การจัดอันดับท่าป้องกันยิมที่ดีที่สุด ของธาตุ : Steel

ค่าการป้องกันยิม จะใช้ค่า Gym Weave ใน 100 วินาที มาคูณกับ ค่า Tankiness เพื่อหาการจัดอันดับค่าในการป้องกันยิม

การจัดอันดับเหล่านี้ จะไม่นำโปเกม่อนในตำนานมาคำนวนด้วย เพราะ โปเกม่อนในตำนานไม่สามารถนำมาป้องกันยิมได้
ท่าโจมตีที่เป็นตัวอักษรสีแดง คือ ไม่สามารถพบได้อีกแล้วจากการฟักไข่ หรือจับโปเกม่อน ณ เวลานี้

% บอกคุณว่า Pokemon ดีแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับ Pokemon ที่ดีที่สุดในหมวดหมู่นี้

Rank Pokemon Quick Move Charge Move Tankiness Gym Weave Gym Defense %
1.
Metagross
Zen Headbutt Meteor Mash 43,320 1,003 11,168,866,368 100.00
2.
Metagross
Bullet Punch Meteor Mash 43,320 924 10,287,113,760 92.11
3.
Magnezone
Charge Beam Wild Charge 35,260 1,006 8,438,874,528 75.56
4.
Metagross
Bullet Punch Flash Cannon 43,320 695 7,735,375,152 69.26
5.
Metagross
Bullet Punch Psychic 43,320 695 7,735,375,152 69.26
6.
Metagross
Bullet Punch Earthquake 43,320 684 7,615,136,160 68.18
7.
Aggron
Iron Tail Heavy Slam 44,204 858 7,509,552,336 67.24
8.
Metagross
Zen Headbutt Flash Cannon 43,320 672 7,481,537,280 66.99
9.
Metagross
Zen Headbutt Psychic 43,320 672 7,481,537,280 66.99
10.
Aggron
Dragon Tail Heavy Slam 44,204 840 7,352,009,280 65.83
11.
Melmetal
Thunder Shock Thunderbolt 56,232 565 7,339,119,480 65.71
12.
Melmetal
Thunder Shock Thunderbolt 56,232 565 7,339,119,480 65.71
13.
Melmetal
Thunder Shock Rock Slide 56,232 565 7,339,119,480 65.71
14.
Melmetal
Thunder Shock Rock Slide 56,232 565 7,339,119,480 65.71
15.
Metagross
Zen Headbutt Earthquake 43,320 658 7,321,218,624 65.55
16.
Aggron
Iron Tail Stone Edge 44,204 780 6,826,865,760 61.12
17.
Empoleon
Waterfall Hydro Pump 36,642 869 6,685,259,616 59.86
18.
Skarmory
Air Slash Sky Attack 36,838 1,222 6,660,192,518 59.63
19.
Bronzong
Confusion Heavy Slam 35,571 1,140 6,528,701,340 58.45
20.
Magnezone
Charge Beam Zap Cannon 35,260 773 6,485,244,864 58.07
21.
Aggron
Iron Tail Thunder 44,204 740 6,476,770,080 57.99
22.
Magnezone
Spark Wild Charge 35,260 770 6,465,104,352 57.89
23.
Empoleon
Waterfall Blizzard 36,642 817 6,285,128,976 56.27
24.
Magnezone
Charge Beam Flash Cannon 35,260 749 6,283,839,744 56.26
25.
Steelix
Iron Tail Heavy Slam 49,232 858 6,251,676,288 55.97
26.
Melmetal
Thunder Shock Hyper Beam 56,232 475 6,170,056,200 55.24
27.
Melmetal
Thunder Shock Hyper Beam 56,232 475 6,170,056,200 55.24
28.
Empoleon
Waterfall Flash Cannon 36,642 797 6,131,232,576 54.90
29.
Steelix
Dragon Tail Heavy Slam 49,232 840 6,120,522,240 54.80
30.
Forretress
Struggle Bug Heavy Slam 37,105 1,020 6,093,383,100 54.56
31.
Steelix
Iron Tail Crunch 49,232 836 6,091,376,896 54.54
32.
Aggron
Dragon Tail Stone Edge 44,204 690 6,039,150,480 54.07
33.
Steelix
Dragon Tail Crunch 49,232 810 5,901,932,160 52.84
34.
Aggron
Dragon Tail Thunder 44,204 650 5,689,054,800 50.94
35.
Scizor
Bullet Punch Iron Head 31,132 756 5,554,446,912 49.73
36.
Scizor
Bullet Punch X-Scissor 31,132 756 5,554,446,912 49.73
37.
Bronzong
Confusion Flash Cannon 35,571 960 5,497,853,760 49.22
38.
Bronzong
Confusion Psychic 35,571 960 5,497,853,760 49.22
39.
Magneton
Charge Beam Magnet Bomb 23,153 1,061 5,477,036,635 49.04
40.
Melmetal
Thunder Shock Flash Cannon 56,232 420 5,455,628,640 48.85
41.
Melmetal
Thunder Shock Flash Cannon 56,232 420 5,455,628,640 48.85
42.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Gyro Ball 35,295 852 5,322,627,180 47.66
43.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Gyro Ball 35,295 852 5,322,627,180 47.66
44.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Gyro Ball 35,295 852 5,322,627,180 47.66
45.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Gyro Ball 35,295 852 5,322,627,180 47.66
46.
Steelix
Dragon Tail Earthquake 49,232 723 5,268,020,928 47.17
47.
Probopass
Rock Throw Magnet Bomb 42,625 907 5,220,369,000 46.74
48.
Magneton
Charge Beam Discharge 23,153 1,010 5,216,815,438 46.71
49.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Blizzard 35,295 833 5,202,680,652 46.58
