Pump 1,851 1,140 207,312 33.17
356.
Azumarill
Bubble Ice Beam 1,847 1,195 206,842 33.10
357.
Corsola
Tackle Rock Blast 1,700 1,000 200,600 32.10
358.
Corsola
Tackle Bubble Beam 1,661 1,000 195,998 31.36
359.
Azumarill
Rock Smash Ice Beam 1,665 1,140 186,480 29.84
360.
Luvdisc
Water Gun Water Pulse 1,746 1,200 141,426 22.63
361.
Luvdisc
Water Gun Draining Kiss 1,572 1,200 127,332 20.37
362.
Luvdisc
Water Gun Aqua Jet 1,560 1,200 126,360 20.22
363.
Luvdisc
Splash Water Pulse 1,092 0 88,452 14.15
364.
Luvdisc
Splash Aqua Jet 972 0 78,732 12.60
365.
Luvdisc
Splash Draining Kiss 840 0 68,040 10.89

เกี่ยวกับค่าเหล่านี้

ตอนแรกเราได้ข้อมูลจากตารางของ Professor_Kukui (here) แต่เขาไม่ได้อัพเดทข้อมูลมาตั้งแต่ โปเกม่อน generation 2 พวกเราจึงได้ทำต่อ โดยใช้ข้อมูลอ้างอิง และสูตรคำนวนต่างๆของ Professor_Kukui ในการคำนวนหาค่าต่างๆ โดยเขาจะใช้ "Dueling Ability" , "Gym Offense" และ "Gym Defense". ซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ link ที่ทางเราให้ไว้ได้ แต่เราจะอธิบายคร่าวๆ เอาไว้ที่นี่