การจัดอันดับท่าโจมตียิมที่ดีที่สุด ของธาตุ : Ice

การหาค่าโจมตียิมที่ดีที่สุด โดยจะใช้ค่าโจมตี Weave หรือ No Weave ใน 100 วินาที และ คูณ ด้วยค่า Pokemon base attack ของโปเกม่อนนั้นๆ เพื่อให้ได้อันดับความเสียหายที่เกิดขึ้น.

ท่าโจมตีที่เป็นตัวอักษรสีแดง คือ ไม่สามารถพบได้อีกแล้วจากการฟักไข่ หรือจับโปเกม่อน ณ เวลานี้

% บอกคุณว่า Pokemon ดีแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับ Pokemon ที่ดีที่สุดในหมวดหมู่นี้

Rank Pokemon Quick Move Charge Move Weave No Weave Gym Offense %
1.
Weavile
Feint Attack Avalanche 2,196 1,332 533,628 100.00
2.
Mamoswine
Powder Snow Avalanche 2,131 720 526,406 98.65
3.
Glaceon
Frost Breath Avalanche 2,196 1,332 522,648 97.94
4.
Weavile
Feint Attack Foul Play 2,136 1,332 519,048 97.27
5.
Mamoswine
Mud Slap Avalanche 2,088 1,278 515,736 96.65
6.
Jynx
Confusion Avalanche 2,304 1,488 513,792 96.28
7.
Weavile
Ice Shard Avalanche 2,102 1,195 510,883 95.74
8.
Glaceon
Ice Shard Avalanche 2,102 1,195 500,371 93.77
9.
Weavile
Ice Shard Foul Play 2,040 1,195 495,720 92.90
10.
Jynx
Frost Breath Avalanche 2,196 1,332 489,708 91.77
11.
Glaceon
Frost Breath Ice Beam 2,028 1,332 482,664 90.45
12.
Glaceon
Ice Shard Ice Beam 2,016 1,195 479,808 89.91
13.
Jynx
Confusion Psyshock 2,088 1,488 465,624 87.26
14.
Jynx
Pound Avalanche 2,080 1,162 463,840 86.92
15.
Jynx
Confusion Ice Punch 2,064 1,488 460,272 86.25
16.
Weavile
Feint Attack Focus Blast 1,884 1,332 457,812 85.79
17.
Mamoswine
Mud Slap Bulldoze 1,788 1,278 441,636 82.76
18.
Jynx
Frost Breath Psyshock 1,962 1,332 437,526 81.99
19.
Weavile
Ice Shard Focus Blast 1,776 1,195 431,568 80.87
20.
Jynx
Frost Breath Ice Punch 1,920 1,332 428,160 80.24
21.
Jynx
Pound Psyshock 1,906 1,162 425,038 79.65
22.
Mamoswine
Powder Snow Bulldoze 1,711 720 422,666 79.21
23.
Jynx
Pound Ice Punch 1,882 1,162 419,686 78.65
24.
Mamoswine
Mud Slap Stone Edge 1,698 1,278 419,406 78.60
25.
Sneasel
Feint Attack Avalanche 2,196 1,332 415,044 77.78
26.
Cloyster
Frost Breath Avalanche 2,196 1,332 408,456 76.54
27.
Glaceon
Frost Breath Icy Wind 1,716 1,332 408,408 76.53
28.
Sneasel
Feint Attack Foul Play 2,136 1,332 403,704 75.65
29.
Glaceon
Ice Shard Icy Wind 1,685 1,195 400,982 75.14
30.
Sneasel
Ice Shard Avalanche 2,102 1,195 397,354 74.46
31.
Cloyster
Ice Shard Avalanche 2,102 1,195 391,046 73.28
32.
Jynx
Confusion Draining Kiss 1,752 1,488 390,696 73.22
33.
Articuno
Frost Breath Ice Beam 2,028 1,332 389,376 72.97
34.
Articuno
Frost Breath Blizzard 2,016 1,332 387,072 72.54
35.
