การจัดอันดับท่าโจมตียิมที่ดีที่สุด ของธาตุ : Psychic

การหาค่าโจมตียิมที่ดีที่สุด โดยจะใช้ค่าโจมตี Weave หรือ No Weave ใน 100 วินาที และ คูณ ด้วยค่า Pokemon base attack ของโปเกม่อนนั้นๆ เพื่อให้ได้อันดับความเสียหายที่เกิดขึ้น.

ท่าโจมตีที่เป็นตัวอักษรสีแดง คือ ไม่สามารถพบได้อีกแล้วจากการฟักไข่ หรือจับโปเกม่อน ณ เวลานี้

% บอกคุณว่า Pokemon ดีแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับ Pokemon ที่ดีที่สุดในหมวดหมู่นี้

Rank Pokemon Quick Move Charge Move Weave No Weave Gym Offense %
1.
Deoxys(Attack Forme)
Zen Headbutt Zap Cannon 1,848 1,296 765,072 100.00
2.
Deoxys(Attack Forme)
Zen Headbutt Zap Cannon 1,848 1,296 765,072 100.00
3.
Deoxys(Attack Forme)
Zen Headbutt Zap Cannon 1,848 1,296 765,072 100.00
4.
Deoxys(Attack Forme)
Zen Headbutt Zap Cannon 1,848 1,296 765,072 100.00
5.
Deoxys(Attack Forme)
Poison Jab Zap Cannon 1,810 1,250 749,340 97.94
6.
Deoxys(Attack Forme)
Poison Jab Zap Cannon 1,810 1,250 749,340 97.94
7.
Deoxys(Attack Forme)
Poison Jab Zap Cannon 1,810 1,250 749,340 97.94
8.
Deoxys(Attack Forme)
Poison Jab Zap Cannon 1,810 1,250 749,340 97.94
9.
Deoxys(Attack Forme)
Zen Headbutt Dark Pulse 1,744 1,296 722,016 94.37
10.
Deoxys(Attack Forme)
Zen Headbutt Dark Pulse 1,744 1,296 722,016 94.37
11.
Deoxys(Attack Forme)
Zen Headbutt Dark Pulse 1,744 1,296 722,016 94.37
12.
Deoxys(Attack Forme)
Zen Headbutt Dark Pulse 1,744 1,296 722,016 94.37
13.
Deoxys(Attack Forme)
Poison Jab Dark Pulse 1,710 1,250 707,940 92.53
14.
Deoxys(Attack Forme)
Poison Jab Dark Pulse 1,710 1,250 707,940 92.53
15.
Deoxys(Attack Forme)
Poison Jab Dark Pulse 1,710 1,250 707,940 92.53
16.
Deoxys(Attack Forme)
Poison Jab Dark Pulse 1,710 1,250 707,940 92.53
17.
Deoxys(Attack Forme)
Zen Headbutt Psycho Boost 1,618 1,296 669,686 87.53
18.
Deoxys(Attack Forme)
Zen Headbutt Psycho Boost 1,618 1,296 669,686 87.53
19.
Deoxys(Attack Forme)
Zen Headbutt Psycho Boost 1,618 1,296 669,686 87.53
20.
Deoxys(Attack Forme)
Zen Headbutt Psycho Boost 1,618 1,296 669,686 87.53
21.
Deoxys(Attack Forme)
Poison Jab Psycho Boost 1,590 1,250 658,260 86.04
22.
Deoxys(Attack Forme)
Poison Jab Psycho Boost 1,590 1,250 658,260 86.04
23.
Deoxys(Attack Forme)
Poison Jab Psycho Boost 1,590 1,250 658,260 86.04
24.
Deoxys(Attack Forme)
Poison Jab Psycho Boost 1,590 1,250 658,260 86.04
25.
Mewtwo
Confusion Shadow Ball 2,160 1,488 648,000 84.70
26.
Deoxys(Normal Forme)
Counter Zap Cannon 1,872 1,332 645,840 84.42
27.
Deoxys(Normal Forme)
Zen Headbutt Zap Cannon 1,848 1,296 637,560 83.33
28.
Metagross
Bullet Punch Meteor Mash 2,436 1,199 626,052 81.83
29.
Mewtwo
Confusion Hyper Beam 2,052 1,488 615,600 80.46
30.
Mewtwo
Confusion Psychic 2,040 1,488 612,000 79.99
31.
Mewtwo
Confusion Focus Blast 2,016 1,488 604,800 79.05
32.
Metagross
Zen Headbutt Meteor Mash 2,333 1,296 599,530 78.36
33.
Alakazam
Confusion Future Sight 2,208 1,488 598,368 78.21
34.
Mewtwo
Confusion Thunderbolt 1,992 1,488 597,600 78.11
35.
Azelf
Confusion Future Sight 2,208 1,488 596,160 77.92
36.
Mewtwo
Psycho Cut Shadow Ball 1,976 996 592,800 77.48
37.
