การจัดอันดับท่าป้องกันยิมที่ดีที่สุด ของธาตุ : Dragon

ค่าการป้องกันยิม จะใช้ค่า Gym Weave ใน 100 วินาที มาคูณกับ ค่า Tankiness เพื่อหาการจัดอันดับค่าในการป้องกันยิม

การจัดอันดับเหล่านี้ จะไม่นำโปเกม่อนในตำนานมาคำนวนด้วย เพราะ โปเกม่อนในตำนานไม่สามารถนำมาป้องกันยิมได้
ท่าโจมตีที่เป็นตัวอักษรสีแดง คือ ไม่สามารถพบได้อีกแล้วจากการฟักไข่ หรือจับโปเกม่อน ณ เวลานี้

% บอกคุณว่า Pokemon ดีแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับ Pokemon ที่ดีที่สุดในหมวดหมู่นี้

Rank Pokemon Quick Move Charge Move Tankiness Gym Weave Gym Defense %
1.
Garchomp
Dragon Tail Outrage 46,127 1,014 12,207,695,058 100.00
2.
Dragonite
Dragon Tail Outrage 41,382 1,014 11,035,834,524 90.40
3.
Dragonite
Dragon Tail Dragon Claw 41,382 924 10,056,322,584 82.38
4.
Dragonite
Dragon Tail Dragon Pulse 41,382 918 9,991,021,788 81.84
5.
Garchomp
Dragon Tail Earthquake 46,127 810 9,751,709,070 79.88
6.
Garchomp
Dragon Tail Fire Blast 46,127 802 9,655,395,894 79.09
7.
Dragonite
Dragon Tail Hyper Beam 41,382 822 8,946,209,052 73.28
8.
Salamence
Dragon Tail Draco Meteor 36,288 882 8,865,666,432 72.62
9.
Dragonite
Dragon Tail Hurricane 41,382 804 8,750,306,664 71.68
10.
Garchomp
Mud Shot Outrage 46,127 720 8,668,185,840 71.01
11.
Salamence
Dragon Tail Fire Blast 36,288 802 8,061,524,352 66.04
12.
Salamence
Dragon Tail Hydro Pump 36,288 800 8,041,420,800 65.87
13.
Dragonite
Steel Wing Outrage 41,382 737 8,021,114,442 65.71
14.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Solar Beam 33,048 954 7,251,392,160 59.40
15.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Solar Beam 33,048 954 7,251,392,160 59.40
16.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Solar Beam 33,048 954 7,251,392,160 59.40
17.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Solar Beam 33,048 954 7,251,392,160 59.40
18.
Dragonite
Steel Wing Dragon Pulse 41,382 665 7,237,504,890 59.29
19.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Seed Bomb 33,048 948 7,205,785,920 59.03
20.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Seed Bomb 33,048 948 7,205,785,920 59.03
21.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Seed Bomb 33,048 948 7,205,785,920 59.03
22.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Seed Bomb 33,048 948 7,205,785,920 59.03
23.
Salamence
Fire Fang Draco Meteor 36,288 712 7,156,864,512 58.63
24.
Dragonite
Steel Wing Dragon Claw 41,382 652 7,096,019,832 58.13
25.
Kingdra
Waterfall Outrage 35,114 1,027 6,997,405,555 57.32
26.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Dragon Pulse 33,048 918 6,977,754,720 57.16
27.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Dragon Pulse 33,048 918 6,977,754,720 57.16
28.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Dragon Pulse 33,048 918 6,977,754,720 57.16
29.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Dragon Pulse 33,048 918 6,977,754,720 57.16
30.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Solar Beam 33,048 907 6,895,663,488 56.49
31.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Solar Beam 33,048 907 6,895,663,488 56.49
32.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Solar Beam 33,048 907 6,895,663,488 56.49
33.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Solar Beam 33,048 907 6,895,663,488 56.49