50.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Blizzard 35,295 833 5,202,680,652 46.58
51.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Blizzard 35,295 833 5,202,680,652 46.58
52.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Blizzard 35,295 833 5,202,680,652 46.58
53.
Scizor
Bullet Punch Night Slash 31,132 702 5,160,639,565 46.21
54.
Steelix
Iron Tail Earthquake 49,232 702 5,115,007,872 45.80
55.
Forretress
Struggle Bug Rock Tomb 37,105 834 4,982,236,770 44.61
56.
Skarmory
Steel Wing Sky Attack 36,838 902 4,919,906,458 44.05
57.
Empoleon
Metal Claw Hydro Pump 36,642 638 4,912,373,088 43.98
58.
Magnezone
Spark Zap Cannon 35,260 581 4,874,003,904 43.64
59.
Lucario
Counter Shadow Ball 24,768 832 4,863,246,336 43.54
60.
Forretress
Struggle Bug Earthquake 37,105 810 4,838,863,050 43.32
61.
Lucario
Bullet Punch Shadow Ball 24,768 813 4,753,355,674 42.56
62.
Probopass
Rock Throw Rock Slide 42,625 816 4,695,570,000 42.04
63.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Bulldoze 35,295 740 4,622,939,100 41.39
64.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Bulldoze 35,295 740 4,622,939,100 41.39
65.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Bulldoze 35,295 740 4,622,939,100 41.39
66.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Bulldoze 35,295 740 4,622,939,100 41.39
67.
Empoleon
Metal Claw Blizzard 36,642 586 4,512,242,448 40.40
68.
Empoleon
Metal Claw Flash Cannon 36,642 576 4,432,216,320 39.68
69.
Probopass
Rock Throw Thunderbolt 42,625 766 4,410,153,000 39.49
70.
Probopass
Spark Magnet Bomb 42,625 762 4,384,833,750 39.26
71.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Gyro Ball 35,295 691 4,318,075,008 38.66
72.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Gyro Ball 35,295 691 4,318,075,008 38.66
73.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Gyro Ball 35,295 691 4,318,075,008 38.66
74.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Gyro Ball 35,295 691 4,318,075,008 38.66
75.
Magneton
Spark Discharge 23,153 833 4,299,845,503 38.50
76.
Magnezone
Spark Flash Cannon 35,260 492 4,128,804,960 36.97
77.
Lucario
Bullet Punch Close Combat 24,768 706 4,124,406,989 36.93
78.
Bronzong
Feint Attack Heavy Slam 35,571 720 4,123,390,320 36.92
79.
Magneton
Spark Magnet Bomb 23,153 797 4,113,973,219 36.83
80.
Lucario
Counter Close Combat 24,768 701 4,096,349,798 36.68
81.
Lucario
Counter Flash Cannon 24,768 701 4,096,349,798 36.68
82.
Lucario
Bullet Punch Flash Cannon 24,768 695 4,061,278,310 36.36
83.
Magneton
Charge Beam Zap Cannon 23,153 773 3,990,058,363 35.72
84.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Blizzard 35,295 638 3,988,222,056 35.71
85.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Blizzard 35,295 638 3,988,222,056 35.71
86.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Blizzard 35,295 638 3,988,222,056 35.71
87.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Blizzard 35,295 638 3,988,222,056 35.71
88.
Magneton
Thunder Shock Magnet Bomb 23,153 768 3,965,275,392 35.50
89.
Skarmory
Air Slash Flash Cannon 36,838 727 3,964,711,853 35.50
90.
Skarmory
Air Slash Brave Bird 36,838 720 3,925,457,280 35.15
91.
Probopass
Spark Rock Slide 42,625 672 3,866,940,000 34.62
92.
Magneton
Charge Beam Flash Cannon 23,153 749 3,866,143,507 34.62
93.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Bulldoze 35,295 618 3,858,279,984 34.54
94.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Bulldoze 35,295 618 3,858,279,984 34.54
95.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Bulldoze 35,295 618 3,858,279,984 34.54
96.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Bulldoze 35,295 618 3,858,279,984 34.54
97.
Magneton
Thunder Shock Discharge 23,153 732 3,779,403,108 33.84
98.
Skarmory
Steel Wing Brave Bird 36,838 665 3,624,505,555 32.45
99.
Probopass
Spark Thunderbolt 42,625 592 3,406,590,000 30.50
100.
Scizor