Mewtwo
Confusion Flamethrower 1,966 1,488 589,800 77.09
38.
Alakazam
Confusion Shadow Ball 2,160 1,488 585,360 76.51
39.
Mewtwo
Confusion Ice Beam 1,926 1,488 577,800 75.52
40.
Espeon
Confusion Future Sight 2,208 1,488 576,288 75.32
41.
Mewtwo
Psycho Cut Hyper Beam 1,896 996 568,800 74.35
42.
Mewtwo
Psycho Cut Thunderbolt 1,880 996 564,000 73.72
43.
Deoxys(Normal Forme)
Counter Psycho Boost 1,632 1,332 563,040 73.59
44.
Deoxys(Normal Forme)
Zen Headbutt Psycho Boost 1,618 1,296 558,072 72.94
45.
Alakazam
Psycho Cut Future Sight 2,052 996 556,092 72.68
46.
Azelf
Extrasensory Future Sight 2,059 1,296 555,984 72.67
47.
Lugia
Extrasensory Sky Attack 2,880 1,296 555,840 72.65
48.
Alakazam
Confusion Psychic 2,040 1,488 552,840 72.26
49.
Mewtwo
Psycho Cut Focus Blast 1,840 996 552,000 72.15
50.
Exeggutor
Confusion Solar Beam 2,352 1,488 548,016 71.63
51.
Latios
Dragon Breath Dragon Claw 2,042 1,440 547,363 71.54
52.
Mewtwo
Psycho Cut Psychic 1,824 996 547,200 71.52
53.
Deoxys(Normal Forme)
Zen Headbutt Swift 1,584 1,296 546,480 71.43
54.
Alakazam
Confusion Focus Blast 2,016 1,488 546,336 71.41
55.
Alakazam
Confusion Dazzling Gleam 2,012 1,488 545,252 71.27
56.
Deoxys(Normal Forme)
Counter Swift 1,572 1,332 542,340 70.89
57.
Mewtwo
Psycho Cut Ice Beam 1,794 996 538,200 70.35
58.
Espeon
Zen Headbutt Future Sight 2,059 1,296 537,451 70.25
59.
Latios
Zen Headbutt Solar Beam 2,002 1,296 536,429 70.11
60.
Alakazam
Psycho Cut Shadow Ball 1,976 996 535,496 69.99
61.
Latios
Dragon Breath Solar Beam 1,987 1,440 532,570 69.61
62.
Latios
Zen Headbutt Dragon Claw 1,987 1,296 532,570 69.61
63.
Espeon
Confusion Last Resort 2,040 1,488 532,440 69.59
64.
Espeon
Confusion Psychic 2,040 1,488 532,440 69.59
65.
Mewtwo
Psycho Cut Flamethrower 1,768 996 530,400 69.33
66.
Gardevoir
Confusion Dazzling Gleam 2,232 1,488 528,984 69.14
67.
Azelf
Confusion Fire Blast 1,944 1,488 524,880 68.61
68.
Jirachi
Confusion Doom Desire 2,472 1,488 519,120 67.85
69.
Exeggutor
Extrasensory Solar Beam 2,218 1,296 516,701 67.54
70.
Exeggutor
Zen Headbutt Solar Beam 2,218 1,296 516,701 67.54
71.
Jynx
Confusion Avalanche 2,304 1,488 513,792 67.16
72.
Azelf
Extrasensory Fire Blast 1,902 1,296 513,432 67.11
73.
Latios
Dragon Breath Psychic 1,915 1,440 513,274 67.09
74.
Gardevoir
Confusion Shadow Ball 2,160 1,488 511,920 66.91
75.
Latios
Zen Headbutt Psychic 1,891 1,296 506,842 66.25
76.
Lugia
Dragon Tail Sky Attack 2,622 1,350 506,046 66.14
77.
Alakazam
Psycho Cut Focus Blast 1,840 996 498,640 65.18
78.
Alakazam
Psycho Cut Dazzling Gleam 1,840 996 498,640 65.18
79.
Gallade
Confusion Close Combat 2,088 1,488 494,856 64.68
80.
Alakazam
Psycho Cut Psychic 1,824 996 494,304 64.61
81.
Espeon
Zen Headbutt Psychic 1,891 1,296 493,603 64.52
82.
Espeon
Confusion Psybeam 1,884 1,488 491,724 64.27
83.
Jynx
Frost Breath Avalanche 2,196 1,332 489,708 64.01
84.
Metagross
Bullet Punch Flash Cannon 1,900 1,199 488,197 63.81
85.
Espeon
Zen Headbutt Last Resort 1,868 1,296 487,652 63.74
86.
Metagross
Zen Headbutt Flash Cannon 1,891 1,296 486,038 63.53
87.
Metagross
Zen Headbutt Psychic 1,891 1,296 486,038 63.53
88.
