การจัดอันดับท่าโจมตียิมที่ดีที่สุด ของธาตุ : Grass

การหาค่าโจมตียิมที่ดีที่สุด โดยจะใช้ค่าโจมตี Weave หรือ No Weave ใน 100 วินาที และ คูณ ด้วยค่า Pokemon base attack ของโปเกม่อนนั้นๆ เพื่อให้ได้อันดับความเสียหายที่เกิดขึ้น.

ท่าโจมตีที่เป็นตัวอักษรสีแดง คือ ไม่สามารถพบได้อีกแล้วจากการฟักไข่ หรือจับโปเกม่อน ณ เวลานี้

% บอกคุณว่า Pokemon ดีแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับ Pokemon ที่ดีที่สุดในหมวดหมู่นี้

Rank Pokemon Quick Move Charge Move Weave No Weave Gym Offense %
1.
Breloom
Counter Dynamic Punch 2,376 1,598 572,616 100.00
2.
Exeggutor
Confusion Solar Beam 2,352 1,488 548,016 95.70
3.
Roserade
Razor Leaf Solar Beam 2,250 1,560 546,750 95.48
4.
Roserade
Poison Jab Sludge Bomb 2,232 1,500 542,376 94.72
5.
Shaymin(Sky-Forme)
Zen Headbutt Solar Beam 2,064 1,080 538,704 94.08
6.
Shaymin(Sky-Forme)
Hidden Power Grass Knot 2,064 990 538,704 94.08
7.
Shaymin(Sky-Forme)
Zen Headbutt Solar Beam 2,064 1,080 538,704 94.08
8.
Shaymin(Sky-Forme)
Hidden Power Grass Knot 2,064 990 538,704 94.08
9.
Shaymin(Sky-Forme)
Zen Headbutt Solar Beam 2,064 1,080 538,704 94.08
10.
Shaymin(Sky-Forme)
Hidden Power Grass Knot 2,064 990 538,704 94.08
11.
Shaymin(Sky-Forme)
Zen Headbutt Solar Beam 2,064 1,080 538,704 94.08
12.
Shaymin(Sky-Forme)
Hidden Power Grass Knot 2,064 990 538,704 94.08
13.
Roserade
Poison Jab Solar Beam 2,208 1,500 536,544 93.70
14.
Shaymin(Sky-Forme)
Zen Headbutt Grass Knot 2,040 1,080 532,440 92.98
15.
Shaymin(Sky-Forme)
Zen Headbutt Grass Knot 2,040 1,080 532,440 92.98
16.
Shaymin(Sky-Forme)
Zen Headbutt Grass Knot 2,040 1,080 532,440 92.98
17.
Shaymin(Sky-Forme)
Zen Headbutt Grass Knot 2,040 1,080 532,440 92.98
18.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Solar Beam 2,304 1,620 529,920 92.54
19.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Solar Beam 2,304 1,620 529,920 92.54
20.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Solar Beam 2,304 1,620 529,920 92.54
21.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Solar Beam 2,304 1,620 529,920 92.54
22.
Roserade
Razor Leaf Sludge Bomb 2,161 1,560 525,172 91.71
23.
Shaymin(Sky-Forme)
Hidden Power Solar Beam 2,001 990 522,261 91.21
24.
Shaymin(Sky-Forme)
Hidden Power Solar Beam 2,001 990 522,261 91.21
25.
Shaymin(Sky-Forme)
Hidden Power Solar Beam 2,001 990 522,261 91.21
26.
Shaymin(Sky-Forme)
Hidden Power Solar Beam 2,001 990 522,261 91.21
27.
Breloom
Counter Seed Bomb 2,144 1,598 516,800 90.25
28.
Exeggutor
Extrasensory Solar Beam 2,218 1,296 516,701 90.24
29.
Exeggutor
Zen Headbutt Solar Beam 2,218 1,296 516,701 90.24
30.
Breloom
Bullet Seed Dynamic Punch 2,138 864 515,354 90.00
31.
Breloom
Counter Sludge Bomb 2,112 1,598 508,992 88.89
32.
Cacturne
Sucker Punch Grass Knot 2,268 1,193 501,228 87.53
33.
