การจัดอันดับท่าป้องกันยิมที่ดีที่สุด ของธาตุ : Fairy

ค่าการป้องกันยิม จะใช้ค่า Gym Weave ใน 100 วินาที มาคูณกับ ค่า Tankiness เพื่อหาการจัดอันดับค่าในการป้องกันยิม

การจัดอันดับเหล่านี้ จะไม่นำโปเกม่อนในตำนานมาคำนวนด้วย เพราะ โปเกม่อนในตำนานไม่สามารถนำมาป้องกันยิมได้
ท่าโจมตีที่เป็นตัวอักษรสีแดง คือ ไม่สามารถพบได้อีกแล้วจากการฟักไข่ หรือจับโปเกม่อน ณ เวลานี้

% บอกคุณว่า Pokemon ดีแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับ Pokemon ที่ดีที่สุดในหมวดหมู่นี้

Rank Pokemon Quick Move Charge Move Tankiness Gym Weave Gym Defense %
1.
Togekiss
Hidden Power Dazzling Gleam 42,966 1,050 10,150,717,500 100.00
2.
Togekiss
Air Slash Dazzling Gleam 42,966 1,020 9,860,697,000 97.14
3.
Gardevoir
Confusion Dazzling Gleam 32,955 1,224 9,559,850,040 94.18
4.
Togekiss
Hidden Power Aerial Ace 42,966 924 8,932,631,400 88.00
5.
Gardevoir
Confusion Shadow Ball 32,955 1,128 8,810,057,880 86.79
6.
Togekiss
Air Slash Aerial Ace 42,966 899 8,689,014,180 85.60
7.
Togekiss
Air Slash Ancient Power 42,966 876 8,472,465,540 83.47
8.
Togekiss
Hidden Power Ancient Power 42,966 860 8,313,921,000 81.90
9.
Gardevoir
Charge Beam Dazzling Gleam 32,955 1,032 8,060,265,720 79.41
10.
Gardevoir
Confusion Psychic 32,955 960 7,497,921,600 73.87
11.
Gardevoir
Charge Beam Shadow Ball 32,955 900 7,029,301,500 69.25
12.
Clefable
Charge Beam Dazzling Gleam 34,992 1,032 6,427,890,432 63.32
13.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Dazzling Gleam 34,161 1,020 5,923,517,400 58.36
14.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Dazzling Gleam 34,161 1,020 5,923,517,400 58.36
15.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Dazzling Gleam 34,161 1,020 5,923,517,400 58.36
16.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Dazzling Gleam 34,161 1,020 5,923,517,400 58.36
17.
Clefable
Zen Headbutt Dazzling Gleam 34,992 912 5,680,461,312 55.96
18.
Granbull
Snarl Play Rough 27,117 960 5,518,851,840 54.37
19.
Gardevoir
Charge Beam Psychic 32,955 704 5,498,475,840 54.17
20.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Ice Beam 34,161 936 5,435,698,320 53.55
21.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Ice Beam 34,161 936 5,435,698,320 53.55
22.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Ice Beam 34,161 936 5,435,698,320 53.55
23.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Ice Beam 34,161 936 5,435,698,320 53.55
24.
Mr. Mime
Confusion Shadow Ball 24,600 1,128 5,327,769,600 52.49
25.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Dazzling Gleam 34,161 880 5,110,485,600 50.35
26.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Dazzling Gleam 34,161 880 5,110,485,600 50.35
27.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Dazzling Gleam 34,161 880 5,110,485,600 50.35
28.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Dazzling Gleam 34,161 880 5,110,485,600 50.35
29.
Granbull
Snarl Crunch 27,117 848 4,874,985,792 48.03
30.
Mr. Mime
Confusion Psybeam 24,600 1,032 4,874,342,400 48.02
31.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Blizzard 34,161 833 4,836,377,736 47.65
32.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Blizzard 34,161 833 4,836,377,736 47.65
33.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Blizzard 34,161 833 4,836,377,736 47.65
34.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Blizzard 34,161 833 4,836,377,736 47.65
35.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Ice Beam 34,161 820 4,762,043,400 46.91
36.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Ice Beam 34,161 820 4,762,043,400 46.91
37.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Ice Beam 34,161 820 4,762,043,400 46.91
38.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Ice Beam 34,161 820 4,762,043,400 46.91