Walrein
Waterfall Blizzard 2,124 1,594 386,568 72.44
36.
Froslass
Hex Shadow Ball 2,256 996 385,776 72.29
37.
Piloswine
Powder Snow Avalanche 2,131 720 385,747 72.29
38.
Sneasel
Ice Shard Foul Play 2,040 1,195 385,560 72.25
39.
Mamoswine
Powder Snow Stone Edge 1,554 720 383,937 71.95
40.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Blizzard 2,158 1,363 381,895 71.57
41.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Blizzard 2,158 1,363 381,895 71.57
42.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Blizzard 2,158 1,363 381,895 71.57
43.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Blizzard 2,158 1,363 381,895 71.57
44.
Piloswine
Ice Shard Avalanche 2,102 1,195 380,534 71.31
45.
Cloyster
Ice Shard Blizzard 2,028 1,195 377,208 70.69
46.
Sneasel
Feint Attack Ice Punch 1,992 1,332 376,488 70.55
47.
Froslass
Powder Snow Shadow Ball 2,196 720 375,516 70.37
48.
Cloyster
Frost Breath Blizzard 2,016 1,332 374,976 70.27
49.
Cloyster
Ice Shard Hydro Pump 2,014 1,195 374,530 70.19
50.
Cloyster
Frost Breath Hydro Pump 2,004 1,332 372,744 69.85
51.
Abomasnow
Razor Leaf Blizzard 2,090 1,560 372,091 69.73
52.
Walrein
Frost Breath Blizzard 2,016 1,332 366,912 68.76
53.
Froslass
Powder Snow Avalanche 2,131 720 364,435 68.29
54.
Jynx
Frost Breath Draining Kiss 1,632 1,332 363,936 68.20
55.
Froslass
Hex Avalanche 2,124 996 363,204 68.06
56.
Regice
Frost Breath Blizzard 2,016 1,332 360,864 67.62
57.
Sneasel
Ice Shard Ice Punch 1,903 1,195 359,705 67.41
58.
Glalie
Frost Breath Avalanche 2,196 1,332 355,752 66.67
59.
Abomasnow
Razor Leaf Energy Ball 1,970 1,560 350,731 65.73
60.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Gyro Ball 1,978 1,363 350,035 65.60
61.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Gyro Ball 1,978 1,363 350,035 65.60
62.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Gyro Ball 1,978 1,363 350,035 65.60
63.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Gyro Ball 1,978 1,363 350,035 65.60
64.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Dazzling Gleam 2,047 720 348,024 65.22
65.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Dazzling Gleam 2,047 720 348,024 65.22
66.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Dazzling Gleam 2,047 720 348,024 65.22
67.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Dazzling Gleam 2,047 720 348,024 65.22
68.
Walrein
Waterfall Earthquake 1,906 1,594 346,819 64.99
69.
Jynx
Pound Draining Kiss 1,550 1,162 345,650 64.77
70.
Walrein
Waterfall Water Pulse 1,889 1,594 343,762 64.42
71.
Abomasnow
Powder Snow Blizzard 1,922 720 342,187 64.12
72.
Glalie
Ice Shard Avalanche 2,102 1,195 340,589 63.83
73.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Blizzard 1,922 720 340,265 63.76
74.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Blizzard 1,922 720 340,265 63.76
75.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Blizzard 1,922 720 340,265 63.76
76.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Blizzard 1,922 720 340,265 63.76
77.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Dazzling Gleam 2,000 1,110 340,000 63.71
78.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Dazzling Gleam 2,000 1,110 340,000 63.71
79.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Dazzling Gleam 2,000 1,110 340,000 63.71
80.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Dazzling Gleam 2,000 1,110 340,000 63.71
81.
Lapras
Frost Breath Surf 2,046 1,332 337,590 63.26
82.
Regice
Frost Breath Focus Blast 1,884 1,332 337,236 63.20
83.