Venusaur
Vine Whip Frenzy Plant 2,484 1,394 491,832 85.89
34.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Seed Bomb 2,136 1,620 491,280 85.80
35.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Seed Bomb 2,136 1,620 491,280 85.80
36.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Seed Bomb 2,136 1,620 491,280 85.80
37.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Seed Bomb 2,136 1,620 491,280 85.80
38.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Dragon Pulse 2,124 1,620 488,520 85.31
39.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Dragon Pulse 2,124 1,620 488,520 85.31
40.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Dragon Pulse 2,124 1,620 488,520 85.31
41.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Dragon Pulse 2,124 1,620 488,520 85.31
42.
Leafeon
Razor Leaf Solar Beam 2,250 1,560 486,000 84.87
43.
Exeggutor
Confusion Seed Bomb 2,082 1,488 485,106 84.72
44.
Exeggutor
Bullet Seed Solar Beam 2,078 864 484,267 84.57
45.
Roserade
Poison Jab Dazzling Gleam 1,972 1,500 479,196 83.69
46.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Solar Beam 2,078 864 478,032 83.48
47.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Solar Beam 2,078 864 478,032 83.48
48.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Solar Beam 2,078 864 478,032 83.48
49.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Solar Beam 2,078 864 478,032 83.48
50.
Cacturne
Poison Jab Grass Knot 2,156 1,250 476,476 83.21
51.
Roserade
Razor Leaf Dazzling Gleam 1,961 1,560 476,474 83.21
52.
Leafeon
Razor Leaf Leaf Blade 2,206 1,560 476,410 83.20
53.
Sceptile
Fury Cutter Leaf Blade 2,136 750 476,328 83.18
54.
Exeggutor
Confusion Psychic 2,040 1,488 475,320 83.01
55.
Sceptile
Bullet Seed Leaf Blade 2,131 864 475,258 83.00
56.
Exeggutor
Extrasensory Seed Bomb 2,032 1,296 473,363 82.67
57.
Tangrowth
Vine Whip Solar Beam 2,279 1,394 471,712 82.38
58.
Leafeon
Quick Attack Solar Beam 2,168 1,000 468,288 81.78
59.
Venusaur
Razor Leaf Frenzy Plant 2,354 1,560 466,171 81.41
60.
Victreebel
Razor Leaf Solar Beam 2,250 1,560 465,750 81.34
61.
Victreebel
Acid Solar Beam 2,246 1,350 465,005 81.21
62.
Leafeon
Quick Attack Leaf Blade 2,140 1,000 462,240 80.72
63.
Victreebel
Acid Leaf Blade 2,227 1,350 461,030 80.51
64.
Shaymin(Sky-Forme)
Hidden Power Energy Ball 1,758 990 458,838 80.13
65.
Shaymin(Sky-Forme)
Hidden Power Energy Ball 1,758 990 458,838 80.13
66.
Shaymin(Sky-Forme)
Hidden Power Energy Ball 1,758 990 458,838 80.13
67.
Shaymin(Sky-Forme)
Hidden Power Energy Ball 1,758 990 458,838 80.13
68.
Victreebel
Razor Leaf Leaf Blade 2,206 1,560 456,559 79.73
69.
Exeggutor
Zen Headbutt Seed Bomb 1,957 1,296 456,028 79.64
70.
Vileplume
Razor Leaf Solar Beam 2,250 1,560 454,500 79.37
71.
Torterra
Razor Leaf Solar Beam 2,250 1,560 454,500 79.37
72.
Shaymin(Sky-Forme)
Zen Headbutt Energy Ball 1,740 1,080 454,140 79.31
73.
Shaymin(Sky-Forme)
Zen Headbutt Energy Ball 1,740 1,080 454,140 79.31
74.
Shaymin(Sky-Forme)
Zen Headbutt Energy Ball 1,740 1,080 454,140 79.31
75.
Shaymin(Sky-Forme)
Zen Headbutt Energy Ball 1,740 1,080 454,140 79.31
76.
Vileplume
Acid Solar Beam 2,246 1,350 453,773 79.25
77.
Victreebel
Acid Sludge Bomb 2,188 1,350 452,833 79.08
78.
Venusaur
Vine Whip Solar Beam 2,279 1,394 451,202 78.80
79.
Breloom
Bullet Seed Seed Bomb 1,866 864 449,706 78.54
80.
Victreebel
Razor Leaf Sludge Bomb 2,161 1,560 447,368 78.13
81.
Venusaur
Razor Leaf Solar Beam 2,250 1,560 445,500 77.80
82.
Cacturne
Sucker Punch Dynamic Punch 1,999 1,193 441,823 77.16
83.
Shiftry
Feint Attack Leaf Blade 2,208 1,332 441,600 77.12
84.