Metagross
Bullet Punch Psychic 1,889 1,199 485,422 63.45
89.
Exeggutor
Confusion Seed Bomb 2,082 1,488 485,106 63.41
90.
Exeggutor
Bullet Seed Solar Beam 2,078 864 484,267 63.30
91.
Gallade
Confusion Psychic 2,040 1,488 483,480 63.19
92.
Gardevoir
Confusion Psychic 2,040 1,488 483,480 63.19
93.
Gallade
Confusion Leaf Blade 2,032 1,488 481,584 62.95
94.
Exeggutor
Confusion Psychic 2,040 1,488 475,320 62.13
95.
Exeggutor
Extrasensory Seed Bomb 2,032 1,296 473,363 61.87
96.
Jirachi
Charge Beam Doom Desire 2,232 720 468,720 61.26
97.
Mesprit
Confusion Future Sight 2,208 1,488 468,096 61.18
98.
Latias
Dragon Breath Dragon Claw 2,042 1,440 465,667 60.87
99.
Jynx
Confusion Psyshock 2,088 1,488 465,624 60.86
100.
Jynx
Pound Avalanche 2,080 1,162 463,840 60.63
101.
Gardevoir
Charge Beam Dazzling Gleam 1,952 720 462,624 60.47
102.
Jynx
Confusion Ice Punch 2,064 1,488 460,272 60.16
103.
Azelf
Confusion Swift 1,704 1,488 460,080 60.14
104.
Gallade
Low Kick Close Combat 1,939 1,195 459,590 60.07
105.
Espeon
Zen Headbutt Psybeam 1,759 1,296 459,151 60.01
106.
Exeggutor
Zen Headbutt Seed Bomb 1,957 1,296 456,028 59.61
107.
Latias
Zen Headbutt Dragon Claw 1,987 1,296 453,082 59.22
108.
Alolan-Raichu
Spark Wild Charge 2,246 1,022 451,526 59.02
109.
Alolan-Raichu
Spark Wild Charge 2,246 1,022 451,526 59.02
110.
Alolan-Raichu
Spark Wild Charge 2,246 1,022 451,526 59.02
111.
Alolan-Raichu
Spark Wild Charge 2,246 1,022 451,526 59.02
112.
Gardevoir
Charge Beam Shadow Ball 1,900 720 450,300 58.86
113.
Gallade
Low Kick Leaf Blade 1,896 1,195 449,257 58.72
114.
Metagross
Zen Headbutt Earthquake 1,742 1,296 447,797 58.53
115.
Metagross
Bullet Punch Earthquake 1,736 1,199 446,255 58.33
116.
Exeggutor
Zen Headbutt Psychic 1,891 1,296 440,650 57.60
117.
Exeggutor
Extrasensory Psychic 1,891 1,296 440,650 57.60
118.
Jynx
Frost Breath Psyshock 1,962 1,332 437,526 57.19
119.
Latias
Dragon Breath Psychic 1,915 1,440 436,666 57.08
120.
Mesprit
Extrasensory Future Sight 2,059 1,296 436,550 57.06
121.
Exeggutor
Bullet Seed Seed Bomb 1,866 864 434,778 56.83
122.
Azelf
Extrasensory Swift 1,601 1,296 432,216 56.49
123.
Latias
Zen Headbutt Psychic 1,891 1,296 431,194 56.36
124.
Celebi
Confusion Hyper Beam 2,052 1,488 430,920 56.32
125.
Celebi
Confusion Psychic 2,040 1,488 428,400 55.99
126.
Jirachi
Confusion Psychic 2,040 1,488 428,400 55.99
127.
Jynx
Frost Breath Ice Punch 1,920 1,332 428,160 55.96
128.
Gallade
Low Kick Psychic 1,805 1,195 427,738 55.91
129.
Deoxys(Speed Forme)
Zen Headbutt Zap Cannon 1,848 1,296 425,040 55.56
130.
Deoxys(Speed Forme)
Zen Headbutt Zap Cannon 1,848 1,296 425,040 55.56
131.
Deoxys(Speed Forme)
Zen Headbutt Zap Cannon 1,848 1,296 425,040 55.56
132.
Deoxys(Speed Forme)
Zen Headbutt Zap Cannon 1,848 1,296 425,040 55.56
133.
Jynx
Pound Psyshock 1,906 1,162 425,038 55.56
134.
Jirachi
Confusion Dazzling Gleam 2,012 1,488 422,520 55.23
135.
Celebi
Confusion Dazzling Gleam 2,012 1,488 422,520 55.23
136.
Starmie
Water Gun Hydro Pump 2,010 1,200 422,100 55.17
137.
Mesprit
Confusion Blizzard 1,980 1,488 419,760 54.87
138.
Jynx
Pound Ice Punch 1,882 1,162 419,686 54.86
139.
Latias
Dragon Breath Thunder 1,831 1,440 417,514 54.57
140.
