การจัดอันดับท่าโจมตียิมที่ดีที่สุด ของธาตุ : Rock

การหาค่าโจมตียิมที่ดีที่สุด โดยจะใช้ค่าโจมตี Weave หรือ No Weave ใน 100 วินาที และ คูณ ด้วยค่า Pokemon base attack ของโปเกม่อนนั้นๆ เพื่อให้ได้อันดับความเสียหายที่เกิดขึ้น.

ท่าโจมตีที่เป็นตัวอักษรสีแดง คือ ไม่สามารถพบได้อีกแล้วจากการฟักไข่ หรือจับโปเกม่อน ณ เวลานี้

% บอกคุณว่า Pokemon ดีแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับ Pokemon ที่ดีที่สุดในหมวดหมู่นี้

Rank Pokemon Quick Move Charge Move Weave No Weave Gym Offense %
1.
Tyranitar
Smack Down Stone Edge 5,160 1,594 1,295,160 100.00
2.
Rhyperior
Smack Down Stone Edge 5,160 1,594 1,243,560 96.02
3.
Rampardos
Smack Down Rock Slide 3,552 1,594 1,047,840 80.90
4.
Rhyperior
Smack Down Earthquake 3,926 1,594 946,262 73.06
5.
Rampardos
Smack Down Flamethrower 3,150 1,594 929,250 71.75
6.
Rhyperior
Smack Down Surf 3,789 1,594 913,197 70.51
7.
Rampardos
Smack Down Outrage 2,788 1,594 822,578 63.51
8.
Tyranitar
Smack Down Fire Blast 3,258 1,594 817,858 63.15
9.
Tyranitar
Smack Down Crunch 2,604 1,594 653,604 50.47
10.
Rampardos
Zen Headbutt Rock Slide 1,884 1,080 555,780 42.91
11.
Rampardos
Zen Headbutt Outrage 1,760 1,080 519,200 40.09
12.
Tyranitar
Bite Stone Edge 1,958 1,440 491,558 37.95
13.
Alolan-Golem
Rock Throw Wild Charge 2,326 1,598 490,702 37.89
14.
Alolan-Golem
Rock Throw Wild Charge 2,326 1,598 490,702 37.89
15.
Alolan-Golem
Rock Throw Wild Charge 2,326 1,598 490,702 37.89
16.
Alolan-Golem
Rock Throw Wild Charge 2,326 1,598 490,702 37.89
17.
Tyranitar
Bite Crunch 1,927 1,440 483,727 37.35
18.
Rampardos
Zen Headbutt Flamethrower 1,632 1,080 481,440 37.17
19.
Tyranitar
Bite Fire Blast 1,838 1,440 461,238 35.61
20.
Tyranitar
Iron Tail Stone Edge 1,800 1,350 451,800 34.88
21.
Rhyperior
Mud Slap Earthquake 1,872 1,278 451,152 34.83
22.
Tyranitar
Iron Tail Crunch 1,794 1,350 450,294 34.77
23.
Rhyperior
Mud Slap Surf 1,835 1,278 442,235 34.15
24.
Alolan-Golem
Rock Throw Stone Edge 2,088 1,598 440,568 34.02
25.
Alolan-Golem
Rock Throw Stone Edge 2,088 1,598 440,568 34.02
26.
Golem
Rock Throw Stone Edge 2,088 1,598 440,568 34.02
27.
Alolan-Golem
Rock Throw Stone Edge 2,088 1,598 440,568 34.02
28.
Alolan-Golem
Rock Throw Stone Edge 2,088 1,598 440,568 34.02
29.
Omastar
Rock Throw Rock Slide 2,126 1,598 440,165 33.99
30.
Rhyperior
Mud Slap Stone Edge 1,818 1,278 438,138 33.83
31.
Alolan-Golem
Volt Switch Wild Charge 2,076 1,032 438,036 33.82
32.
Alolan-Golem
Volt Switch Wild Charge 2,076 1,032 438,036 33.82
33.
Alolan-Golem
Volt Switch Wild Charge 2,076 1,032 438,036 33.82
34.
Alolan-Golem
Volt Switch Wild Charge 2,076 1,032 438,036 33.82
35.
Omastar
Rock Throw Hydro Pump 2,105 1,598 435,694 33.64
36.
Golem
Rock Throw Earthquake 2,030 1,598 428,414 33.08
37.