Shiftry
Razor Leaf Leaf Blade 2,206 1,560 441,120 77.04
85.
Exeggutor
Zen Headbutt Psychic 1,891 1,296 440,650 76.95
86.
Exeggutor
Extrasensory Psychic 1,891 1,296 440,650 76.95
87.
Breloom
Bullet Seed Sludge Bomb 1,827 864 440,355 76.90
88.
Venusaur
Vine Whip Sludge Bomb 2,222 1,394 440,035 76.85
89.
Cacturne
Sucker Punch Dark Pulse 1,979 1,193 437,315 76.37
90.
Carnivine
Vine Whip Power Whip 2,328 1,394 435,336 76.03
91.
Tangrowth
Infestation Solar Beam 2,102 900 435,114 75.99
92.
Exeggutor
Bullet Seed Seed Bomb 1,866 864 434,778 75.93
93.
Shaymin(Land-Forme)
Hidden Power Grass Knot 2,064 990 433,440 75.69
94.
Shaymin(Land-Forme)
Zen Headbutt Solar Beam 2,064 1,080 433,440 75.69
95.
Celebi
Confusion Hyper Beam 2,052 1,488 430,920 75.25
96.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Seed Bomb 1,866 864 429,180 74.95
97.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Seed Bomb 1,866 864 429,180 74.95
98.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Seed Bomb 1,866 864 429,180 74.95
99.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Seed Bomb 1,866 864 429,180 74.95
100.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Dragon Pulse 1,865 864 428,904 74.90
101.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Dragon Pulse 1,865 864 428,904 74.90
102.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Dragon Pulse 1,865 864 428,904 74.90
103.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Dragon Pulse 1,865 864 428,904 74.90
104.
Shaymin(Land-Forme)
Zen Headbutt Grass Knot 2,040 1,080 428,400 74.81
105.
Celebi
Confusion Psychic 2,040 1,488 428,400 74.81
106.
Venusaur
Razor Leaf Sludge Bomb 2,161 1,560 427,918 74.73
107.
Shiftry
Feint Attack Foul Play 2,136 1,332 427,200 74.60
108.
Tangela
Vine Whip Grass Knot 2,328 1,394 426,024 74.40
109.
Tangela
Vine Whip Power Whip 2,328 1,394 426,024 74.40
110.
Leafeon
Razor Leaf Energy Ball 1,970 1,560 425,606 74.33
111.
Celebi
Confusion Dazzling Gleam 2,012 1,488 422,520 73.79
112.
Shaymin(Land-Forme)
Hidden Power Solar Beam 2,001 990 420,210 73.38
113.
Shiftry
Razor Leaf Foul Play 2,088 1,560 417,600 72.93
114.
Meganium
Vine Whip Frenzy Plant 2,484 1,394 417,312 72.88
115.
Tangela
Vine Whip Solar Beam 2,279 1,394 417,020 72.83
116.
Tangrowth
Vine Whip Sludge Bomb 2,014 1,394 416,981 72.82
117.
Cacturne
Poison Jab Dark Pulse 1,886 1,250 416,806 72.79
118.
Sunflora
Razor Leaf Solar Beam 2,250 1,560 416,250 72.69
119.
Cacturne
Poison Jab Dynamic Punch 1,860 1,250 411,060 71.79
120.
Vileplume
Acid Petal Blizzard 2,026 1,350 409,171 71.46
121.
Venusaur
Vine Whip Petal Blizzard 2,066 1,394 409,147 71.45
122.
Vileplume
Razor Leaf Petal Blizzard 2,017 1,560 407,474 71.16
123.
Torterra
Razor Leaf Earthquake 1,999 1,560 403,838 70.53
124.
Torterra
Bite Solar Beam 1,986 1,200 401,172 70.06
125.
Venusaur
Razor Leaf Petal Blizzard 2,017 1,560 399,406 69.75
126.
Tangela
Infestation Grass Knot 2,170 900 397,110 69.35
127.
Tangela
Infestation Power Whip 2,170 900 397,110 69.35
128.
Meganium
Razor Leaf Frenzy Plant 2,354 1,560 395,539 69.08
129.
Leafeon
Quick Attack Energy Ball 1,824 1,000 393,984 68.80
130.
Ludicolo
Razor Leaf Solar Beam 2,250 1,560 389,250 67.98
131.
Tangela
Infestation Solar Beam 2,102 900 384,666 67.18
132.
Sunflora
Bullet Seed Solar Beam 2,078 864 384,504 67.15
133.