Alolan-Raichu
Volt Switch Wild Charge 2,076 1,032 417,276 54.54
141.
Alolan-Raichu
Volt Switch Wild Charge 2,076 1,032 417,276 54.54
142.
Alolan-Raichu
Volt Switch Wild Charge 2,076 1,032 417,276 54.54
143.
Alolan-Raichu
Volt Switch Wild Charge 2,076 1,032 417,276 54.54
144.
Starmie
Quick Attack Hydro Pump 1,984 1,000 416,640 54.46
145.
Mr. Mime
Confusion Shadow Ball 2,160 1,488 414,720 54.21
146.
Mew
Pound Overheat 1,960 1,162 411,600 53.80
147.
Mesprit
Extrasensory Blizzard 1,932 1,296 409,669 53.55
148.
Mew
Dragon Tail Wild Charge 1,950 1,350 409,500 53.52
149.
Mew
Dragon Tail Grass Knot 1,950 1,350 409,500 53.52
150.
Mew
Pound Wild Charge 1,940 1,162 407,400 53.25
151.
Mew
Poison Jab Grass Knot 1,940 1,250 407,400 53.25
152.
Mew
Pound Grass Knot 1,940 1,162 407,400 53.25
153.
Mew
Poison Jab Wild Charge 1,940 1,250 407,400 53.25
154.
Mew
Steel Wing Psyshock 1,939 1,375 407,190 53.22
155.
Mew
Shadow Claw Psyshock 1,935 1,278 406,350 53.11
156.
Mew
Steel Wing Solar Beam 1,934 1,375 406,140 53.09
157.
Latias
Zen Headbutt Thunder 1,780 1,296 405,840 53.05
158.
Mew
Shadow Claw Overheat 1,932 1,278 405,720 53.03
159.
Mew
Dragon Tail Psyshock 1,932 1,350 405,720 53.03
160.
Mew
Dragon Tail Solar Beam 1,920 1,350 403,200 52.70
161.
Mew
Snarl Psyshock 1,914 1,080 401,940 52.54
162.
Mew
Steel Wing Grass Knot 1,912 1,375 401,520 52.48
163.
Mew
Steel Wing Wild Charge 1,912 1,375 401,520 52.48
164.
Mew
Poison Jab Psyshock 1,910 1,250 401,100 52.43
165.
Mew
Poison Jab Overheat 1,910 1,250 401,100 52.43
166.
Mew
Shadow Claw Wild Charge 1,908 1,278 400,680 52.37
167.
Mew
Shadow Claw Grass Knot 1,908 1,278 400,680 52.37
168.
Mew
Pound Psyshock 1,906 1,162 400,260 52.32
169.
Mew
Pound Hyper Beam 1,904 1,162 399,840 52.26
170.
Mew
Infestation Wild Charge 1,900 900 399,000 52.15
171.
Mew
Snarl Overheat 1,900 1,080 399,000 52.15
172.
Mew
Steel Wing Overheat 1,900 1,375 399,000 52.15
173.
Mew
Infestation Grass Knot 1,900 900 399,000 52.15
174.
Mew
Pound Solar Beam 1,899 1,162 398,790 52.12
175.
Lugia
Extrasensory Future Sight 2,059 1,296 397,426 51.95
176.
Mew
Snarl Grass Knot 1,890 1,080 396,900 51.88
177.
Mew
Dragon Tail Blizzard 1,890 1,350 396,900 51.88
178.
Mew
Shadow Claw Hyper Beam 1,890 1,278 396,900 51.88
179.
Mew
Snarl Wild Charge 1,890 1,080 396,900 51.88
180.
Mew
Dragon Tail Dazzling Gleam 1,885 1,350 395,850 51.74
181.
Mew
Dragon Tail Overheat 1,880 1,350 394,800 51.60
182.
Mew
Waterfall Psyshock 1,878 1,328 394,380 51.55
183.
Mr. Mime
Confusion Psychic 2,040 1,488 391,680 51.20
184.
Mew
Infestation Psyshock 1,864 900 391,440 51.16
185.
Mew
Steel Wing Psychic 1,864 1,375 391,440 51.16
186.
Mew
Shadow Claw Solar Beam 1,863 1,278 391,230 51.14
187.
Mew
Steel Wing Hyper Beam 1,861 1,375 390,810 51.08
188.
Jynx
Confusion Draining Kiss 1,752 1,488 390,696 51.07
189.
Mew
Shadow Claw Thunderbolt 1,860 1,278 390,600 51.05
190.
Mew
Poison Jab Hyper Beam 1,860 1,250 390,600 51.05
191.
Mew
Frost Breath Solar Beam 1,860 1,110 390,600 51.05
192.
Mew
Dragon Tail Surf 1,860 1,350 390,600 51.05
193.
Starmie
Tackle Hydro Pump 1,857 1,000 389,970 50.97
194.
Starmie
Hidden Power Hydro Pump 1,857 990 389,970 50.97
195.
