การจัดอันดับท่าโจมตียิมที่ดีที่สุด ของธาตุ : Ground

การหาค่าโจมตียิมที่ดีที่สุด โดยจะใช้ค่าโจมตี Weave หรือ No Weave ใน 100 วินาที และ คูณ ด้วยค่า Pokemon base attack ของโปเกม่อนนั้นๆ เพื่อให้ได้อันดับความเสียหายที่เกิดขึ้น.

ท่าโจมตีที่เป็นตัวอักษรสีแดง คือ ไม่สามารถพบได้อีกแล้วจากการฟักไข่ หรือจับโปเกม่อน ณ เวลานี้

% บอกคุณว่า Pokemon ดีแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับ Pokemon ที่ดีที่สุดในหมวดหมู่นี้

Rank Pokemon Quick Move Charge Move Weave No Weave Gym Offense %
1.
Rhyperior
Smack Down Stone Edge 5,160 1,594 1,243,560 100.00
2.
Rhyperior
Smack Down Earthquake 3,926 1,594 946,262 76.09
3.
Rhyperior
Smack Down Surf 3,789 1,594 913,197 73.43
4.
Garchomp
Dragon Tail Outrage 2,250 1,620 587,250 47.22
5.
Garchomp
Mud Shot Outrage 2,112 996 551,232 44.33
6.
Garchomp
Dragon Tail Earthquake 2,052 1,620 535,572 43.07
7.
Mamoswine
Powder Snow Avalanche 2,131 720 526,406 42.33
8.
Groudon
Dragon Tail Solar Beam 1,920 1,350 518,400 41.69
9.
Groudon
Mud Shot Solar Beam 1,914 996 516,780 41.56
10.
Garchomp
Dragon Tail Fire Blast 1,978 1,620 516,258 41.51
11.
Mamoswine
Mud Slap Avalanche 2,088 1,278 515,736 41.47
12.
Groudon
Dragon Tail Earthquake 1,830 1,350 494,100 39.73
13.
Groudon
Dragon Tail Fire Blast 1,765 1,350 476,550 38.32
14.
Groudon
Mud Shot Earthquake 1,752 996 473,040 38.04
15.
Garchomp
Mud Shot Earthquake 1,752 996 457,272 36.77
16.
Torterra
Razor Leaf Solar Beam 2,250 1,560 454,500 36.55
17.
Groudon
Mud Shot Fire Blast 1,682 996 454,140 36.52
18.
Rhyperior
Mud Slap Earthquake 1,872 1,278 451,152 36.28
19.
Flygon
Dragon Tail Dragon Claw 2,172 1,620 445,260 35.81
20.
Rhyperior
Mud Slap Surf 1,835 1,278 442,235 35.56
21.
Mamoswine
Mud Slap Bulldoze 1,788 1,278 441,636 35.51
22.
Golem
Rock Throw Stone Edge 2,088 1,598 440,568 35.43
23.
Garchomp
Mud Shot Fire Blast 1,682 996 439,002 35.30
24.
Rhyperior
Mud Slap Stone Edge 1,818 1,278 438,138 35.23
25.
Golem
Rock Throw Earthquake 2,030 1,598 428,414 34.45
26.
Camerupt
Ember Overheat 2,208 1,200 428,352 34.45
27.
Mamoswine
Powder Snow Bulldoze 1,711 720 422,666 33.99
28.
Golem
Rock Throw Rock Blast 1,994 1,598 420,818 33.84
29.
Flygon
Dragon Tail Earthquake 2,052 1,620 420,660 33.83
30.
Mamoswine
Mud Slap Stone Edge 1,698 1,278 419,406 33.73
31.
Swampert
Water Gun Surf 2,004 1,200 416,832 33.52
32.
Nidoking
Poison Jab Earthquake 2,040 1,500 416,160 33.47
33.
Rhydon
Mud Slap Earthquake 1,872 1,278 415,584 33.42
34.
Flygon
Dragon Tail Stone Edge 2,004 1,620 410,820 33.04
35.
Swampert
Mud Shot Surf 1,974 996 410,592 33.02
36.
Nidoking
Poison Jab Sludge Wave 2,004 1,500 408,816 32.87
37.
Donphan
Counter Earthquake 1,908 1,332 408,312 32.83
38.
Rhydon
Mud Slap Surf 1,835 1,278 407,370 32.76
39.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Earthquake 2,026 1,363 407,146 32.74
40.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Earthquake 2,026 1,363 407,146 32.74
41.