Vileplume
Razor Leaf Moonblast 1,898 1,560 383,396 66.96
134.
Tangrowth
Infestation Sludge Bomb 1,850 900 382,950 66.88
135.
Meganium
Vine Whip Solar Beam 2,279 1,394 382,838 66.86
136.
Cherrim
Razor Leaf Solar Beam 2,250 1,560 382,500 66.80
137.
Carnivine
Bite Power Whip 2,040 1,200 381,480 66.62
138.
Exeggutor
Bullet Seed Psychic 1,632 864 380,256 66.41
139.
Cherrim
Razor Leaf Power Whip 2,234 1,560 379,848 66.34
140.
Parasect
Bug Bite Solar Beam 2,298 1,200 379,170 66.22
141.
Shiftry
Razor Leaf Hurricane 1,892 1,560 378,320 66.07
142.
Torterra
Razor Leaf Stone Edge 1,873 1,560 378,306 66.07
143.
Meganium
Razor Leaf Solar Beam 2,250 1,560 378,000 66.01
144.
Parasect
Fury Cutter Solar Beam 2,275 900 375,408 65.56
145.
Sunflora
Razor Leaf Petal Blizzard 2,017 1,560 373,182 65.17
146.
Bellossom
Razor Leaf Leaf Blade 2,206 1,560 372,746 65.10
147.
Abomasnow
Razor Leaf Blizzard 2,090 1,560 372,091 64.98
148.
Carnivine
Vine Whip Energy Ball 1,986 1,394 371,382 64.86
149.
Sunflora
Razor Leaf Sludge Bomb 2,001 1,560 370,222 64.65
150.
Shiftry
Feint Attack Hurricane 1,850 1,332 370,000 64.62
151.
Shaymin(Land-Forme)
Hidden Power Energy Ball 1,758 990 369,180 64.47
152.
Ludicolo
Bubble Solar Beam 2,131 1,195 368,698 64.39
153.
Tangela
Vine Whip Sludge Bomb 2,014 1,394 368,635 64.38
154.
Shaymin(Land-Forme)
Zen Headbutt Energy Ball 1,740 1,080 365,400 63.81
155.
Cherrim
Bullet Seed Power Whip 2,148 864 365,160 63.77
156.
Vileplume
Acid Moonblast 1,806 1,350 364,812 63.71
157.
Torterra
Bite Earthquake 1,800 1,200 363,600 63.50
158.
Ludicolo
Razor Leaf Hydro Pump 2,075 1,560 358,940 62.68
159.
Celebi
Charge Beam Hyper Beam 1,704 720 357,840 62.49
160.
Celebi
Charge Beam Dazzling Gleam 1,692 720 355,320 62.05
161.
Sceptile
Fury Cutter Earthquake 1,587 750 353,901 61.80
162.
Bellossom
Acid Leaf Blade 2,094 1,125 353,886 61.80
163.
Parasect
Struggle Bug Solar Beam 2,142 1,188 353,430 61.72
164.
Cherrim
Bullet Seed Solar Beam 2,078 864 353,328 61.70
165.
Sceptile
Bullet Seed Earthquake 1,574 864 351,091 61.31
166.
Abomasnow
Razor Leaf Energy Ball 1,970 1,560 350,731 61.25
167.
Tangrowth
Vine Whip Ancient Power 1,694 1,394 350,658 61.24
168.
Ludicolo
Bubble Hydro Pump 2,014 1,195 348,353 60.84
169.
Meganium
Vine Whip Petal Blizzard 2,066 1,394 347,155 60.63
170.
Sceptile
Bullet Seed Aerial Ace 1,551 864 345,918 60.41
171.
Cherrim
Razor Leaf Hyper Beam 2,014 1,560 342,312 59.78
172.
Abomasnow
Powder Snow Blizzard 1,922 720 342,187 59.76
173.
Celebi
Charge Beam Psychic 1,624 720 341,040 59.56
174.
Bellossom
Razor Leaf Petal Blizzard 2,017 1,560 340,907 59.54
175.
Sceptile
Fury Cutter Aerial Ace 1,527 750 340,521 59.47
176.
Ludicolo
Razor Leaf Blizzard 1,960 1,560 339,149 59.23
177.
Meganium
Razor Leaf Petal Blizzard 2,017 1,560 338,890 59.18
178.
Tangela
Infestation Sludge Bomb 1,850 900 338,550 59.12
179.
Sunflora
Bullet Seed Sludge Bomb 1,827 864 338,032 59.03
180.