Mew
Waterfall Overheat 1,856 1,328 389,760 50.94
196.
Mew
Pound Focus Blast 1,855 1,162 389,550 50.92
197.
Mew
Dragon Tail Thunderbolt 1,855 1,350 389,550 50.92
198.
Mew
Infestation Solar Beam 1,850 900 388,500 50.78
199.
Xatu
Air Slash Future Sight 2,023 1,394 388,454 50.77
200.
Mew
Shadow Claw Focus Blast 1,848 1,278 388,080 50.72
201.
Mew
Snarl Solar Beam 1,848 1,080 388,080 50.72
202.
Mew
Dragon Tail Psychic 1,845 1,350 387,450 50.64
203.
Mew
Dragon Tail Hyper Beam 1,845 1,350 387,450 50.64
204.
Mew
Shadow Claw Surf 1,844 1,278 387,240 50.61
205.
Mew
Snarl Hyper Beam 1,842 1,080 386,820 50.56
206.
Lugia
Dragon Tail Future Sight 2,004 1,350 386,772 50.55
207.
Mew
Cut Overheat 1,840 1,000 386,400 50.51
208.
Mew
Frost Breath Wild Charge 1,840 1,110 386,400 50.51
209.
Mew
Poison Jab Solar Beam 1,840 1,250 386,400 50.51
210.
Mew
Frost Breath Grass Knot 1,840 1,110 386,400 50.51
211.
Mew
Steel Wing Dazzling Gleam 1,835 1,375 385,350 50.37
212.
Mew
Charge Beam Psyshock 1,834 720 385,140 50.34
213.
Mew
Steel Wing Focus Blast 1,833 1,375 384,930 50.31
214.
Gardevoir
Charge Beam Psychic 1,624 720 384,888 50.31
215.
Solrock
Confusion Rock Slide 2,160 1,488 384,480 50.25
216.
Lunatone
Confusion Rock Slide 2,160 1,488 384,480 50.25
217.
Mew
Struggle Bug Wild Charge 1,830 990 384,300 50.23
218.
Mew
Cut Wild Charge 1,830 1,000 384,300 50.23
219.
Mew
Poison Jab Thunderbolt 1,830 1,250 384,300 50.23
220.
Mew
Struggle Bug Grass Knot 1,830 990 384,300 50.23
221.
Mew
Cut Grass Knot 1,830 1,000 384,300 50.23
222.
Mew
Frost Breath Psyshock 1,830 1,110 384,300 50.23
223.
Mew
Snarl Thunderbolt 1,828 1,080 383,880 50.18
224.
Mew
Shadow Claw Dazzling Gleam 1,828 1,278 383,880 50.18
225.
Mew
Steel Wing Surf 1,826 1,375 383,460 50.12
226.
Mew
Dragon Tail Focus Blast 1,825 1,350 383,250 50.09
227.
Mew
Dragon Tail Rock Slide 1,825 1,350 383,250 50.09
228.
Mew
Shadow Claw Blizzard 1,824 1,278 383,040 50.07
229.
Mew
Snarl Dazzling Gleam 1,824 1,080 383,040 50.07
230.
Starmie
Quick Attack Psychic 1,824 1,000 383,040 50.07
231.
Mew
Pound Thunderbolt 1,824 1,162 383,040 50.07
232.
Mew
Steel Wing Thunderbolt 1,823 1,375 382,830 50.04
233.
Mew
Waterfall Hyper Beam 1,822 1,328 382,620 50.01
234.
Mew
Volt Switch Solar Beam 1,820 860 382,200 49.96
235.
Mew
Pound Blizzard 1,820 1,162 382,200 49.96
236.
Mew
Poison Jab Focus Blast 1,820 1,250 382,200 49.96
237.
Mew
Waterfall Wild Charge 1,818 1,328 381,780 49.90
238.
Mew
Waterfall Grass Knot 1,818 1,328 381,780 49.90
239.
Mew
Poison Jab Surf 1,815 1,250 381,150 49.82
240.
Mew
Pound Dazzling Gleam 1,814 1,162 380,940 49.79
241.
Mew
Steel Wing Ice Beam 1,813 1,375 380,730 49.76
242.
Mew
Cut Psyshock 1,813 1,000 380,730 49.76
243.
Mew
Waterfall Dazzling Gleam 1,812 1,328 380,520 49.74
244.
Exeggutor
Bullet Seed Psychic 1,632 864 380,256 49.70
245.
Solrock
Confusion Solar Beam 2,136 1,488 380,208 49.70
246.
Mew
Poison Jab Dazzling Gleam 1,810 1,250 380,100 49.68
247.
Mew
Dragon Tail Dragon Claw 1,810 1,350 380,100 49.68
248.
Mew
Steel Wing Blizzard 1,805 1,375 379,050 49.54
249.
Mew
Struggle Bug Psyshock 1,803 990 378,630 49.49
250.