Tyranitar
Iron Tail Fire Blast 1,685 1,350 422,935 32.66
38.
Alolan-Golem
Rock Throw Rock Blast 1,994 1,598 420,818 32.49
39.
Alolan-Golem
Rock Throw Rock Blast 1,994 1,598 420,818 32.49
40.
Alolan-Golem
Rock Throw Rock Blast 1,994 1,598 420,818 32.49
41.
Golem
Rock Throw Rock Blast 1,994 1,598 420,818 32.49
42.
Alolan-Golem
Rock Throw Rock Blast 1,994 1,598 420,818 32.49
43.
Aggron
Iron Tail Heavy Slam 2,118 1,620 419,364 32.38
44.
Omastar
Water Gun Hydro Pump 2,010 1,200 416,070 32.12
45.
Rhydon
Mud Slap Earthquake 1,872 1,278 415,584 32.09
46.
Omastar
Rock Throw Rock Blast 1,994 1,598 412,841 31.88
47.
Aerodactyl
Steel Wing Hyper Beam 1,861 1,375 411,281 31.76
48.
Armaldo
Fury Cutter Rock Blast 1,844 900 409,457 31.61
49.
Rhydon
Mud Slap Surf 1,835 1,278 407,370 31.45
50.
Golem
Rock Throw Ancient Power 1,930 1,598 407,146 31.44
51.
Omastar
Water Gun Rock Slide 1,962 1,200 406,134 31.36
52.
Aggron
Iron Tail Stone Edge 2,040 1,620 403,920 31.19
53.
Rhydon
Mud Slap Stone Edge 1,818 1,278 403,596 31.16
54.
Armaldo
Struggle Bug Rock Blast 1,818 1,188 403,596 31.16
55.
Aerodactyl
Bite Hyper Beam 1,824 1,200 403,104 31.12
56.
Aggron
Dragon Tail Heavy Slam 2,028 1,350 401,544 31.00
57.
Omastar
Rock Throw Ancient Power 1,930 1,598 399,427 30.84
58.
Aerodactyl
Steel Wing Ancient Power 1,800 1,375 397,800 30.71
59.
Golem
Mud Slap Earthquake 1,872 1,278 394,992 30.50
60.
Rhydon
Rock Smash Earthquake 1,764 1,140 391,608 30.24
61.
Kabutops
Fury Cutter Stone Edge 1,776 750 390,720 30.17
62.
Aerodactyl
Bite Ancient Power 1,746 1,200 385,866 29.79
63.
Omastar
Mud Shot Rock Slide 1,859 830 384,813 29.71
64.
Omastar
Mud Shot Hydro Pump 1,858 830 384,606 29.70
65.
Lunatone
Confusion Rock Slide 2,160 1,488 384,480 29.69
66.
Solrock
Confusion Rock Slide 2,160 1,488 384,480 29.69
67.
Aggron
Iron Tail Thunder 1,940 1,620 384,120 29.66
68.
Aerodactyl
Steel Wing Iron Head 1,738 1,375 384,098 29.66
69.
Golem
Mud Slap Stone Edge 1,818 1,278 383,598 29.62
70.
Golem
Mud Slap Rock Blast 1,806 1,278 381,066 29.42
71.
Kabutops
Fury Cutter Ancient Power 1,731 750 380,820 29.40
72.
Solrock
Confusion Solar Beam 2,136 1,488 380,208 29.36
73.
Alolan-Golem
Volt Switch Stone Edge 1,800 1,032 379,800 29.32
74.
Alolan-Golem
Volt Switch Stone Edge 1,800 1,032 379,800 29.32
75.
Alolan-Golem
Volt Switch Stone Edge 1,800 1,032 379,800 29.32
76.
Alolan-Golem
Volt Switch Stone Edge 1,800 1,032 379,800 29.32
77.
Rhydon
Rock Smash Stone Edge 1,710 1,140 379,620 29.31
78.
Lunatone
Rock Throw Rock Slide 2,126 1,598 378,499 29.22
79.
Solrock
Rock Throw Rock Slide 2,126 1,598 378,499 29.22
80.
Omastar
Water Gun Rock Blast 1,824 1,200 377,568 29.15
81.
Rhydon
Rock Smash Surf 1,695 1,140 376,290 29.05
82.
Kabutops
Rock Smash Stone Edge 1,710 1,140 376,200 29.05
83.
