การจัดอันดับท่าโจมตียิมที่ดีที่สุด ของธาตุ : Posion

การหาค่าโจมตียิมที่ดีที่สุด โดยจะใช้ค่าโจมตี Weave หรือ No Weave ใน 100 วินาที และ คูณ ด้วยค่า Pokemon base attack ของโปเกม่อนนั้นๆ เพื่อให้ได้อันดับความเสียหายที่เกิดขึ้น.

ท่าโจมตีที่เป็นตัวอักษรสีแดง คือ ไม่สามารถพบได้อีกแล้วจากการฟักไข่ หรือจับโปเกม่อน ณ เวลานี้

% บอกคุณว่า Pokemon ดีแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับ Pokemon ที่ดีที่สุดในหมวดหมู่นี้

Rank Pokemon Quick Move Charge Move Weave No Weave Gym Offense %
1.
Gengar
Shadow Claw Shadow Ball 2,346 1,534 612,306 100.00
2.
Gengar
Shadow Claw Sludge Bomb 2,264 1,534 591,008 96.52
3.
Gengar
Hex Shadow Ball 2,256 996 588,816 96.16
4.
Gengar
Sucker Punch Shadow Ball 2,169 994 566,109 92.46
5.
Roserade
Razor Leaf Solar Beam 2,250 1,560 546,750 89.29
6.
Gengar
Hex Sludge Bomb 2,088 996 544,968 89.00
7.
Roserade
Poison Jab Sludge Bomb 2,232 1,500 542,376 88.58
8.
Roserade
Poison Jab Solar Beam 2,208 1,500 536,544 87.63
9.
Gengar
Shadow Claw Focus Blast 2,050 1,534 534,946 87.37
10.
Gengar
Shadow Claw Sludge Wave 2,034 1,534 530,874 86.70
11.
Gengar
Sucker Punch Sludge Bomb 2,016 994 526,176 85.93
12.
Roserade
Razor Leaf Sludge Bomb 2,161 1,560 525,172 85.77
13.
Toxicroak
Counter Dynamic Punch 2,376 1,598 501,336 81.88
14.
Gengar
Shadow Claw Dark Pulse 1,906 1,534 497,466 81.24
15.
Venusaur
Vine Whip Frenzy Plant 2,484 1,394 491,832 80.32
16.
Toxicroak
Counter Sludge Bomb 2,304 1,598 486,144 79.40
17.
Gengar
Hex Focus Blast 1,840 996 480,240 78.43
18.
Roserade
Poison Jab Dazzling Gleam 1,972 1,500 479,196 78.26
19.
Roserade
Razor Leaf Dazzling Gleam 1,961 1,560 476,474 77.82
20.
Toxicroak
Poison Jab Dynamic Punch 2,232 1,500 470,952 76.91
21.
Toxicroak
Poison Jab Sludge Bomb 2,232 1,500 470,952 76.91
22.
Gengar
Hex Sludge Wave 1,800 996 469,800 76.73
23.
Gengar
Sucker Punch Sludge Wave 1,798 994 469,278 76.64
24.
Venusaur
Razor Leaf Frenzy Plant 2,354 1,560 466,171 76.13
25.
Victreebel
Razor Leaf Solar Beam 2,250 1,560 465,750 76.06
26.
Victreebel
Acid Solar Beam 2,246 1,350 465,005 75.94
27.
Victreebel
Acid Leaf Blade 2,227 1,350 461,030 75.29
28.
Victreebel
Razor Leaf Leaf Blade 2,206 1,560 456,559 74.56
29.
Vileplume
Razor Leaf Solar Beam 2,250 1,560 454,500 74.23
30.
Vileplume
Acid Solar Beam 2,246 1,350 453,773 74.11
31.
Victreebel
Acid Sludge Bomb 2,188 1,350 452,833 73.96
32.
Gengar
Sucker Punch Focus Blast 1,729 994 451,269 73.70
33.
Venusaur
Vine Whip Solar Beam 2,279 1,394 451,202 73.69
34.
Victreebel
Razor Leaf Sludge Bomb 2,161 1,560 447,368 73.06
35.
Venusaur
Razor Leaf Solar Beam 2,250 1,560 445,500 72.76
36.
Gengar
Hex Dark Pulse 1,696 996 442,656 72.29
37.
Venusaur
Vine Whip Sludge Bomb 2,222 1,394 440,035 71.87
38.
Gengar
Sucker Punch Dark Pulse 1,649 994 430,389 70.29
39.
Venusaur
Razor Leaf Sludge Bomb 2,161 1,560 427,918 69.89
40.