Fury Cutter X-Scissor 31,132 457 3,359,117,894 30.08
101.
Forretress
Bug Bite Heavy Slam 37,105 552 3,297,595,560 29.52
102.
Bronzong
Feint Attack Flash Cannon 35,571 560 3,207,081,360 28.71
103.
Bronzong
Feint Attack Psychic 35,571 560 3,207,081,360 28.71
104.
Scizor
Fury Cutter Night Slash 31,132 430 3,156,336,499 28.26
105.
Scizor
Fury Cutter Iron Head 31,132 425 3,121,070,170 27.94
106.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Mud Bomb 16,095 960 3,105,691,200 27.81
107.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Mud Bomb 16,095 960 3,105,691,200 27.81
108.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Mud Bomb 16,095 960 3,105,691,200 27.81
109.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Mud Bomb 16,095 960 3,105,691,200 27.81
110.
Skarmory
Steel Wing Flash Cannon 36,838 569 3,101,111,251 27.77
111.
Magneton
Spark Zap Cannon 23,153 581 2,998,739,515 26.85
112.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Iron Head 16,095 900 2,911,585,500 26.07
113.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Iron Head 16,095 900 2,911,585,500 26.07
114.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Iron Head 16,095 900 2,911,585,500 26.07
115.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Iron Head 16,095 900 2,911,585,500 26.07
116.
Forretress
Bug Bite Rock Tomb 37,105 484 2,891,370,020 25.89
117.
Mawile
Astonish Play Rough 19,317 956 2,862,393,060 25.63
118.
Magneton
Thunder Shock Zap Cannon 23,153 546 2,819,062,974 25.24
119.
Forretress
Bug Bite Earthquake 37,105 462 2,759,944,110 24.71
120.
Magneton
Spark Flash Cannon 23,153 492 2,540,254,548 22.74
121.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Earthquake 16,095 774 2,503,963,530 22.42
122.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Earthquake 16,095 774 2,503,963,530 22.42
123.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Earthquake 16,095 774 2,503,963,530 22.42
124.
Alolan-Dugtrio
Mud Slap Earthquake 16,095 774 2,503,963,530 22.42
125.
Magneton
Thunder Shock Flash Cannon 23,153 456 2,354,382,264 21.08
126.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Mud Bomb 16,095 694 2,243,861,892 20.09
127.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Mud Bomb 16,095 694 2,243,861,892 20.09
128.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Mud Bomb 16,095 694 2,243,861,892 20.09
129.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Mud Bomb 16,095 694 2,243,861,892 20.09
130.
Mawile
Astonish Iron Head 19,317 720 2,155,777,200 19.30
131.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Earthquake 16,095 614 1,987,642,368 17.80
132.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Iron Head 16,095 614 1,987,642,368 17.80
133.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Earthquake 16,095 614 1,987,642,368 17.80
134.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Iron Head 16,095 614 1,987,642,368 17.80
135.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Earthquake 16,095 614 1,987,642,368 17.80
136.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Iron Head 16,095 614 1,987,642,368 17.80
137.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Earthquake 16,095 614 1,987,642,368 17.80
138.
Alolan-Dugtrio
Metal Claw Iron Head 16,095 614 1,987,642,368 17.80
139.
Mawile
Astonish Vice Grip 19,317 558 1,670,727,330 14.96
140.
Mawile
Bite Iron Head 19,317 438 1,311,431,130 11.74
141.
Mawile
Bite Play Rough 19,317 438 1,311,431,130 11.74
142.
Mawile
Bite Vice Grip 19,317 356 1,065,912,060 9.54

เกี่ยวกับค่าเหล่านี้

ตอนแรกเราได้ข้อมูลจากตารางของ Professor_Kukui (here) แต่เขาไม่ได้อัพเดทข้อมูลมาตั้งแต่ โปเกม่อน generation 2 พวกเราจึงได้ทำต่อ โดยใช้ข้อมูลอ้างอิง และสูตรคำนวนต่างๆของ Professor_Kukui ในการคำนวนหาค่าต่างๆ โดยเขาจะใช้ "Dueling Ability" , "Gym Offense" และ "Gym Defense". ซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ link ที่ทางเราให้ไว้ได้ แต่เราจะอธิบายคร่าวๆ เอาไว้ที่นี่