34.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Seed Bomb 33,048 900 6,840,936,000 56.04
35.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Seed Bomb 33,048 900 6,840,936,000 56.04
36.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Seed Bomb 33,048 900 6,840,936,000 56.04
37.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Seed Bomb 33,048 900 6,840,936,000 56.04
38.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Dragon Pulse 33,048 888 6,749,723,520 55.29
39.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Dragon Pulse 33,048 888 6,749,723,520 55.29
40.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Dragon Pulse 33,048 888 6,749,723,520 55.29
41.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Dragon Pulse 33,048 888 6,749,723,520 55.29
42.
Salamence
Fire Fang Fire Blast 36,288 621 6,242,152,896 51.13
43.
Salamence
Fire Fang Hydro Pump 36,288 612 6,151,686,912 50.39
44.
Flygon
Dragon Tail Dragon Claw 31,920 924 6,046,286,400 49.53
45.
Garchomp
Mud Shot Earthquake 46,127 498 5,995,495,206 49.11
46.
Kingdra
Waterfall Hydro Pump 35,114 869 5,918,366,381 48.48
47.
Garchomp
Mud Shot Fire Blast 46,127 490 5,899,182,030 48.32
48.
Altaria
Peck Sky Attack 36,381 1,116 5,724,768,636 46.89
49.
Dragonite
Steel Wing Hyper Beam 41,382 524 5,702,936,184 46.72
50.
Dragonite
Dragon Breath Outrage 41,382 523 5,694,229,411 46.64
51.
Kingdra
Waterfall Blizzard 35,114 817 5,564,136,349 45.58
52.
Dragonite
Dragon Breath Dragon Claw 41,382 506 5,511,387,182 45.15
53.
Dragonite
Steel Wing Hurricane 41,382 506 5,507,033,796 45.11
54.
Flygon
Dragon Tail Earthquake 31,920 810 5,300,316,000 43.42
55.
Dragonite
Dragon Breath Dragon Pulse 41,382 482 5,250,183,998 43.01
56.
Flygon
Dragon Tail Stone Edge 31,920 740 4,842,264,000 39.67
57.
Dragonite
Dragon Breath Hyper Beam 41,382 424 4,610,236,198 37.77
58.
Altaria
Peck Dragon Pulse 36,381 864 4,432,078,944 36.31
59.
Dragonite
Dragon Breath Hurricane 41,382 406 4,414,333,810 36.16
60.
Altaria
Peck Dazzling Gleam 36,381 824 4,226,890,104 34.62
61.
Kingdra
Water Gun Outrage 35,114 606 4,128,142,296 33.82
62.
Flygon
Mud Shot Dragon Claw 31,920 618 4,043,944,800 33.13
63.
Kingdra
Dragon Breath Outrage 35,114 523 3,564,099,091 29.20
64.
Altaria
Dragon Breath Sky Attack 36,381 650 3,336,370,538 27.33
65.
Flygon
Mud Shot Earthquake 31,920 498 3,258,712,800 26.69
66.
Kingdra
Dragon Breath Hydro Pump 35,114 430 2,926,485,034 23.97
67.
Kingdra
Dragon Breath Blizzard 35,114 404 2,749,370,018 22.52
68.
Flygon
Mud Shot Stone Edge 31,920 416 2,722,137,600 22.30
69.
Kingdra
Water Gun Hydro Pump 35,114 384 2,615,852,544 21.43
70.
Altaria
Dragon Breath Dragon Pulse 36,381 482 2,474,577,410 20.27
71.
Kingdra
Water Gun Blizzard 35,114 358 2,438,737,528 19.98
72.
Altaria
Dragon Breath Dazzling Gleam 36,381 466 2,392,501,874 19.60

เกี่ยวกับค่าเหล่านี้

ตอนแรกเราได้ข้อมูลจากตารางของ Professor_Kukui (here) แต่เขาไม่ได้อัพเดทข้อมูลมาตั้งแต่ โปเกม่อน generation 2 พวกเราจึงได้ทำต่อ โดยใช้ข้อมูลอ้างอิง และสูตรคำนวนต่างๆของ Professor_Kukui ในการคำนวนหาค่าต่างๆ โดยเขาจะใช้ "Dueling Ability" , "Gym Offense" และ "Gym Defense". ซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ link ที่ทางเราให้ไว้ได้ แต่เราจะอธิบายคร่าวๆ เอาไว้ที่นี่