Crobat
Air Slash Sludge Bomb 2,160 1,394 419,040 68.44
41.
Nidoking
Poison Jab Earthquake 2,040 1,500 416,160 67.97
42.
Vileplume
Acid Petal Blizzard 2,026 1,350 409,171 66.82
43.
Venusaur
Vine Whip Petal Blizzard 2,066 1,394 409,147 66.82
44.
Nidoking
Poison Jab Sludge Wave 2,004 1,500 408,816 66.77
45.
Alolan-Muk
Poison Jab Gunk Shot 2,148 1,500 408,120 66.65
46.
Alolan-Muk
Poison Jab Gunk Shot 2,148 1,500 408,120 66.65
47.
Alolan-Muk
Poison Jab Gunk Shot 2,148 1,500 408,120 66.65
48.
Alolan-Muk
Poison Jab Gunk Shot 2,148 1,500 408,120 66.65
49.
Muk
Poison Jab Gunk Shot 2,148 1,500 408,120 66.65
50.
Vileplume
Razor Leaf Petal Blizzard 2,017 1,560 407,474 66.55
51.
Muk
Acid Gunk Shot 2,140 1,350 406,524 66.39
52.
Alolan-Muk
Bite Gunk Shot 2,102 1,440 399,456 65.24
53.
Alolan-Muk
Bite Gunk Shot 2,102 1,440 399,456 65.24
54.
Alolan-Muk
Bite Gunk Shot 2,102 1,440 399,456 65.24
55.
Alolan-Muk
Bite Gunk Shot 2,102 1,440 399,456 65.24
56.
Venusaur
Razor Leaf Petal Blizzard 2,017 1,560 399,406 65.23
57.
Toxicroak
Counter Mud Bomb 1,888 1,598 398,368 65.06
58.
Crobat
Air Slash Shadow Ball 2,024 1,394 392,656 64.13
59.
Alolan-Muk
Poison Jab Dark Pulse 2,052 1,500 389,880 63.67
60.
Alolan-Muk
Poison Jab Dark Pulse 2,052 1,500 389,880 63.67
61.
Alolan-Muk
Poison Jab Dark Pulse 2,052 1,500 389,880 63.67
62.
Alolan-Muk
Poison Jab Dark Pulse 2,052 1,500 389,880 63.67
63.
Toxicroak
Poison Jab Mud Bomb 1,828 1,500 385,708 62.99
64.
Nidoking
Poison Jab Megahorn 1,890 1,500 385,560 62.97
65.
Vileplume
Razor Leaf Moonblast 1,898 1,560 383,396 62.62
66.
Alolan-Muk
Poison Jab Sludge Wave 2,004 1,500 380,760 62.18
67.
Muk
Poison Jab Sludge Wave 2,004 1,500 380,760 62.18
68.
Alolan-Muk
Poison Jab Sludge Wave 2,004 1,500 380,760 62.18
69.
Alolan-Muk
Poison Jab Sludge Wave 2,004 1,500 380,760 62.18
70.
Alolan-Muk
Poison Jab Sludge Wave 2,004 1,500 380,760 62.18
71.
Weezing
Acid Sludge Bomb 2,188 1,350 380,642 62.17
72.
Muk
Lick Gunk Shot 1,998 1,000 379,620 62.00
73.
Drapion
Infestation Sludge Bomb 2,106 900 379,080 61.91
74.
Crobat
Bite Sludge Bomb 1,950 1,200 378,300 61.78
75.
Beedrill
Poison Jab Sludge Bomb 2,232 1,500 377,208 61.60
76.
Drapion
Poison Sting Sludge Bomb 2,094 996 376,920 61.56
77.
Beedrill
Bug Bite Sludge Bomb 2,226 1,200 376,194 61.44
78.
Beedrill
Infestation Sludge Bomb 2,220 1,080 375,180 61.27
79.
Muk
Acid Sludge Wave 1,972 1,350 374,604 61.18
80.
Alolan-Muk
Bite Dark Pulse 1,968 1,440 373,920 61.07
81.
Alolan-Muk
Bite Dark Pulse 1,968 1,440 373,920 61.07
82.
Alolan-Muk
Bite Dark Pulse 1,968 1,440 373,920 61.07
83.
Alolan-Muk
Bite Dark Pulse 1,968 1,440 373,920 61.07
84.
Nidoking
Fury Cutter Sludge Wave 1,830 750 373,320 60.97
85.
Alolan-Muk
Bite Sludge Wave 1,951 1,440 370,728 60.55
86.
Alolan-Muk
Bite Sludge Wave 1,951 1,440 370,728 60.55
87.
