การจัดอันดับท่าโจมตียิมที่ดีที่สุด ของธาตุ : Steel

การหาค่าโจมตียิมที่ดีที่สุด โดยจะใช้ค่าโจมตี Weave หรือ No Weave ใน 100 วินาที และ คูณ ด้วยค่า Pokemon base attack ของโปเกม่อนนั้นๆ เพื่อให้ได้อันดับความเสียหายที่เกิดขึ้น.

ท่าโจมตีที่เป็นตัวอักษรสีแดง คือ ไม่สามารถพบได้อีกแล้วจากการฟักไข่ หรือจับโปเกม่อน ณ เวลานี้

% บอกคุณว่า Pokemon ดีแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับ Pokemon ที่ดีที่สุดในหมวดหมู่นี้

Rank Pokemon Quick Move Charge Move Weave No Weave Gym Offense %
1.
Dialga
Metal Claw Draco Meteor 2,278 1,363 626,340 100.00
2.
Metagross
Bullet Punch Meteor Mash 2,436 1,199 626,052 99.95
3.
Dialga
Dragon Breath Draco Meteor 2,203 1,440 605,880 96.73
4.
Metagross
Zen Headbutt Meteor Mash 2,333 1,296 599,530 95.72
5.
Dialga
Metal Claw Iron Head 2,006 1,363 551,760 88.09
6.
Dialga
Dragon Breath Iron Head 1,973 1,440 542,520 86.62
7.
Heatran
Fire Spin Fire Blast 2,150 1,512 539,750 86.18
8.
Magnezone
Spark Wild Charge 2,246 1,022 534,643 85.36
9.
Heatran
Fire Spin Iron Head 2,078 1,512 521,678 83.29
10.
Jirachi
Confusion Doom Desire 2,472 1,488 519,120 82.88
11.
Lucario
Counter Close Combat 2,179 1,598 514,291 82.11
12.
Magnezone
Charge Beam Wild Charge 2,148 864 511,224 81.62
13.
Lucario
Counter Shadow Ball 2,166 1,598 511,082 81.60
14.
Dialga
Metal Claw Thunder 1,833 1,363 504,020 80.47
15.
Dialga
Dragon Breath Thunder 1,831 1,440 503,580 80.40
16.
Heatran
Fire Spin Stone Edge 1,977 1,512 496,177 79.22
17.
Magnezone
Spark Zap Cannon 2,064 1,022 491,232 78.43
18.
Metagross
Bullet Punch Flash Cannon 1,900 1,199 488,197 77.94
19.
Metagross
Zen Headbutt Flash Cannon 1,891 1,296 486,038 77.60
20.
Metagross
Zen Headbutt Psychic 1,891 1,296 486,038 77.60
21.
Lucario
Counter Flash Cannon 2,059 1,598 485,971 77.59
22.
Metagross
Bullet Punch Psychic 1,889 1,199 485,422 77.50
23.
Lucario
Bullet Punch Shadow Ball 2,024 1,199 477,570 76.25
24.
Heatran
Bug Bite Fire Blast 1,881 1,000 472,131 75.38
25.
Jirachi
Charge Beam Doom Desire 2,232 720 468,720 74.83
26.
Magnezone
Charge Beam Zap Cannon 1,958 864 466,099 74.42
27.
Heatran
Bug Bite Iron Head 1,847 1,000 463,597 74.02
28.
Magneton
Spark Zap Cannon 2,064 1,022 460,272 73.49
29.
Magneton
Thunder Shock Discharge 2,058 996 458,934 73.27
30.
Scizor
Fury Cutter Iron Head 1,940 900 457,934 73.11
31.
Magneton
Thunder Shock Zap Cannon 2,046 996 456,258 72.85
32.
Scizor
Bullet Punch Iron Head 1,933 1,199 456,235 72.84
33.
Lucario
Bullet Punch Close Combat 1,932 1,199 455,952 72.80
34.
