การจัดอันดับท่าโจมตียิมที่ดีที่สุด ของธาตุ : Dark

การหาค่าโจมตียิมที่ดีที่สุด โดยจะใช้ค่าโจมตี Weave หรือ No Weave ใน 100 วินาที และ คูณ ด้วยค่า Pokemon base attack ของโปเกม่อนนั้นๆ เพื่อให้ได้อันดับความเสียหายที่เกิดขึ้น.

ท่าโจมตีที่เป็นตัวอักษรสีแดง คือ ไม่สามารถพบได้อีกแล้วจากการฟักไข่ หรือจับโปเกม่อน ณ เวลานี้

% บอกคุณว่า Pokemon ดีแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับ Pokemon ที่ดีที่สุดในหมวดหมู่นี้

Rank Pokemon Quick Move Charge Move Weave No Weave Gym Offense %
1.
Tyranitar
Smack Down Stone Edge 5,160 1,594 1,295,160 100.00
2.
Tyranitar
Smack Down Fire Blast 3,258 1,594 817,858 63.15
3.
Tyranitar
Smack Down Crunch 2,604 1,594 653,604 50.47
4.
Darkrai
Snarl Shadow Ball 2,092 1,296 596,220 46.03
5.
Darkrai
Feint Attack Shadow Ball 2,052 1,332 584,820 45.15
6.
Darkrai
Snarl Dark Pulse 2,040 1,296 581,400 44.89
7.
Darkrai
Feint Attack Dark Pulse 2,004 1,332 571,140 44.10
8.
Darkrai
Snarl Focus Blast 1,959 1,296 558,372 43.11
9.
Darkrai
Feint Attack Focus Blast 1,884 1,332 536,940 41.46
10.
Weavile
Feint Attack Avalanche 2,196 1,332 533,628 41.20
11.
Weavile
Feint Attack Foul Play 2,136 1,332 519,048 40.08
12.
Sharpedo
Waterfall Hydro Pump 2,105 1,594 511,466 39.49
13.
Weavile
Ice Shard Avalanche 2,102 1,195 510,883 39.45
14.
Sharpedo
Bite Hydro Pump 2,088 1,440 507,384 39.18
15.
Absol
Snarl Dark Pulse 2,040 1,296 501,840 38.75
16.
Cacturne
Sucker Punch Grass Knot 2,268 1,193 501,228 38.70
17.
Honchkrow
Snarl Dark Pulse 2,040 1,296 495,720 38.27
18.
Weavile
Ice Shard Foul Play 2,040 1,195 495,720 38.27
19.
Tyranitar
Bite Stone Edge 1,958 1,440 491,558 37.95
20.
Houndoom
Fire Fang Foul Play 2,174 1,465 487,066 37.61
21.
Houndoom
Snarl Foul Play 2,167 1,296 485,453 37.48
22.
Tyranitar
Bite Crunch 1,927 1,440 483,727 37.35
23.
Sharpedo
Waterfall Crunch 1,987 1,594 482,890 37.28
24.
Cacturne
Poison Jab Grass Knot 2,156 1,250 476,476 36.79
25.
Honchkrow
Snarl Brave Bird 1,958 1,296 475,891 36.74
26.
Houndoom
Fire Fang Fire Blast 2,104 1,465 471,206 36.38
27.
Houndoom
Snarl Fire Blast 2,098 1,296 469,862 36.28
28.
Sharpedo
Bite Crunch 1,927 1,440 468,310 36.16
29.
Honchkrow
Peck Dark Pulse 1,920 1,200 466,560 36.02
30.
Tyranitar
Bite Fire Blast 1,838 1,440 461,238 35.61
31.
Weavile
Feint Attack Focus Blast 1,884 1,332 457,812 35.35
32.
Absol
Snarl Thunder 1,851 1,296 455,395 35.16
33.
Honchkrow
Peck Brave Bird 1,872 1,200 454,896 35.12
34.
Tyranitar
Iron Tail Stone Edge 1,800 1,350 451,800 34.88
35.
Tyranitar
Iron Tail Crunch 1,794 1,350 450,294 34.77
36.
Absol
Psycho Cut Dark Pulse 1,824 830 448,704 34.64
37.
Houndoom
Fire Fang Crunch 1,981 1,465 443,789 34.27
38.
Houndoom
Snarl Crunch 1,978 1,296 442,982 34.20
39.
Cacturne
Sucker Punch Dynamic Punch 1,999 1,193 441,823 34.11
40.
Shiftry
Feint Attack Leaf Blade 2,208 1,332 441,600 34.10
41.
Shiftry
Razor Leaf Leaf Blade 2,206 1,560 441,120 34.06
42.
Absol
Snarl Megahorn 1,786 1,296 439,258 33.92
43.