Golem
Rock Throw Ancient Power 1,930 1,598 407,146 32.74
42.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Earthquake 2,026 1,363 407,146 32.74
43.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Earthquake 2,026 1,363 407,146 32.74
44.
Donphan
Counter Play Rough 1,890 1,332 404,460 32.52
45.
Torterra
Razor Leaf Earthquake 1,999 1,560 403,838 32.47
46.
Rhydon
Mud Slap Stone Edge 1,818 1,278 403,596 32.45
47.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Iron Head 2,006 1,363 403,286 32.43
48.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Iron Head 2,006 1,363 403,286 32.43
49.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Iron Head 2,006 1,363 403,286 32.43
50.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Iron Head 2,006 1,363 403,286 32.43
51.
Torterra
Bite Solar Beam 1,986 1,200 401,172 32.26
52.
Flygon
Mud Shot Dragon Claw 1,944 996 398,520 32.05
53.
Swampert
Water Gun Earthquake 1,902 1,200 395,616 31.81
54.
Golem
Mud Slap Earthquake 1,872 1,278 394,992 31.76
55.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Mud Bomb 1,957 1,363 393,397 31.63
56.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Mud Bomb 1,957 1,363 393,397 31.63
57.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Mud Bomb 1,957 1,363 393,397 31.63
58.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Mud Bomb 1,957 1,363 393,397 31.63
59.
Donphan
Counter Heavy Slam 1,836 1,332 392,904 31.60
60.
Rhydon
Rock Smash Earthquake 1,764 1,140 391,608 31.49
61.
Piloswine
Powder Snow Avalanche 2,131 720 385,747 31.02
62.
Nidoking
Poison Jab Megahorn 1,890 1,500 385,560 31.00
63.
Mamoswine
Powder Snow Stone Edge 1,554 720 383,937 30.87
64.
Golem
Mud Slap Stone Edge 1,818 1,278 383,598 30.85
65.
Golem
Mud Slap Rock Blast 1,806 1,278 381,066 30.64
66.
Piloswine
Ice Shard Avalanche 2,102 1,195 380,534 30.60
67.
Rhydon
Rock Smash Stone Edge 1,710 1,140 379,620 30.53
68.
Torterra
Razor Leaf Stone Edge 1,873 1,560 378,306 30.42
69.
Rhydon
Rock Smash Surf 1,695 1,140 376,290 30.26
70.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Earthquake 1,872 1,278 376,272 30.26
71.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Earthquake 1,872 1,278 376,272 30.26
72.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Earthquake 1,872 1,278 376,272 30.26
73.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Earthquake 1,872 1,278 376,272 30.26
74.
Donphan
Tackle Earthquake 1,753 1,000 375,142 30.17
75.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Mud Bomb 1,866 1,278 375,066 30.16
76.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Mud Bomb 1,866 1,278 375,066 30.16
77.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Mud Bomb 1,866 1,278 375,066 30.16
78.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Mud Bomb 1,866 1,278 375,066 30.16
79.
Golem
Mud Shot Stone Edge 1,776 996 374,736 30.13
80.
Golem
Mud Shot Rock Blast 1,776 996 374,736 30.13
81.
Golem
Mud Slap Ancient Power 1,776 1,278 374,736 30.13
82.
Nidoking
Fury Cutter Sludge Wave 1,830 750 373,320 30.02
83.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Iron Head 1,854 1,278 372,654 29.97
84.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Iron Head 1,854 1,278 372,654 29.97
85.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Iron Head 1,854 1,278 372,654 29.97
86.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Iron Head 1,854 1,278 372,654 29.97
87.
Camerupt
Ember Solar Beam 1,920 1,200 372,480 29.95
88.
Donphan
Tackle Play Rough 1,730 1,000 370,220 29.77
89.
Golem
Mud Shot Earthquake 1,752 996 369,672 29.73
90.
Camerupt
Ember Earthquake 1,896 1,200 367,824 29.58
91.
Nidoking
Fury Cutter Earthquake 1,803 750 367,812 29.58
92.
Rhydon
Mud Slap Megahorn 1,656 1,278 367,632 29.56
93.
Nidoking
Iron Tail Sludge Wave 1,800 1,350 367,200 29.53
94.
Nidoqueen
Poison Jab Earthquake 2,040 1,500 367,200 29.53
95.
Hippowdon
Fire Fang Earthquake 1,821 1,221 366,021 29.43
96.
Golem
Mud Shot Ancient Power 1,734 996 365,874 29.42
97.
Swampert
Mud Shot Earthquake 1,752 996 364,416 29.30
98.