Lunatone
Rock Throw Rock Slide 2,126 1,598 378,499 49.47
251.
Solrock
Rock Throw Rock Slide 2,126 1,598 378,499 49.47
252.
Mew
Steel Wing Dragon Claw 1,801 1,375 378,210 49.43
253.
Mew
Steel Wing Rock Slide 1,801 1,375 378,210 49.43
254.
Mew
Frost Breath Overheat 1,800 1,110 378,000 49.41
255.
Starmie
Water Gun Psychic 1,800 1,200 378,000 49.41
256.
Mew
Dragon Tail Ice Beam 1,800 1,350 378,000 49.41
257.
Mew
Pound Surf 1,799 1,162 377,790 49.38
258.
Mew
Rock Smash Psyshock 1,797 1,140 377,370 49.32
259.
Mew
Snarl Focus Blast 1,796 1,080 377,160 49.30
260.
Mr. Mime
Zen Headbutt Shadow Ball 1,964 1,296 377,088 49.29
261.
Mew
Waterfall Thunderbolt 1,792 1,328 376,320 49.19
262.
Mew
Waterfall Solar Beam 1,792 1,328 376,320 49.19
263.
Mew
Shadow Claw Dragon Claw 1,791 1,278 376,110 49.16
264.
Mew
Charge Beam Wild Charge 1,790 720 375,900 49.13
265.
Mew
Poison Jab Blizzard 1,790 1,250 375,900 49.13
266.
Mew
Charge Beam Grass Knot 1,790 720 375,900 49.13
267.
Mew
Infestation Dazzling Gleam 1,790 900 375,900 49.13
268.
Mew
Waterfall Focus Blast 1,788 1,328 375,480 49.08
269.
Deoxys(Speed Forme)
Charge Beam Zap Cannon 1,632 720 375,360 49.06
270.
Deoxys(Speed Forme)
Charge Beam Zap Cannon 1,632 720 375,360 49.06
271.
Deoxys(Speed Forme)
Charge Beam Zap Cannon 1,632 720 375,360 49.06
272.
Deoxys(Speed Forme)
Charge Beam Zap Cannon 1,632 720 375,360 49.06
273.
Mew
Volt Switch Psyshock 1,786 860 375,060 49.02
274.
Mew
Cut Solar Beam 1,785 1,000 374,850 49.00
275.
Mew
Struggle Bug Solar Beam 1,785 990 374,850 49.00
276.
Mew
Shadow Claw Psychic 1,782 1,278 374,220 48.91
277.
Mew
Shadow Claw Rock Slide 1,780 1,278 373,800 48.86
278.
Mew
Poison Jab Ice Beam 1,780 1,250 373,800 48.86
279.
Mew
Cut Hyper Beam 1,780 1,000 373,800 48.86
280.
Mew
Pound Ice Beam 1,780 1,162 373,800 48.86
281.
Mew
Snarl Surf 1,779 1,080 373,590 48.83
282.
Mew
Pound Psychic 1,778 1,162 373,380 48.80
283.
Mew
Steel Wing Thunder 1,777 1,375 373,170 48.78
284.
Mew
Steel Wing Stone Edge 1,777 1,375 373,170 48.78
285.
Solrock
Rock Throw Solar Beam 2,095 1,598 372,946 48.75
286.
Deoxys(Speed Forme)
Zen Headbutt Psycho Boost 1,618 1,296 372,048 48.63
287.
Deoxys(Speed Forme)
Zen Headbutt Psycho Boost 1,618 1,296 372,048 48.63
288.
Deoxys(Speed Forme)
Zen Headbutt Psycho Boost 1,618 1,296 372,048 48.63
289.
Deoxys(Speed Forme)
Zen Headbutt Psycho Boost 1,618 1,296 372,048 48.63
290.
Mew
Shadow Claw Stone Edge 1,771 1,278 371,910 48.61
291.
Mew
Waterfall Blizzard 1,770 1,328 371,700 48.58
292.
Mew
Rock Smash Solar Beam 1,770 1,140 371,700 48.58
293.
Mew
Dragon Tail Stone Edge 1,770 1,350 371,700 48.58
294.
Mew
Infestation Overheat 1,770 900 371,700 48.58
295.
Mew
Infestation Focus Blast 1,770 900 371,700 48.58
296.
Mew
Pound Dragon Claw 1,770 1,162 371,700 48.58
297.
Girafarig
Confusion Psychic 2,040 1,488 371,280 48.53
298.
Mew
Charge Beam Overheat 1,768 720 371,280 48.53
299.
Mew
Snarl Blizzard 1,762 1,080 370,020 48.36
300.
Mew
Infestation Thunderbolt 1,760 900 369,600 48.31
301.
Mew
Poison Jab Dragon Claw 1,760 1,250 369,600 48.31
302.
Mew
Poison Jab Psychic 1,760 1,250 369,600 48.31
303.