Cacturne
Sucker Punch Dark Pulse 1,979 1,193 437,315 33.77
44.
Crawdaunt
Waterfall Bubble Beam 1,927 1,594 431,693 33.33
45.
Weavile
Ice Shard Focus Blast 1,776 1,195 431,568 33.32
46.
Crawdaunt
Waterfall Night Slash 1,913 1,594 428,467 33.08
47.
Shiftry
Feint Attack Foul Play 2,136 1,332 427,200 32.98
48.
Honchkrow
Snarl Psychic 1,751 1,296 425,542 32.86
49.
Crawdaunt
Snarl Night Slash 1,889 1,296 423,091 32.67
50.
Tyranitar
Iron Tail Fire Blast 1,685 1,350 422,935 32.66
51.
Crawdaunt
Snarl Bubble Beam 1,886 1,296 422,554 32.63
52.
Shiftry
Razor Leaf Foul Play 2,088 1,560 417,600 32.24
53.
Sharpedo
Waterfall Poison Fang 1,715 1,594 416,842 32.18
54.
Cacturne
Poison Jab Dark Pulse 1,886 1,250 416,806 32.18
55.
Sneasel
Feint Attack Avalanche 2,196 1,332 415,044 32.05
56.
Cacturne
Poison Jab Dynamic Punch 1,860 1,250 411,060 31.74
57.
Alolan-Muk
Poison Jab Gunk Shot 2,148 1,500 408,120 31.51
58.
Alolan-Muk
Poison Jab Gunk Shot 2,148 1,500 408,120 31.51
59.
Alolan-Muk
Poison Jab Gunk Shot 2,148 1,500 408,120 31.51
60.
Alolan-Muk
Poison Jab Gunk Shot 2,148 1,500 408,120 31.51
61.
Sneasel
Feint Attack Foul Play 2,136 1,332 403,704 31.17
62.
Honchkrow
Peck Psychic 1,660 1,200 403,380 31.15
63.
Alolan-Muk
Bite Gunk Shot 2,102 1,440 399,456 30.84
64.
Alolan-Muk
Bite Gunk Shot 2,102 1,440 399,456 30.84
65.
Alolan-Muk
Bite Gunk Shot 2,102 1,440 399,456 30.84
66.
Alolan-Muk
Bite Gunk Shot 2,102 1,440 399,456 30.84
67.
Sneasel
Ice Shard Avalanche 2,102 1,195 397,354 30.68
68.
Sharpedo
Bite Poison Fang 1,617 1,440 393,028 30.35
69.
Alolan-Muk
Poison Jab Dark Pulse 2,052 1,500 389,880 30.10
70.
Alolan-Muk
Poison Jab Dark Pulse 2,052 1,500 389,880 30.10
71.
Alolan-Muk
Poison Jab Dark Pulse 2,052 1,500 389,880 30.10
72.
Alolan-Muk
Poison Jab Dark Pulse 2,052 1,500 389,880 30.10
73.
Spiritomb
Feint Attack Shadow Ball 2,292 1,332 387,348 29.91
74.
Spiritomb
Sucker Punch Shadow Ball 2,291 1,193 387,145 29.89
75.
Sneasel
Ice Shard Foul Play 2,040 1,195 385,560 29.77
76.
Absol
Psycho Cut Megahorn 1,550 830 381,300 29.44
77.
Absol
Psycho Cut Thunder 1,550 830 381,300 29.44
78.
Alolan-Muk
Poison Jab Sludge Wave 2,004 1,500 380,760 29.40
79.
Alolan-Muk
Poison Jab Sludge Wave 2,004 1,500 380,760 29.40
80.
Alolan-Muk
Poison Jab Sludge Wave 2,004 1,500 380,760 29.40
81.
Alolan-Muk
Poison Jab Sludge Wave 2,004 1,500 380,760 29.40
82.
Drapion
Infestation Sludge Bomb 2,106 900 379,080 29.27
83.
Shiftry
Razor Leaf Hurricane 1,892 1,560 378,320 29.21
84.
Drapion
Poison Sting Sludge Bomb 2,094 996 376,920 29.10
85.
Sneasel
Feint Attack Ice Punch 1,992 1,332 376,488 29.07
86.
Alolan-Muk
Bite Dark Pulse 1,968 1,440 373,920 28.87
87.
Alolan-Muk
Bite Dark Pulse 1,968 1,440 373,920 28.87
88.
Alolan-Muk
Bite Dark Pulse 1,968 1,440 373,920 28.87
89.
Alolan-Muk
Bite Dark Pulse 1,968 1,440 373,920 28.87
90.
Murkrow
Feint Attack Foul Play 2,136 1,332 373,800 28.86
91.