Scizor
Fury Cutter X-Scissor 1,930 900 455,386 72.71
35.
Scizor
Bullet Punch X-Scissor 1,922 1,199 453,686 72.43
36.
Magneton
Spark Discharge 2,022 1,022 450,906 71.99
37.
Magneton
Spark Magnet Bomb 2,016 1,022 449,568 71.78
38.
Empoleon
Metal Claw Hydro Pump 2,138 1,363 449,064 71.70
39.
Lucario
Bullet Punch Flash Cannon 1,900 1,199 448,306 71.58
40.
Metagross
Zen Headbutt Earthquake 1,742 1,296 447,797 71.49
41.
Magneton
Thunder Shock Magnet Bomb 2,004 996 446,892 71.35
42.
Metagross
Bullet Punch Earthquake 1,736 1,199 446,255 71.25
43.
Magneton
Charge Beam Magnet Bomb 1,999 864 445,822 71.18
44.
Magneton
Charge Beam Discharge 1,992 864 444,216 70.92
45.
Magnezone
Spark Flash Cannon 1,858 1,022 442,109 70.59
46.
Empoleon
Waterfall Hydro Pump 2,105 1,594 442,008 70.57
47.
Magneton
Charge Beam Zap Cannon 1,958 864 436,723 69.73
48.
Jirachi
Confusion Psychic 2,040 1,488 428,400 68.40
49.
Heatran
Bug Bite Stone Edge 1,690 1,000 424,190 67.73
50.
Jirachi
Confusion Dazzling Gleam 2,012 1,488 422,520 67.46
51.
Aggron
Iron Tail Heavy Slam 2,118 1,620 419,364 66.95
52.
Empoleon
Waterfall Blizzard 1,994 1,594 418,740 66.86
53.
Empoleon
Waterfall Flash Cannon 1,982 1,594 416,304 66.47
54.
Empoleon
Metal Claw Blizzard 1,976 1,363 414,876 66.24
55.
Magneton
Spark Flash Cannon 1,858 1,022 414,245 66.14
56.
Magnezone
Charge Beam Flash Cannon 1,733 864 412,406 65.84
57.
Melmetal
Thunder Shock Hyper Beam 1,780 830 411,180 65.65
58.
Melmetal
Thunder Shock Thunderbolt 1,780 830 411,180 65.65
59.
Melmetal
Thunder Shock Hyper Beam 1,780 830 411,180 65.65
60.
Melmetal
Thunder Shock Thunderbolt 1,780 830 411,180 65.65
61.
Magneton
Thunder Shock Flash Cannon 1,836 996 409,428 65.37
62.
Skarmory
Steel Wing Sky Attack 2,764 1,650 409,013 65.30
63.
Empoleon
Metal Claw Flash Cannon 1,944 1,363 408,240 65.18
64.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Earthquake 2,026 1,363 407,146 65.00
65.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Earthquake 2,026 1,363 407,146 65.00
66.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Earthquake 2,026 1,363 407,146 65.00
67.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Earthquake 2,026 1,363 407,146 65.00
68.
Aggron
Iron Tail Stone Edge 2,040 1,620 403,920 64.49
69.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Iron Head 2,006 1,363 403,286 64.39
70.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Iron Head 2,006 1,363 403,286 64.39
71.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Iron Head 2,006 1,363 403,286 64.39
72.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Iron Head 2,006 1,363 403,286 64.39
73.
Aggron
Dragon Tail Heavy Slam 2,028 1,350 401,544 64.11
74.
Melmetal
Thunder Shock Flash Cannon 1,710 830 395,010 63.07
75.
Melmetal
Thunder Shock Flash Cannon 1,710 830 395,010 63.07
76.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Mud Bomb 1,957 1,363 393,397 62.81
77.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Mud Bomb 1,957 1,363 393,397 62.81
78.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Mud Bomb 1,957 1,363 393,397 62.81
79.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Mud Bomb 1,957 1,363 393,397 62.81
80.