Alolan-Muk
Bite Sludge Wave 1,951 1,440 370,728 60.55
88.
Alolan-Muk
Bite Sludge Wave 1,951 1,440 370,728 60.55
89.
Skuntank
Poison Jab Crunch 2,004 1,500 368,736 60.22
90.
Nidoking
Fury Cutter Earthquake 1,803 750 367,812 60.07
91.
Nidoking
Iron Tail Sludge Wave 1,800 1,350 367,200 59.97
92.
Nidoqueen
Poison Jab Earthquake 2,040 1,500 367,200 59.97
93.
Weezing
Infestation Sludge Bomb 2,106 900 366,444 59.85
94.
Muk
Infestation Gunk Shot 1,928 900 366,320 59.83
95.
Vileplume
Acid Moonblast 1,806 1,350 364,812 59.58
96.
Nidoqueen
Poison Jab Sludge Wave 2,004 1,500 360,720 58.91
97.
Weezing
Acid Shadow Ball 2,064 1,350 359,136 58.65
98.
Skuntank
Poison Jab Flamethrower 1,944 1,500 357,696 58.42
99.
Arbok
Acid Gunk Shot 2,140 1,350 357,313 58.36
100.
Crobat
Bite Shadow Ball 1,840 1,200 356,960 58.30
101.
Muk
Poison Jab Dark Pulse 1,876 1,500 356,440 58.21
102.
Skuntank
Bite Crunch 1,927 1,440 354,605 57.91
103.
Tentacruel
Poison Jab Hydro Pump 2,136 1,500 354,576 57.91
104.
Tentacruel
Acid Hydro Pump 2,129 1,350 353,381 57.71
105.
Nidoking
Iron Tail Earthquake 1,731 1,350 353,124 57.67
106.
Venomoth
Infestation Bug Buzz 1,968 1,080 352,272 57.53
107.
Venomoth
Bug Bite Bug Buzz 1,962 1,200 351,198 57.36
108.
Qwilfish
Water Gun Aqua Tail 1,902 1,200 349,968 57.16
109.
Muk
Acid Dark Pulse 1,824 1,350 346,560 56.60
110.
Venomoth
Confusion Bug Buzz 1,928 1,240 345,112 56.36
111.
Beedrill
Poison Jab X-Scissor 2,040 1,500 344,760 56.31
112.
Crobat
Air Slash Air Cutter 1,766 1,394 342,682 55.97
113.
Qwilfish
Poison Sting Aqua Tail 1,860 996 342,240 55.89
114.
Skuntank
Bite Flamethrower 1,857 1,440 341,725 55.81
115.
Muk
Lick Sludge Wave 1,796 1,000 341,240 55.73
116.
Qwilfish
Water Gun Sludge Wave 1,854 1,200 341,136 55.71
117.
Nidoqueen
Poison Jab Stone Edge 1,884 1,500 339,120 55.38
118.
Weezing
Tackle Sludge Bomb 1,948 1,000 338,952 55.36
119.
Nidoking
Iron Tail Megahorn 1,650 1,350 336,600 54.97
120.
Weezing
Infestation Shadow Ball 1,920 900 334,080 54.56
121.
Tentacruel
Poison Jab Sludge Wave 2,004 1,500 332,664 54.33
122.
Beedrill
Bug Bite X-Scissor 1,962 1,200 331,578 54.15
123.
Qwilfish
Water Gun Ice Beam 1,800 1,200 331,200 54.09
124.
Qwilfish
Poison Sting Sludge Wave 1,800 996 331,200 54.09
125.
Drapion
Infestation Crunch 1,838 900 330,840 54.03
126.
Tentacruel
Poison Jab Blizzard 1,992 1,500 330,672 54.00
127.
Drapion
Poison Sting Crunch 1,830 996 329,400 53.80
128.
Arbok
Acid Sludge Wave 1,972 1,350 329,257 53.77
129.
Muk
Infestation Sludge Wave 1,726 900 327,940 53.56
130.
Tentacruel
Acid Sludge Wave 1,972 1,350 327,286 53.45
131.
Beedrill
Infestation X-Scissor 1,926 1,080 325,494 53.16
132.
Tentacruel
Acid Blizzard 1,958 1,350 324,962 53.07
133.
Nidoqueen
Bite Earthquake 1,800 1,200 324,000 52.91
134.
Venomoth
Bug Bite Silver Wind 1,794 1,200 321,126 52.45
135.
Qwilfish
Poison Sting Ice Beam 1,740 996 320,160 52.29
136.
Weezing
Tackle Shadow Ball 1,840 1,000 320,160 52.29
137.
Arbok
Bite Gunk Shot 1,908 1,200 318,636 52.04
138.