Camerupt
Rock Smash Overheat 1,875 1,140 363,750 29.25
99.
Torterra
Bite Earthquake 1,800 1,200 363,600 29.24
100.
Hippowdon
Bite Earthquake 1,800 1,200 361,800 29.09
101.
Nidoqueen
Poison Jab Sludge Wave 2,004 1,500 360,720 29.01
102.
Donphan
Tackle Heavy Slam 1,685 1,000 360,590 29.00
103.
Flygon
Mud Shot Earthquake 1,752 996 359,160 28.88
104.
Swampert
Water Gun Sludge Wave 1,700 1,200 353,600 28.43
105.
Nidoking
Iron Tail Earthquake 1,731 1,350 353,124 28.40
106.
Gliscor
Wing Attack Earthquake 1,901 1,200 351,648 28.28
107.
Hippowdon
Fire Fang Stone Edge 1,723 1,221 346,323 27.85
108.
Gliscor
Wing Attack Aerial Ace 1,870 1,200 345,876 27.81
109.
Camerupt
Rock Smash Solar Beam 1,770 1,140 343,380 27.61
110.
Camerupt
Rock Smash Earthquake 1,764 1,140 342,216 27.52
111.
Rhydon
Rock Smash Megahorn 1,530 1,140 339,660 27.31
112.
Nidoqueen
Poison Jab Stone Edge 1,884 1,500 339,120 27.27
113.
Sandslash
Metal Claw Earthquake 1,856 1,136 337,792 27.16
114.
Swampert
Mud Shot Sludge Wave 1,624 996 337,792 27.16
115.
Hippowdon
Fire Fang Body Slam 1,675 1,221 336,675 27.07
116.
Nidoking
Iron Tail Megahorn 1,650 1,350 336,600 27.07
117.
Gliscor
Fury Cutter Earthquake 1,803 750 333,555 26.82
118.
Flygon
Mud Shot Stone Edge 1,616 996 331,280 26.64
119.
Torterra
Bite Stone Edge 1,632 1,200 329,664 26.51
120.
Hippowdon
Bite Body Slam 1,634 1,200 328,434 26.41
121.
Hippowdon
Bite Stone Edge 1,632 1,200 328,032 26.38
122.
Gliscor
Fury Cutter Aerial Ace 1,758 750 325,230 26.15
123.
Piloswine
Ice Shard Bulldoze 1,790 1,195 324,062 26.06
124.
Nidoqueen
Bite Earthquake 1,800 1,200 324,000 26.05
125.
Sandslash
Metal Claw Bulldoze 1,752 1,136 318,864 25.64
126.
Sandslash
Mud Shot Earthquake 1,752 996 318,864 25.64
127.
Nidoking
Fury Cutter Megahorn 1,557 750 317,628 25.54
128.
Nidoqueen
Bite Sludge Wave 1,758 1,200 316,440 25.45
129.
Gastrodon
Mud Slap Earthquake 1,872 1,278 316,368 25.44
130.
Sandslash
Mud Shot Bulldoze 1,728 996 314,496 25.29
131.
Steelix
Iron Tail Heavy Slam 2,118 1,620 313,464 25.21
132.
Dugtrio
Mud Slap Earthquake 1,872 1,278 312,624 25.14
133.
Dugtrio
Mud Slap Mud Bomb 1,866 1,278 311,622 25.06
134.
Piloswine
Powder Snow Bulldoze 1,711 720 309,727 24.91
135.
Piloswine
Ice Shard Stone Edge 1,694 1,195 306,542 24.65
136.
Gliscor
Wing Attack Night Slash 1,641 1,200 303,622 24.42
137.
Dugtrio
Sucker Punch Mud Bomb 1,814 994 302,938 24.36
138.
Dugtrio
Mud Shot Mud Bomb 1,812 996 302,604 24.33
139.
Steelix
Dragon Tail Heavy Slam 2,028 1,350 300,144 24.14
140.
Gastrodon
Mud Slap Water Pulse 1,752 1,278 296,088 23.81
141.
Gastrodon
Hidden Power Earthquake 1,743 990 294,567 23.69
142.
Nidoqueen
Bite Stone Edge 1,632 1,200 293,760 23.62
143.
Dugtrio
Mud Shot Earthquake 1,752 996 292,584 23.53
144.
Dugtrio
Sucker Punch Earthquake 1,750 994 292,250 23.50
145.
Steelix
Iron Tail Earthquake 1,962 1,620 290,376 23.35
146.
Gastrodon
Mud Slap Body Slam 1,714 1,278 289,666 23.29
147.
