การป้อนผลไม้เบอรี่ ระยะไกล ให้กับโปเกมอนของเรา และตัวอื่นๆที่อยู่ในยิม

28 กรกฎาคม 2560
การป้อนผลไม้เบอรี่ ระยะไกล ให้กับโปเกมอนของเรา และตัวอื่นๆที่อยู่ในยิม

1.เข้าเกมส์ ...คลิกที่เมนู pokemon

2.เลือกโปเกมอนที่ยืนบนยิม ที่เราต้องการเติมผลไม้เบอรี่

3.กดปุ่ม go to gym

4.ป้อนเบอรี่ ให้โปเกมอน ใน ยิม ได้ สูงสุดอย่างละ 10 ชิ้น ต่อ โปเกมอน 1 ตัว(แม้หัวใจจะเต็มแล้ว ก็ยังป้อนต่อได้อีกจนครบ 10 ชิ้น)  ส่วนค่า cp ของโปเกมอนแต่ละตัว เพิ่มขึ้นมากน้อย เท่าไรนั้น ยังไม่มีข้อมูลปรากฎแน่ชัด แต่ยิ่งอยู่ไกลยิมมากเท่าไร ยิ่งเพิ่มค่า cp ได้น้อยลง

หมายเหตุ  หากยิมกำลังถูกตีอยู่ จะไม่สามารถเข้าไปป้อนผลไม้เบอรี่ได้