Golem
Mud Slap Ancient Power 1,776 1,278 374,736 28.93
84.
Golem
Mud Shot Stone Edge 1,776 996 374,736 28.93
85.
Golem
Mud Shot Rock Blast 1,776 996 374,736 28.93
86.
Aggron
Dragon Tail Stone Edge 1,890 1,350 374,220 28.89
87.
Regirock
Rock Throw Stone Edge 2,088 1,598 373,752 28.86
88.
Solrock
Rock Throw Solar Beam 2,095 1,598 372,946 28.80
89.
Alolan-Golem
Volt Switch Rock Blast 1,764 1,032 372,204 28.74
90.
Alolan-Golem
Volt Switch Rock Blast 1,764 1,032 372,204 28.74
91.
Alolan-Golem
Volt Switch Rock Blast 1,764 1,032 372,204 28.74
92.
Alolan-Golem
Volt Switch Rock Blast 1,764 1,032 372,204 28.74
93.
Omastar
Water Gun Ancient Power 1,788 1,200 370,116 28.58
94.
Golem
Mud Shot Earthquake 1,752 996 369,672 28.54
95.
Rhydon
Mud Slap Megahorn 1,656 1,278 367,632 28.39
96.
Kabutops
Rock Smash Ancient Power 1,668 1,140 366,960 28.33
97.
Golem
Mud Shot Ancient Power 1,734 996 365,874 28.25
98.
Kabutops
Mud Shot Ancient Power 1,655 830 364,100 28.11
99.
Lunatone
Rock Throw Psychic 2,045 1,598 363,974 28.10
100.
Solrock
Rock Throw Psychic 2,045 1,598 363,974 28.10
101.
Aerodactyl
Bite Iron Head 1,644 1,200 363,324 28.05
102.
Lunatone
Confusion Psychic 2,040 1,488 363,120 28.04
103.
Solrock
Confusion Psychic 2,040 1,488 363,120 28.04
104.
Kabutops
Fury Cutter Water Pulse 1,650 750 363,000 28.03
105.
Armaldo
Struggle Bug Cross Poison 1,628 1,188 361,416 27.91
106.
Kabutops
Mud Shot Stone Edge 1,640 830 360,800 27.86
107.
Regirock
Rock Throw Focus Blast 2,010 1,598 359,862 27.79
108.
Armaldo
Fury Cutter Cross Poison 1,613 900 358,042 27.64
109.
Regirock
Rock Throw Zap Cannon 1,996 1,598 357,284 27.59
110.
Kabutops
Rock Smash Water Pulse 1,620 1,140 356,400 27.52
111.
Sudowoodo
Rock Throw Rock Slide 2,126 1,598 355,109 27.42
112.
Armaldo
Struggle Bug Water Pulse 1,578 1,188 350,316 27.05
113.
Sudowoodo
Rock Throw Stone Edge 2,088 1,598 348,696 26.92
114.
Omastar
Mud Shot Rock Blast 1,680 830 347,760 26.85
115.
Aggron
Dragon Tail Thunder 1,755 1,350 347,490 26.83
116.
Kabutops
Mud Shot Water Pulse 1,577 830 346,940 26.79
117.
Lunatone
Rock Throw Moonblast 1,932 1,598 343,825 26.55
118.
Sudowoodo
Counter Rock Slide 2,052 1,332 342,684 26.46
119.
Omastar
Mud Shot Ancient Power 1,655 830 342,585 26.45
120.
Rhydon
Rock Smash Megahorn 1,530 1,140 339,660 26.23
121.
Lunatone
Confusion Moonblast 1,908 1,488 339,624 26.22
122.
Armaldo
Fury Cutter Water Pulse 1,518 900 336,996 26.02
123.
Cradily
Infestation Grass Knot 2,170 900 329,840 25.47
124.
Sudowoodo
Counter Stone Edge 1,956 1,332 326,652 25.22
125.
Relicanth
Water Gun Hydro Pump 2,010 1,200 325,620 25.14
126.
Cradily
Acid Grass Knot 2,142 1,125 325,584 25.14
127.
Sudowoodo
Rock Throw Earthquake 1,910 1,598 319,037 24.63
128.
Regirock
Rock Smash Focus Blast 1,740 1,140 311,460 24.05
129.
Magcargo
Rock Throw Overheat 2,227 1,598 309,581 23.90
130.
Relicanth
Water Gun Aqua Tail 1,902 1,200 308,124 23.79
131.