Crawdaunt
Waterfall Vice Grip 1,661 1,594 372,109 28.73
92.
Alolan-Muk
Bite Sludge Wave 1,951 1,440 370,728 28.62
93.
Alolan-Muk
Bite Sludge Wave 1,951 1,440 370,728 28.62
94.
Alolan-Muk
Bite Sludge Wave 1,951 1,440 370,728 28.62
95.
Alolan-Muk
Bite Sludge Wave 1,951 1,440 370,728 28.62
96.
Shiftry
Feint Attack Hurricane 1,850 1,332 370,000 28.57
97.
Skuntank
Poison Jab Crunch 2,004 1,500 368,736 28.47
98.
Sneasel
Ice Shard Ice Punch 1,903 1,195 359,705 27.77
99.
Skuntank
Poison Jab Flamethrower 1,944 1,500 357,696 27.62
100.
Murkrow
Peck Foul Play 2,040 1,200 357,000 27.56
101.
Murkrow
Feint Attack Drill Peck 2,028 1,332 354,900 27.40
102.
Skuntank
Bite Crunch 1,927 1,440 354,605 27.38
103.
Murkrow
Feint Attack Dark Pulse 2,004 1,332 350,700 27.08
104.
Skuntank
Bite Flamethrower 1,857 1,440 341,725 26.38
105.
Murkrow
Peck Drill Peck 1,944 1,200 340,200 26.27
106.
Alolan-Persian
Feint Attack Foul Play 2,136 1,332 337,488 26.06
107.
Alolan-Persian
Feint Attack Foul Play 2,136 1,332 337,488 26.06
108.
Alolan-Persian
Feint Attack Foul Play 2,136 1,332 337,488 26.06
109.
Alolan-Persian
Feint Attack Foul Play 2,136 1,332 337,488 26.06
110.
Crawdaunt
Snarl Vice Grip 1,506 1,296 337,434 26.05
111.
Murkrow
Peck Dark Pulse 1,920 1,200 336,000 25.94
112.
Drapion
Infestation Crunch 1,838 900 330,840 25.54
113.
Mightyena
Bite Crunch 1,927 1,440 329,551 25.44
114.
Drapion
Poison Sting Crunch 1,830 996 329,400 25.43
115.
Mightyena
Bite Play Rough 1,922 1,440 328,730 25.38
116.
Alolan-Persian
Feint Attack Dark Pulse 2,004 1,332 316,632 24.45
117.
Alolan-Persian
Feint Attack Dark Pulse 2,004 1,332 316,632 24.45
118.
Alolan-Persian
Feint Attack Dark Pulse 2,004 1,332 316,632 24.45
119.
Alolan-Persian
Feint Attack Dark Pulse 2,004 1,332 316,632 24.45
120.
Mightyena
Fire Fang Crunch 1,847 1,221 315,837 24.39
121.
Mightyena
Fire Fang Play Rough 1,815 1,221 310,365 23.96
122.
Spiritomb
Feint Attack Ominous Wind 1,824 1,332 308,256 23.80
123.
Alolan-Raticate
Quick Attack Hyper Beam 2,275 1,200 307,152 23.72
124.
Alolan-Persian
Feint Attack Play Rough 1,944 1,332 307,152 23.72
125.
Alolan-Raticate
Quick Attack Hyper Beam 2,275 1,200 307,152 23.72
126.
Alolan-Persian
Feint Attack Play Rough 1,944 1,332 307,152 23.72
127.
Alolan-Raticate
Quick Attack Hyper Beam 2,275 1,200 307,152 23.72
128.
Alolan-Persian
Feint Attack Play Rough 1,944 1,332 307,152 23.72
129.
Alolan-Raticate
Quick Attack Hyper Beam 2,275 1,200 307,152 23.72
130.
Alolan-Persian
Feint Attack Play Rough 1,944 1,332 307,152 23.72
131.
Sableye
Shadow Claw Foul Play 2,174 1,534 306,590 23.67
132.
Spiritomb
Sucker Punch Ominous Wind 1,812 1,193 306,228 23.64
133.
Alolan-Persian
Scratch Foul Play 1,920 1,200 303,360 23.42
134.
Alolan-Persian
Scratch Foul Play 1,920 1,200 303,360 23.42
135.
Alolan-Persian
Scratch Foul Play 1,920 1,200 303,360 23.42
136.
Alolan-Persian
Scratch Foul Play 1,920 1,200 303,360 23.42
137.
Sableye
Feint Attack Foul Play 2,136 1,332 301,176 23.25
138.
Drapion
Poison Sting Aqua Tail 1,650 996 297,000 22.93
139.
Alolan-Raticate
Quick Attack Hyper Fang 2,189 1,200 295,488 22.81
140.
Alolan-Raticate
Bite Hyper Beam 2,189 1,440 295,488 22.81
141.