Nidoking
Fury Cutter Megahorn 1,557 750 317,628 51.87
139.
Weezing
Acid Dark Pulse 1,824 1,350 317,376 51.83
140.
Crobat
Bite Air Cutter 1,632 1,200 316,608 51.71
141.
Nidoqueen
Bite Sludge Wave 1,758 1,200 316,440 51.68
142.
Muk
Lick Dark Pulse 1,650 1,000 313,500 51.20
143.
Muk
Infestation Dark Pulse 1,640 900 311,600 50.89
144.
Venomoth
Infestation Silver Wind 1,740 1,080 311,460 50.87
145.
Venomoth
Confusion Silver Wind 1,732 1,240 310,028 50.63
146.
Venomoth
Bug Bite Psychic 1,730 1,200 309,670 50.57
147.
Beedrill
Poison Jab Aerial Ace 1,804 1,500 304,876 49.79
148.
Arbok
Acid Dark Pulse 1,824 1,350 304,608 49.75
149.
Venomoth
Confusion Psychic 1,700 1,240 304,300 49.70
150.
Venomoth
Bug Bite Poison Fang 1,674 1,200 299,646 48.94
151.
Ariados
Infestation Cross Poison 1,848 1,080 297,528 48.59
152.
Drapion
Poison Sting Aqua Tail 1,650 996 297,000 48.51
153.
Ariados
Infestation Megahorn 1,836 1,080 295,596 48.28
154.
Swalot
Infestation Sludge Bomb 2,106 900 294,840 48.15
155.
Nidoqueen
Bite Stone Edge 1,632 1,200 293,760 47.98
156.
Arbok
Bite Sludge Wave 1,758 1,200 293,586 47.95
157.
Venomoth
Infestation Psychic 1,640 1,080 293,560 47.94
158.
Venomoth
Confusion Poison Fang 1,638 1,240 293,202 47.88
159.
Drapion
Infestation Aqua Tail 1,620 900 291,600 47.62
160.
Venomoth
Infestation Poison Fang 1,626 1,080 291,054 47.53
161.
Beedrill
Bug Bite Aerial Ace 1,693 1,200 286,117 46.73
162.
Weezing
Infestation Dark Pulse 1,640 900 285,360 46.60
163.
Ariados
Poison Sting Cross Poison 1,758 996 283,038 46.22
164.
Beedrill
Infestation Aerial Ace 1,664 1,080 281,216 45.93
165.
Weezing
Tackle Dark Pulse 1,600 1,000 278,400 45.47
166.
Arbok
Bite Dark Pulse 1,640 1,200 273,880 44.73
167.
Ariados
Poison Sting Megahorn 1,686 996 271,446 44.33
168.
Swalot
Infestation Gunk Shot 1,928 900 269,920 44.08
169.
Swalot
Rock Smash Sludge Bomb 1,911 1,140 267,540 43.69
170.
Swalot
Rock Smash Gunk Shot 1,866 1,140 261,240 42.66
171.
Swalot
Infestation Ice Beam 1,680 900 235,200 38.41
172.
Swalot
Rock Smash Ice Beam 1,665 1,140 233,100 38.07
173.
Ariados
Infestation Shadow Sneak 1,416 1,080 227,976 37.23
174.
Ariados
Poison Sting Shadow Sneak 1,354 996 217,994 35.60
175.
Dustox
Confusion Sludge Bomb 2,108 1,240 206,584 33.74
176.
Dustox
Struggle Bug Sludge Bomb 2,076 1,188 203,448 33.23
177.
Dustox
Confusion Bug Buzz 1,928 1,240 188,944 30.86
178.
Dustox
Struggle Bug Bug Buzz 1,890 1,188 185,220 30.25
179.
Dustox
Struggle Bug Silver Wind 1,752 1,188 171,696 28.04
180.
Dustox
Confusion Silver Wind 1,732 1,240 169,736 27.72

เกี่ยวกับค่าเหล่านี้

ตอนแรกเราได้ข้อมูลจากตารางของ Professor_Kukui (here) แต่เขาไม่ได้อัพเดทข้อมูลมาตั้งแต่ โปเกม่อน generation 2 พวกเราจึงได้ทำต่อ โดยใช้ข้อมูลอ้างอิง และสูตรคำนวนต่างๆของ Professor_Kukui ในการคำนวนหาค่าต่างๆ โดยเขาจะใช้ "Dueling Ability" , "Gym Offense" และ "Gym Defense". ซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ link ที่ทางเราให้ไว้ได้ แต่เราจะอธิบายคร่าวๆ เอาไว้ที่นี่