Melmetal
Thunder Shock Rock Slide 1,695 830 391,545 62.51
81.
Melmetal
Thunder Shock Rock Slide 1,695 830 391,545 62.51
82.
Skarmory
Air Slash Sky Attack 2,640 1,394 390,720 62.38
83.
Scizor
Bullet Punch Night Slash 1,641 1,199 387,323 61.84
84.
Magneton
Charge Beam Flash Cannon 1,733 864 386,414 61.69
85.
Aggron
Iron Tail Thunder 1,940 1,620 384,120 61.33
86.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Blizzard 2,158 1,363 381,895 60.97
87.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Blizzard 2,158 1,363 381,895 60.97
88.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Blizzard 2,158 1,363 381,895 60.97
89.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Blizzard 2,158 1,363 381,895 60.97
90.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Earthquake 1,872 1,278 376,272 60.07
91.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Earthquake 1,872 1,278 376,272 60.07
92.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Earthquake 1,872 1,278 376,272 60.07
93.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Earthquake 1,872 1,278 376,272 60.07
94.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Mud Bomb 1,866 1,278 375,066 59.88
95.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Mud Bomb 1,866 1,278 375,066 59.88
96.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Mud Bomb 1,866 1,278 375,066 59.88
97.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Mud Bomb 1,866 1,278 375,066 59.88
98.
Aggron
Dragon Tail Stone Edge 1,890 1,350 374,220 59.75
99.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Iron Head 1,854 1,278 372,654 59.50
100.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Iron Head 1,854 1,278 372,654 59.50
101.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Iron Head 1,854 1,278 372,654 59.50
102.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Iron Head 1,854 1,278 372,654 59.50
103.
Scizor
Fury Cutter Night Slash 1,564 900 369,198 58.95
104.
Jirachi
Charge Beam Dazzling Gleam 1,692 720 355,320 56.73
105.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Gyro Ball 1,978 1,363 350,035 55.89
106.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Gyro Ball 1,978 1,363 350,035 55.89
107.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Gyro Ball 1,978 1,363 350,035 55.89
108.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Gyro Ball 1,978 1,363 350,035 55.89
109.
Bronzong
Confusion Heavy Slam 2,172 1,488 349,692 55.83
110.
Aggron
Dragon Tail Thunder 1,755 1,350 347,490 55.48
111.
Jirachi
Charge Beam Psychic 1,624 720 341,040 54.45
112.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Blizzard 1,922 720 340,265 54.33
113.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Blizzard 1,922 720 340,265 54.33
114.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Blizzard 1,922 720 340,265 54.33
115.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Blizzard 1,922 720 340,265 54.33
116.
Forretress
Bug Bite Heavy Slam 2,082 1,200 335,202 53.52
117.
Bronzong
Confusion Flash Cannon 2,040 1,488 328,440 52.44
118.
Bronzong
Confusion Psychic 2,040 1,488 328,440 52.44
119.
Forretress
Struggle Bug Heavy Slam 2,022 1,188 325,542 51.98
120.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Gyro Ball 1,800 720 318,600 50.87
121.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Gyro Ball 1,800 720 318,600 50.87
122.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Gyro Ball 1,800 720 318,600 50.87
123.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Gyro Ball 1,800 720 318,600 50.87
124.
Bronzong
Feint Attack Heavy Slam 1,956 1,110 314,916 50.28
125.
Steelix
Iron Tail Heavy Slam 2,118 1,620 313,464 50.05
126.
Skarmory
Steel Wing Brave Bird 2,100 1,650 310,800 49.62
127.
Skarmory
Steel Wing Flash Cannon 2,093 1,650 309,734 49.45
128.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Bulldoze 1,715 1,363 303,590 48.47
129.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Bulldoze 1,715 1,363 303,590 48.47
130.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Bulldoze 1,715 1,363 303,590 48.47
131.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Bulldoze 1,715 1,363 303,590 48.47
132.