Alolan-Raticate
Quick Attack Hyper Fang 2,189 1,200 295,488 22.81
142.
Alolan-Raticate
Bite Hyper Beam 2,189 1,440 295,488 22.81
143.
Alolan-Raticate
Quick Attack Hyper Fang 2,189 1,200 295,488 22.81
144.
Alolan-Raticate
Bite Hyper Beam 2,189 1,440 295,488 22.81
145.
Alolan-Raticate
Quick Attack Hyper Fang 2,189 1,200 295,488 22.81
146.
Alolan-Raticate
Bite Hyper Beam 2,189 1,440 295,488 22.81
147.
Drapion
Infestation Aqua Tail 1,620 900 291,600 22.51
148.
Alolan-Persian
Scratch Dark Pulse 1,800 1,200 284,400 21.96
149.
Alolan-Persian
Scratch Dark Pulse 1,800 1,200 284,400 21.96
150.
Alolan-Persian
Scratch Dark Pulse 1,800 1,200 284,400 21.96
151.
Alolan-Persian
Scratch Dark Pulse 1,800 1,200 284,400 21.96
152.
Alolan-Raticate
Bite Hyper Fang 2,100 1,440 283,500 21.89
153.
Alolan-Raticate
Bite Hyper Fang 2,100 1,440 283,500 21.89
154.
Alolan-Raticate
Bite Hyper Fang 2,100 1,440 283,500 21.89
155.
Alolan-Raticate
Bite Hyper Fang 2,100 1,440 283,500 21.89
156.
Spiritomb
Feint Attack Shadow Sneak 1,668 1,332 281,892 21.77
157.
Alolan-Persian
Scratch Play Rough 1,752 1,200 276,816 21.37
158.
Alolan-Persian
Scratch Play Rough 1,752 1,200 276,816 21.37
159.
Alolan-Persian
Scratch Play Rough 1,752 1,200 276,816 21.37
160.
Alolan-Persian
Scratch Play Rough 1,752 1,200 276,816 21.37
161.
Mightyena
Bite Poison Fang 1,617 1,440 276,575 21.35
162.
Spiritomb
Sucker Punch Shadow Sneak 1,625 1,193 274,591 21.20
163.
Umbreon
Snarl Foul Play 2,167 1,296 273,067 21.08
164.
Sableye
Shadow Claw Power Gem 1,928 1,534 271,792 20.99
165.
Umbreon
Feint Attack Foul Play 2,136 1,332 269,136 20.78
166.
Alolan-Raticate
Quick Attack Crunch 1,975 1,200 266,652 20.59
167.
Alolan-Raticate
Quick Attack Crunch 1,975 1,200 266,652 20.59
168.
Alolan-Raticate
Quick Attack Crunch 1,975 1,200 266,652 20.59
169.
Alolan-Raticate
Quick Attack Crunch 1,975 1,200 266,652 20.59
170.
Alolan-Raticate
Bite Crunch 1,927 1,440 260,172 20.09
171.
Alolan-Raticate
Bite Crunch 1,927 1,440 260,172 20.09
172.
Alolan-Raticate
Bite Crunch 1,927 1,440 260,172 20.09
173.
Alolan-Raticate
Bite Crunch 1,927 1,440 260,172 20.09
174.
Sableye
Feint Attack Power Gem 1,824 1,332 257,184 19.86
175.
Umbreon
Snarl Dark Pulse 2,040 1,296 257,040 19.85
176.
Mightyena
Fire Fang Poison Fang 1,477 1,221 252,567 19.50
177.
Umbreon
Feint Attack Dark Pulse 2,004 1,332 252,504 19.50
178.
Umbreon
Snarl Last Resort 1,976 1,296 249,026 19.23
179.
Sableye
Shadow Claw Shadow Sneak 1,747 1,534 246,355 19.02
180.
Umbreon
Feint Attack Last Resort 1,944 1,332 244,944 18.91
181.
Sableye
Feint Attack Shadow Sneak 1,668 1,332 235,188 18.16

เกี่ยวกับค่าเหล่านี้

ตอนแรกเราได้ข้อมูลจากตารางของ Professor_Kukui (here) แต่เขาไม่ได้อัพเดทข้อมูลมาตั้งแต่ โปเกม่อน generation 2 พวกเราจึงได้ทำต่อ โดยใช้ข้อมูลอ้างอิง และสูตรคำนวนต่างๆของ Professor_Kukui ในการคำนวนหาค่าต่างๆ โดยเขาจะใช้ "Dueling Ability" , "Gym Offense" และ "Gym Defense". ซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ link ที่ทางเราให้ไว้ได้ แต่เราจะอธิบายคร่าวๆ เอาไว้ที่นี่