Mew
Steel Wing Dark Pulse 1,757 1,375 368,970 48.23
304.
Mew
Shadow Claw Ice Beam 1,755 1,278 368,550 48.17
305.
Mew
Dragon Tail Thunder 1,755 1,350 368,550 48.17
306.
Mew
Waterfall Surf 1,754 1,328 368,340 48.14
307.
Mew
Pound Stone Edge 1,752 1,162 367,920 48.09
308.
Mew
Poison Jab Rock Slide 1,750 1,250 367,500 48.03
309.
Mew
Rock Smash Dazzling Gleam 1,750 1,140 367,500 48.03
310.
Mew
Frost Breath Hyper Beam 1,750 1,110 367,500 48.03
311.
Lugia
Extrasensory Hydro Pump 1,904 1,296 367,395 48.02
312.
Mew
Snarl Rock Slide 1,748 1,080 367,080 47.98
313.
Starmie
Water Gun Psybeam 1,746 1,200 366,660 47.92
314.
Mew
Snarl Dragon Claw 1,746 1,080 366,660 47.92
315.
Mew
Dragon Tail Dark Pulse 1,745 1,350 366,450 47.90
316.
Mew
Infestation Surf 1,745 900 366,450 47.90
317.
Xatu
Feint Attack Future Sight 1,908 1,110 366,336 47.88
318.
Mew
Pound Rock Slide 1,744 1,162 366,240 47.87
319.
Mew
Steel Wing Flash Cannon 1,744 1,375 366,240 47.87
320.
Chimecho
Extrasensory Shadow Ball 2,092 1,296 366,100 47.85
321.
Mew
Waterfall Dragon Claw 1,742 1,328 365,820 47.82
322.
Mew
Volt Switch Overheat 1,740 860 365,400 47.76
323.
Mew
Infestation Rock Slide 1,740 900 365,400 47.76
324.
Mew
Dragon Tail Flash Cannon 1,740 1,350 365,400 47.76
325.
Mew
Rock Smash Focus Blast 1,740 1,140 365,400 47.76
326.
Mew
Rock Smash Wild Charge 1,740 1,140 365,400 47.76
327.
Mew
Rock Smash Grass Knot 1,740 1,140 365,400 47.76
328.
Starmie
Water Gun Power Gem 1,740 1,200 365,400 47.76
329.
Mew
Waterfall Ice Beam 1,738 1,328 364,980 47.71
330.
Mew
Waterfall Psychic 1,736 1,328 364,560 47.65
331.
Mew
Cut Focus Blast 1,735 1,000 364,350 47.62
332.
Mew
Shadow Claw Dark Pulse 1,735 1,278 364,350 47.62
333.
Deoxys(Speed Forme)
Zen Headbutt Swift 1,584 1,296 364,320 47.62
334.
Deoxys(Speed Forme)
Zen Headbutt Swift 1,584 1,296 364,320 47.62
335.
Deoxys(Speed Forme)
Zen Headbutt Swift 1,584 1,296 364,320 47.62
336.
Deoxys(Speed Forme)
Zen Headbutt Swift 1,584 1,296 364,320 47.62
337.
Lunatone
Rock Throw Psychic 2,045 1,598 363,974 47.57
338.
Solrock
Rock Throw Psychic 2,045 1,598 363,974 47.57
339.
Jynx
Frost Breath Draining Kiss 1,632 1,332 363,936 47.57
340.
Mew
Charge Beam Solar Beam 1,732 720 363,720 47.54
341.
Mew
Frost Breath Thunderbolt 1,730 1,110 363,300 47.49
342.
Mew
Struggle Bug Focus Blast 1,730 990 363,300 47.49
343.
Mew
Volt Switch Wild Charge 1,730 860 363,300 47.49
344.
Mew
Volt Switch Grass Knot 1,730 860 363,300 47.49
345.
Alolan-Raichu
Spark Thunder Punch 1,807 1,022 363,247 47.48
346.
Alolan-Raichu
Spark Thunder Punch 1,807 1,022 363,247 47.48
347.
Alolan-Raichu
Spark Thunder Punch 1,807 1,022 363,247 47.48
348.
Alolan-Raichu
Spark Thunder Punch 1,807 1,022 363,247 47.48
349.
Lunatone
Confusion Psychic 2,040 1,488 363,120 47.46
350.
Solrock
Confusion Psychic 2,040 1,488 363,120 47.46
351.
Mr. Mime
Zen Headbutt Psychic 1,891 1,296 363,110 47.46
352.
Mew
Waterfall Rock Slide 1,728 1,328 362,880 47.43
353.
Mew
Snarl Ice Beam 1,728 1,080 362,880 47.43
354.
Girafarig
Confusion Thunderbolt 1,992 1,488 362,544 47.39
355.
Mr. Mime
Confusion Psybeam 1,884 1,488 361,728 47.28
356.
Mesprit
Confusion Swift 1,704 1,488 361,248 47.22
357.