Carnivine
Vine Whip Crunch 1,772 1,394 331,439 57.88
181.
Bellossom
Razor Leaf Dazzling Gleam 1,961 1,560 331,375 57.87
182.
Cradily
Infestation Grass Knot 2,170 900 329,840 57.60
183.
Torterra
Bite Stone Edge 1,632 1,200 329,664 57.57
184.
Carnivine
Bite Energy Ball 1,746 1,200 326,502 57.02
185.
Cradily
Acid Grass Knot 2,142 1,125 325,584 56.86
186.
Parasect
Bug Bite X-Scissor 1,962 1,200 323,730 56.54
187.
Sunflora
Bullet Seed Petal Blizzard 1,747 864 323,232 56.45
188.
Ludicolo
Bubble Blizzard 1,846 1,195 319,358 55.77
189.
Abomasnow
Astonish Blizzard 1,792 720 318,976 55.71
190.
Parasect
Fury Cutter X-Scissor 1,930 900 318,384 55.60
191.
Meganium
Vine Whip Earthquake 1,882 1,394 316,109 55.20
192.
Meganium
Razor Leaf Earthquake 1,879 1,560 315,706 55.13
193.
Tangrowth
Infestation Ancient Power 1,520 900 314,640 54.95
194.
Abomasnow
Powder Snow Energy Ball 1,757 720 312,710 54.61
195.
Parasect
Struggle Bug X-Scissor 1,890 1,188 311,850 54.46
196.
Bellossom
Acid Petal Blizzard 1,842 1,125 311,298 54.36
197.
Bellossom
Acid Dazzling Gleam 1,784 1,125 301,496 52.65
198.
Carnivine
Bite Crunch 1,606 1,200 300,322 52.45
199.
Tropius
Razor Leaf Leaf Blade 2,206 1,560 299,962 52.38
200.
Abomasnow
Astonish Energy Ball 1,680 720 299,040 52.22
201.
Tropius
Air Slash Leaf Blade 2,150 1,394 292,454 51.07
202.
Cherrim
Bullet Seed Hyper Beam 1,684 864 286,212 49.98
203.
Parasect
Bug Bite Cross Poison 1,706 1,200 281,490 49.16
204.
Cradily
Infestation Stone Edge 1,800 900 273,600 47.78
205.
Cradily
Acid Stone Edge 1,776 1,125 269,952 47.14
206.
Parasect
Struggle Bug Cross Poison 1,628 1,188 268,620 46.91
207.
Parasect
Fury Cutter Cross Poison 1,613 900 266,112 46.47
208.
Tropius
Razor Leaf Aerial Ace 1,954 1,560 265,690 46.40
209.
Tropius
Air Slash Aerial Ace 1,880 1,394 255,734 44.66
210.
Tropius
Razor Leaf Stomp 1,869 1,560 254,130 44.38
211.
Jumpluff
Infestation Solar Beam 2,102 900 248,036 43.32
212.
Jumpluff
Bullet Seed Solar Beam 2,078 864 245,251 42.83
213.
Tropius
Air Slash Stomp 1,769 1,394 240,557 42.01
214.
Cradily
Acid Bulldoze 1,564 1,125 237,728 41.52
215.
Cradily
Infestation Bulldoze 1,530 900 232,560 40.61
216.
Jumpluff
Infestation Dazzling Gleam 1,790 900 211,220 36.89
217.
Jumpluff
Infestation Energy Ball 1,776 900 209,568 36.60
218.
Jumpluff
Bullet Seed Dazzling Gleam 1,770 864 208,907 36.48
219.
Jumpluff
Bullet Seed Energy Ball 1,757 864 207,302 36.20
220.
Wormadam
Bug Bite Struggle 1,372 1,200 193,452 33.78
221.
Wormadam
Tackle Struggle 1,230 1,000 173,430 30.29

เกี่ยวกับค่าเหล่านี้

ตอนแรกเราได้ข้อมูลจากตารางของ Professor_Kukui (here) แต่เขาไม่ได้อัพเดทข้อมูลมาตั้งแต่ โปเกม่อน generation 2 พวกเราจึงได้ทำต่อ โดยใช้ข้อมูลอ้างอิง และสูตรคำนวนต่างๆของ Professor_Kukui ในการคำนวนหาค่าต่างๆ โดยเขาจะใช้ "Dueling Ability" , "Gym Offense" และ "Gym Defense". ซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ link ที่ทางเราให้ไว้ได้ แต่เราจะอธิบายคร่าวๆ เอาไว้ที่นี่