39.
Mr. Mime
Confusion Psychic 24,600 960 4,534,272,000 44.67
40.
Clefable
Charge Beam Moonblast 34,992 692 4,310,174,592 42.46
41.
Mr. Mime
Zen Headbutt Shadow Ball 24,600 889 4,197,980,160 41.36
42.
Clefable
Zen Headbutt Moonblast 34,992 660 4,110,860,160 40.50
43.
Clefable
Charge Beam Psychic 34,992 624 3,886,631,424 38.29
44.
Azumarill
Bubble Play Rough 34,200 1,008 3,861,043,200 38.04
45.
Togetic
Hidden Power Dazzling Gleam 26,426 1,050 3,856,874,700 38.00
46.
Mr. Mime
Zen Headbutt Psybeam 24,600 809 3,820,124,160 37.63
47.
Granbull
Snarl Close Combat 27,117 660 3,794,210,640 37.38
48.
Togetic
Extrasensory Dazzling Gleam 26,426 1,020 3,746,678,280 36.91
49.
Clefable
Pound Dazzling Gleam 34,992 598 3,724,688,448 36.69
50.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Blizzard 34,161 632 3,670,257,840 36.16
51.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Blizzard 34,161 632 3,670,257,840 36.16
52.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Blizzard 34,161 632 3,670,257,840 36.16
53.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Blizzard 34,161 632 3,670,257,840 36.16
54.
Wigglytuff
Feint Attack Dazzling Gleam 26,550 880 3,644,784,000 35.91
55.
Azumarill
Rock Smash Play Rough 34,200 915 3,504,816,000 34.53
56.
Clefable
Zen Headbutt Psychic 34,992 560 3,488,002,560 34.36
57.
Clefable
Pound Moonblast 34,992 557 3,469,316,832 34.18
58.
Azumarill
Bubble Ice Beam 34,200 900 3,447,360,000 33.96
59.
Wigglytuff
Feint Attack Play Rough 26,550 830 3,437,694,000 33.87
60.
Togetic
Hidden Power Aerial Ace 26,426 924 3,394,049,736 33.44
61.
Togetic
Zen Headbutt Dazzling Gleam 26,426 912 3,349,971,168 33.00
62.
Azumarill
Bubble Hydro Pump 34,200 871 3,337,044,480 32.87
63.
Togetic
Extrasensory Aerial Ace 26,426 894 3,283,853,316 32.35
64.
Mr. Mime
Zen Headbutt Psychic 24,600 672 3,173,990,400 31.27
65.
Azumarill
Rock Smash Ice Beam 34,200 825 3,160,080,000 31.13
66.
Togetic
Hidden Power Ancient Power 26,426 860 3,158,964,040 31.12
67.
Togetic
Extrasensory Ancient Power 26,426 836 3,070,806,904 30.25
68.
Wigglytuff
Pound Play Rough 26,550 718 2,972,155,680 29.28
69.
Mawile
Astonish Play Rough 19,317 956 2,862,393,060 28.20
70.
Togetic
Zen Headbutt Ancient Power 26,426 778 2,857,760,492 28.15
71.
Togetic
Zen Headbutt Aerial Ace 26,426 774 2,843,067,636 28.01
72.
Clefable
Pound Psychic 34,992 452 2,815,316,352 27.74
73.
Azumarill
Rock Smash Hydro Pump 34,200 732 2,803,852,800 27.62
74.
Granbull
Bite Crunch 27,117 484 2,782,421,136 27.41
75.
Wigglytuff
Feint Attack Hyper Beam 26,550 670 2,775,006,000 27.34
76.
Wigglytuff
Pound Hyper Beam 26,550 654 2,708,737,200 26.69
77.
Wigglytuff
Pound Dazzling Gleam 26,550 646 2,673,946,080 26.34
78.
Togetic
Steel Wing Dazzling Gleam 26,426 701 2,574,923,014 25.37
79.
Granbull
Bite Play Rough 27,117 438 2,517,976,152 24.81
80.
Togetic
Steel Wing Aerial Ace 26,426 671 2,464,726,594 24.28
81.
Togetic
Steel Wing Ancient Power 26,426 669 2,457,380,166 24.21
82.
Mawile
Astonish Iron Head 19,317 720 2,155,777,200 21.24
83.
Granbull
Bite Close Combat 27,117 334 1,920,100,536 18.92
84.
Mawile
Astonish Vice Grip 19,317 558 1,670,727,330 16.46
85.
Mawile
Bite Play Rough 19,317 438 1,311,431,130 12.92
86.
Mawile
Bite Iron Head 19,317 438 1,311,431,130 12.92
87.
Mawile
Bite Vice Grip 19,317 356 1,065,912,060 10.50

เกี่ยวกับค่าเหล่านี้

ตอนแรกเราได้ข้อมูลจากตารางของ Professor_Kukui (here) แต่เขาไม่ได้อัพเดทข้อมูลมาตั้งแต่ โปเกม่อน generation 2 พวกเราจึงได้ทำต่อ โดยใช้ข้อมูลอ้างอิง และสูตรคำนวนต่างๆของ Professor_Kukui ในการคำนวนหาค่าต่างๆ โดยเขาจะใช้ "Dueling Ability" , "Gym Offense" และ "Gym Defense". ซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ link ที่ทางเราให้ไว้ได้ แต่เราจะอธิบายคร่าวๆ เอาไว้ที่นี่