Quagsire
Water Gun Earthquake 1,902 1,200 289,104 23.25
148.
Quagsire
Water Gun Sludge Bomb 1,880 1,200 285,760 22.98
149.
Claydol
Confusion Earthquake 2,040 1,488 285,600 22.97
150.
Claydol
Confusion Psychic 2,040 1,488 285,600 22.97
151.
Dugtrio
Mud Slap Stone Edge 1,698 1,278 283,566 22.80
152.
Quagsire
Mud Shot Sludge Bomb 1,854 996 281,808 22.66
153.
Piloswine
Powder Snow Stone Edge 1,554 720 281,346 22.62
154.
Sandslash
Metal Claw Rock Tomb 1,544 1,136 281,008 22.60
155.
Whiscash
Water Gun Mud Bomb 1,848 1,200 279,048 22.44
156.
Whiscash
Water Gun Blizzard 1,846 1,200 278,746 22.42
157.
Claydol
Extrasensory Earthquake 1,987 1,296 278,208 22.37
158.
Gliscor
Fury Cutter Night Slash 1,487 750 275,095 22.12
159.
Gastrodon
Hidden Power Water Pulse 1,623 990 274,287 22.06
160.
Whiscash
Mud Shot Mud Bomb 1,812 996 273,612 22.00
161.
Sandslash
Mud Shot Rock Tomb 1,492 996 271,544 21.84
162.
Steelix
Dragon Tail Earthquake 1,830 1,350 270,840 21.78
163.
Whiscash
Mud Shot Blizzard 1,790 996 270,290 21.74
164.
Quagsire
Water Gun Stone Edge 1,778 1,200 270,256 21.73
165.
Dugtrio
Mud Shot Stone Edge 1,616 996 269,872 21.70
166.
Marowak
Mud Slap Earthquake 1,872 1,278 269,568 21.68
167.
Dugtrio
Sucker Punch Stone Edge 1,612 994 269,204 21.65
168.
Steelix
Iron Tail Crunch 1,814 1,620 268,472 21.59
169.
Gligar
Wing Attack Aerial Ace 1,870 1,200 267,353 21.50
170.
Gastrodon
Hidden Power Body Slam 1,580 990 267,020 21.47
171.
Quagsire
Mud Shot Earthquake 1,752 996 266,304 21.41
172.
Claydol
Extrasensory Psychic 1,891 1,296 264,768 21.29
173.
Whiscash
Water Gun Water Pulse 1,746 1,200 263,646 21.20
174.
Gligar
Wing Attack Dig 1,834 1,200 262,205 21.09
175.
Marowak
Mud Slap Dig 1,818 1,278 261,792 21.05
176.
Claydol
Confusion Gyro Ball 1,816 1,488 254,240 20.44
177.
Marowak
Mud Slap Bone Club 1,764 1,278 254,016 20.43
178.
Marowak
Rock Smash Earthquake 1,764 1,140 254,016 20.43
179.
Whiscash
Mud Shot Water Pulse 1,674 996 252,774 20.33
180.
Gligar
Fury Cutter Dig 1,767 750 252,681 20.32
181.
Steelix
Dragon Tail Crunch 1,705 1,350 252,340 20.29
182.
Gligar
Fury Cutter Aerial Ace 1,758 750 251,394 20.22
183.
Quagsire
Mud Shot Stone Edge 1,616 996 245,632 19.75
184.
Claydol
Extrasensory Gyro Ball 1,738 1,296 243,264 19.56
185.
Marowak
Rock Smash Dig 1,680 1,140 241,920 19.45
186.
Gligar
Wing Attack Night Slash 1,641 1,200 234,692 18.87
187.
Marowak
Rock Smash Bone Club 1,623 1,140 233,712 18.79
188.
Gligar
Fury Cutter Night Slash 1,487 750 212,641 17.10

เกี่ยวกับค่าเหล่านี้

ตอนแรกเราได้ข้อมูลจากตารางของ Professor_Kukui (here) แต่เขาไม่ได้อัพเดทข้อมูลมาตั้งแต่ โปเกม่อน generation 2 พวกเราจึงได้ทำต่อ โดยใช้ข้อมูลอ้างอิง และสูตรคำนวนต่างๆของ Professor_Kukui ในการคำนวนหาค่าต่างๆ โดยเขาจะใช้ "Dueling Ability" , "Gym Offense" และ "Gym Defense". ซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ link ที่ทางเราให้ไว้ได้ แต่เราจะอธิบายคร่าวๆ เอาไว้ที่นี่