Cloyster
Frost Breath Aurora Beam 1,812 1,332 337,032 63.16
84.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Ice Beam 1,980 720 336,600 63.08
85.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Ice Beam 1,980 720 336,600 63.08
86.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Ice Beam 1,980 720 336,600 63.08
87.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Ice Beam 1,980 720 336,600 63.08
88.
Lapras
Frost Breath Ice Beam 2,028 1,332 334,620 62.71
89.
Lapras
Ice Shard Blizzard 2,028 1,195 334,620 62.71
90.
Lapras
Water Gun Blizzard 2,028 1,200 334,620 62.71
91.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Ice Beam 1,966 1,110 334,220 62.63
92.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Ice Beam 1,966 1,110 334,220 62.63
93.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Ice Beam 1,966 1,110 334,220 62.63
94.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Ice Beam 1,966 1,110 334,220 62.63
95.
Regice
Rock Smash Blizzard 1,866 1,140 334,014 62.59
96.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Blizzard 1,962 1,110 333,540 62.50
97.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Blizzard 1,962 1,110 333,540 62.50
98.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Blizzard 1,962 1,110 333,540 62.50
99.
Alolan-Ninetales
Feint Attack Blizzard 1,962 1,110 333,540 62.50
100.
Lapras
Frost Breath Blizzard 2,016 1,332 332,640 62.34
101.
Lapras
Ice Shard Ice Beam 2,016 1,195 332,640 62.34
102.
Lapras
Water Gun Ice Beam 2,016 1,200 332,640 62.34
103.
Lapras
Ice Shard Hydro Pump 2,014 1,195 332,244 62.26
104.
Lapras
Water Gun Hydro Pump 2,010 1,200 331,650 62.15
105.
Lapras
Frost Breath Hydro Pump 2,004 1,332 330,660 61.96
106.
Lapras
Water Gun Surf 2,004 1,200 330,660 61.96
107.
Cloyster
Ice Shard Aurora Beam 1,776 1,195 330,336 61.90
108.
Lapras
Ice Shard Surf 1,999 1,195 329,868 61.82
109.
Articuno
Frost Breath Icy Wind 1,716 1,332 329,472 61.74
110.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Blizzard 1,922 720 326,808 61.24
111.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Blizzard 1,922 720 326,808 61.24
112.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Blizzard 1,922 720 326,808 61.24
113.
Alolan-Ninetales
Powder Snow Blizzard 1,922 720 326,808 61.24
114.
Walrein
Frost Breath Water Pulse 1,788 1,332 325,416 60.98
115.
Piloswine
Ice Shard Bulldoze 1,790 1,195 324,062 60.73
116.
Glalie
Frost Breath Shadow Ball 1,988 1,332 322,056 60.35
117.
Walrein
Frost Breath Earthquake 1,764 1,332 321,048 60.16
118.
Cloyster
Frost Breath Icy Wind 1,716 1,332 319,176 59.81
119.
Abomasnow
Astonish Blizzard 1,792 720 318,976 59.77
120.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Gyro Ball 1,800 720 318,600 59.70
121.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Gyro Ball 1,800 720 318,600 59.70
122.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Gyro Ball 1,800 720 318,600 59.70
123.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Gyro Ball 1,800 720 318,600 59.70
124.
Glalie
Ice Shard Shadow Ball 1,963 1,195 318,038 59.60
125.
Regice
Frost Breath Earthquake 1,764 1,332 315,756 59.17
126.
Cloyster
Ice Shard Icy Wind 1,685 1,195 313,373 58.72
127.
Abomasnow
Powder Snow Energy Ball 1,757 720 312,710 58.60
128.
Regice
Rock Smash Focus Blast 1,740 1,140 311,460 58.37
129.
Piloswine
Powder Snow Bulldoze 1,711 720 309,727 58.04
130.
Piloswine
Ice Shard Stone Edge 1,694 1,195 306,542 57.44
131.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Bulldoze 1,715 1,363 303,590 56.89
132.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Bulldoze 1,715 1,363 303,590 56.89
133.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Bulldoze 1,715 1,363 303,590 56.89
134.