Magcargo
Ember Overheat 2,208 1,200 306,912 23.70
132.
Regirock
Rock Smash Stone Edge 1,710 1,140 306,090 23.63
133.
Sudowoodo
Counter Earthquake 1,764 1,332 294,588 22.75
134.
Regirock
Rock Smash Zap Cannon 1,630 1,140 291,770 22.53
135.
Relicanth
Zen Headbutt Hydro Pump 1,800 1,080 291,600 22.51
136.
Magcargo
Rock Throw Stone Edge 2,088 1,598 290,232 22.41
137.
Relicanth
Water Gun Ancient Power 1,788 1,200 289,656 22.36
138.
Relicanth
Zen Headbutt Aqua Tail 1,788 1,080 289,656 22.36
139.
Probopass
Rock Throw Magnet Bomb 2,141 1,598 289,008 22.31
140.
Probopass
Rock Throw Rock Slide 2,126 1,598 287,064 22.16
141.
Relicanth
Zen Headbutt Ancient Power 1,728 1,080 279,936 21.61
142.
Magcargo
Rock Throw Heat Wave 1,994 1,598 277,222 21.40
143.
Probopass
Rock Throw Thunderbolt 2,032 1,598 274,320 21.18
144.
Cradily
Infestation Stone Edge 1,800 900 273,600 21.12
145.
Cradily
Acid Stone Edge 1,776 1,125 269,952 20.84
146.
Magcargo
Ember Stone Edge 1,932 1,200 268,548 20.73
147.
Probopass
Spark Rock Slide 1,950 852 263,250 20.33
148.
Probopass
Spark Magnet Bomb 1,932 852 260,820 20.14
149.
Magcargo
Ember Heat Wave 1,746 1,200 242,694 18.74
150.
Cradily
Acid Bulldoze 1,564 1,125 237,728 18.36
151.
Probopass
Spark Thunderbolt 1,734 852 234,090 18.07
152.
Corsola
Bubble Power Gem 1,982 1,195 233,923 18.06
153.
Cradily
Infestation Bulldoze 1,530 900 232,560 17.96
154.
Corsola
Bubble Rock Blast 1,891 1,195 223,162 17.23
155.
Corsola
Bubble Bubble Beam 1,854 1,195 218,772 16.89
156.
Corsola
Tackle Power Gem 1,802 1,000 212,636 16.42
157.
Corsola
Tackle Rock Blast 1,700 1,000 200,600 15.49
158.
Corsola
Tackle Bubble Beam 1,661 1,000 195,998 15.13
159.
Nosepass
Rock Throw Rock Slide 2,126 1,598 174,365 13.46
160.
Nosepass
Rock Throw Thunderbolt 2,032 1,598 166,624 12.87
161.
Nosepass
Rock Throw Rock Blast 1,994 1,598 163,541 12.63
162.
Nosepass
Spark Rock Slide 1,950 852 159,900 12.35
163.
Nosepass
Spark Thunderbolt 1,734 852 142,188 10.98
164.
Nosepass
Spark Rock Blast 1,734 852 142,188 10.98
165.
Shuckle
Rock Throw Stone Edge 2,088 1,598 35,496 2.74
166.
Shuckle
Rock Throw Rock Blast 1,994 1,598 33,905 2.62
167.
Shuckle
Rock Throw Gyro Ball 1,866 1,598 31,715 2.45
168.
Shuckle
Struggle Bug Stone Edge 1,830 1,188 31,110 2.40
169.
Shuckle
Struggle Bug Rock Blast 1,818 1,188 30,906 2.39
170.
Shuckle
Struggle Bug Gyro Ball 1,680 1,188 28,560 2.21

เกี่ยวกับค่าเหล่านี้

ตอนแรกเราได้ข้อมูลจากตารางของ Professor_Kukui (here) แต่เขาไม่ได้อัพเดทข้อมูลมาตั้งแต่ โปเกม่อน generation 2 พวกเราจึงได้ทำต่อ โดยใช้ข้อมูลอ้างอิง และสูตรคำนวนต่างๆของ Professor_Kukui ในการคำนวนหาค่าต่างๆ โดยเขาจะใช้ "Dueling Ability" , "Gym Offense" และ "Gym Defense". ซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ link ที่ทางเราให้ไว้ได้ แต่เราจะอธิบายคร่าวๆ เอาไว้ที่นี่