Mawile
Astonish Play Rough 1,944 720 301,320 48.11
133.
Steelix
Dragon Tail Heavy Slam 2,028 1,350 300,144 47.92
134.
Mawile
Bite Play Rough 1,932 1,200 299,460 47.81
135.
Forretress
Bug Bite Earthquake 1,812 1,200 291,732 46.58
136.
Steelix
Iron Tail Earthquake 1,962 1,620 290,376 46.36
137.
Probopass
Rock Throw Magnet Bomb 2,141 1,598 289,008 46.14
138.
Skarmory
Air Slash Brave Bird 1,949 1,394 288,422 46.05
139.
Probopass
Rock Throw Rock Slide 2,126 1,598 287,064 45.83
140.
Registeel
Metal Claw Focus Blast 2,007 1,363 287,030 45.83
141.
Bronzong
Feint Attack Flash Cannon 1,740 1,110 280,140 44.73
142.
Registeel
Metal Claw Hyper Beam 1,956 1,363 279,708 44.66
143.
Bronzong
Feint Attack Psychic 1,730 1,110 278,530 44.47
144.
Skarmory
Air Slash Flash Cannon 1,879 1,394 278,122 44.40
145.
Registeel
Metal Claw Flash Cannon 1,944 1,363 277,992 44.38
146.
Forretress
Struggle Bug Earthquake 1,722 1,188 277,242 44.26
147.
Mawile
Bite Iron Head 1,788 1,200 277,140 44.25
148.
Probopass
Rock Throw Thunderbolt 2,032 1,598 274,320 43.80
149.
Steelix
Dragon Tail Earthquake 1,830 1,350 270,840 43.24
150.
Steelix
Iron Tail Crunch 1,814 1,620 268,472 42.86
151.
Mawile
Astonish Iron Head 1,712 720 265,360 42.37
152.
Probopass
Spark Rock Slide 1,950 852 263,250 42.03
153.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Bulldoze 1,487 720 263,234 42.03
154.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Bulldoze 1,487 720 263,234 42.03
155.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Bulldoze 1,487 720 263,234 42.03
156.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Bulldoze 1,487 720 263,234 42.03
157.
Probopass
Spark Magnet Bomb 1,932 852 260,820 41.64
158.
Forretress
Bug Bite Rock Tomb 1,606 1,200 258,566 41.28
159.
Forretress
Struggle Bug Rock Tomb 1,578 1,188 254,058 40.56
160.
Steelix
Dragon Tail Crunch 1,705 1,350 252,340 40.29
161.
Registeel
Rock Smash Focus Blast 1,740 1,140 248,820 39.73
162.
Registeel
Rock Smash Hyper Beam 1,680 1,140 240,240 38.36
163.
Registeel
Rock Smash Flash Cannon 1,680 1,140 240,240 38.36
164.
Probopass
Spark Thunderbolt 1,734 852 234,090 37.37
165.
Mawile
Bite Vice Grip 1,394 1,200 216,070 34.50
166.
Mawile
Astonish Vice Grip 1,186 720 183,830 29.35

เกี่ยวกับค่าเหล่านี้

ตอนแรกเราได้ข้อมูลจากตารางของ Professor_Kukui (here) แต่เขาไม่ได้อัพเดทข้อมูลมาตั้งแต่ โปเกม่อน generation 2 พวกเราจึงได้ทำต่อ โดยใช้ข้อมูลอ้างอิง และสูตรคำนวนต่างๆของ Professor_Kukui ในการคำนวนหาค่าต่างๆ โดยเขาจะใช้ "Dueling Ability" , "Gym Offense" และ "Gym Defense". ซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ link ที่ทางเราให้ไว้ได้ แต่เราจะอธิบายคร่าวๆ เอาไว้ที่นี่