Alolan-Sandslash
Metal Claw Bulldoze 1,715 1,363 303,590 56.89
135.
Abomasnow
Astonish Energy Ball 1,680 720 299,040 56.04
136.
Regice
Rock Smash Earthquake 1,620 1,140 289,980 54.34
137.
Lapras
Frost Breath Dragon Pulse 1,752 1,332 289,080 54.17
138.
Lapras
Water Gun Dragon Pulse 1,710 1,200 282,150 52.87
139.
Lapras
Ice Shard Dragon Pulse 1,710 1,195 282,150 52.87
140.
Dewgong
Ice Shard Blizzard 2,028 1,195 281,892 52.83
141.
Froslass
Hex Crunch 1,646 996 281,466 52.75
142.
Piloswine
Powder Snow Stone Edge 1,554 720 281,346 52.72
143.
Dewgong
Frost Breath Blizzard 2,016 1,332 280,224 52.51
144.
Glalie
Frost Breath Gyro Ball 1,720 1,332 278,640 52.22
145.
Glalie
Ice Shard Gyro Ball 1,680 1,195 272,160 51.00
146.
Froslass
Powder Snow Crunch 1,562 720 267,170 50.07
147.
Dewgong
Iron Tail Blizzard 1,920 1,350 266,880 50.01
148.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Bulldoze 1,487 720 263,234 49.33
149.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Bulldoze 1,487 720 263,234 49.33
150.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Bulldoze 1,487 720 263,234 49.33
151.
Alolan-Sandslash
Powder Snow Bulldoze 1,487 720 263,234 49.33
152.
Dewgong
Frost Breath Aurora Beam 1,812 1,332 251,868 47.20
153.
Dewgong
Frost Breath Water Pulse 1,788 1,332 248,532 46.57
154.
Dewgong
Ice Shard Aurora Beam 1,776 1,195 246,864 46.26
155.
Delibird
Ice Shard Ice Punch 1,903 1,195 243,610 45.65
156.
Delibird
Quick Attack Ice Punch 1,896 1,000 242,688 45.48
157.
Dewgong
Iron Tail Aurora Beam 1,743 1,350 242,277 45.40
158.
Dewgong
Ice Shard Water Pulse 1,742 1,195 242,194 45.39
159.
Dewgong
Iron Tail Water Pulse 1,716 1,350 238,524 44.70
160.
Dewgong
Frost Breath Icy Wind 1,716 1,332 238,524 44.70
161.
Dewgong
Ice Shard Icy Wind 1,685 1,195 234,187 43.89
162.
Delibird
Ice Shard Aerial Ace 1,828 1,195 233,933 43.84
163.
Delibird
Quick Attack Aerial Ace 1,798 1,000 230,144 43.13
164.
Dewgong
Iron Tail Icy Wind 1,647 1,350 228,933 42.90
165.
Dewgong
Frost Breath Aqua Jet 1,614 1,332 224,346 42.04
166.
Dewgong
Iron Tail Aqua Jet 1,578 1,350 219,342 41.10
167.
Dewgong
Ice Shard Aqua Jet 1,555 1,195 216,173 40.51
168.
Delibird
Ice Shard Icy Wind 1,685 1,195 215,654 40.41
169.
Delibird
Quick Attack Icy Wind 1,624 1,000 207,872 38.95

เกี่ยวกับค่าเหล่านี้

ตอนแรกเราได้ข้อมูลจากตารางของ Professor_Kukui (here) แต่เขาไม่ได้อัพเดทข้อมูลมาตั้งแต่ โปเกม่อน generation 2 พวกเราจึงได้ทำต่อ โดยใช้ข้อมูลอ้างอิง และสูตรคำนวนต่างๆของ Professor_Kukui ในการคำนวนหาค่าต่างๆ โดยเขาจะใช้ "Dueling Ability" , "Gym Offense" และ "Gym Defense". ซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ link ที่ทางเราให้ไว้ได้ แต่เราจะอธิบายคร่าวๆ เอาไว้ที่นี่