Mew
Infestation Blizzard 1,720 900 361,200 47.21
358.
Mew
Frost Breath Dazzling Gleam 1,720 1,110 361,200 47.21
359.
Slowking
Confusion Psychic 2,040 1,488 361,080 47.20
360.
Slowbro
Confusion Psychic 2,040 1,488 361,080 47.20
361.
Xatu
Air Slash Aerial Ace 1,880 1,394 361,037 47.19
362.
Mew
Snarl Psychic 1,716 1,080 360,360 47.10
363.
Mew
Rock Smash Overheat 1,715 1,140 360,150 47.07
364.
Mew
Struggle Bug Dazzling Gleam 1,715 990 360,150 47.07
365.
Mew
Cut Dazzling Gleam 1,715 1,000 360,150 47.07
366.
Mew
Struggle Bug Thunderbolt 1,715 990 360,150 47.07
367.
Mew
Cut Thunderbolt 1,715 1,000 360,150 47.07
368.
Mew
Steel Wing Gyro Ball 1,713 1,375 359,730 47.02
369.
Mew
Charge Beam Thunderbolt 1,712 720 359,520 46.99
370.
Starmie
Quick Attack Power Gem 1,712 1,000 359,520 46.99
371.
Mew
Frost Breath Rock Slide 1,710 1,110 359,100 46.94
372.
Mew
Frost Breath Focus Blast 1,710 1,110 359,100 46.94
373.
Mew
Rock Smash Blizzard 1,710 1,140 359,100 46.94
374.
Mew
Infestation Hyper Beam 1,710 900 359,100 46.94
375.
Mew
Poison Jab Dark Pulse 1,710 1,250 359,100 46.94
376.
Mew
Struggle Bug Overheat 1,710 990 359,100 46.94
377.
Lugia
Dragon Tail Hydro Pump 1,860 1,350 358,980 46.92
378.
Mew
Rock Smash Thunderbolt 1,705 1,140 358,050 46.80
379.
Mew
Frost Breath Surf 1,705 1,110 358,050 46.80
380.
Mew
Charge Beam Hyper Beam 1,704 720 357,840 46.77
381.
Celebi
Charge Beam Hyper Beam 1,704 720 357,840 46.77
382.
Grumpig
Extrasensory Shadow Ball 2,092 1,296 357,732 46.76
383.
Mew
Pound Dark Pulse 1,702 1,162 357,420 46.72
384.
Mew
Steel Wing Energy Ball 1,701 1,375 357,210 46.69
385.
Mew
Infestation Dragon Claw 1,700 900 357,000 46.66
386.
Mew
Volt Switch Dazzling Gleam 1,700 860 357,000 46.66
387.
Mew
Dragon Tail Gyro Ball 1,700 1,350 357,000 46.66
388.
Mew
Snarl Dark Pulse 1,700 1,080 357,000 46.66
389.
Mew
Shadow Claw Thunder 1,698 1,278 356,580 46.61
390.
Mew
Dragon Tail Energy Ball 1,695 1,350 355,950 46.53
391.
Mew
Rock Smash Surf 1,695 1,140 355,950 46.53
392.
Chimecho
Extrasensory Psyshock 2,032 1,296 355,530 46.47
393.
Jirachi
Charge Beam Dazzling Gleam 1,692 720 355,320 46.44
394.
Mew
Charge Beam Dazzling Gleam 1,692 720 355,320 46.44
395.
Celebi
Charge Beam Dazzling Gleam 1,692 720 355,320 46.44
396.
Mew
Frost Breath Ice Beam 1,690 1,110 354,900 46.39
397.
Mew
Struggle Bug Blizzard 1,690 990 354,900 46.39
398.
Mew
Charge Beam Blizzard 1,690 720 354,900 46.39
399.
Mew
Cut Blizzard 1,690 1,000 354,900 46.39
400.
Mew
Snarl Stone Edge 1,688 1,080 354,480 46.33
401.
Mew
Dragon Tail Bulldoze 1,685 1,350 353,850 46.25
402.
Mew
Shadow Claw Energy Ball 1,683 1,278 353,430 46.20
403.
Mew
Infestation Ice Beam 1,680 900 352,800 46.11
404.
Mew
Frost Breath Blizzard 1,680 1,110 352,800 46.11
405.
Mew
Rock Smash Psychic 1,680 1,140 352,800 46.11
406.
Mew
Waterfall Dark Pulse 1,680 1,328 352,800 46.11
407.
Mew
Rock Smash Hyper Beam 1,680 1,140 352,800 46.11
408.
Mew
Struggle Bug Ice Beam 1,680 990 352,800 46.11
409.
Mew
Volt Switch Thunderbolt 1,680 860 352,800 46.11
410.
Mew
Cut Ice Beam 1,680 1,000 352,800 46.11
411.
Mew
Volt Switch Blizzard 1,680 860 352,800 46.11
412.
Alolan-Raichu
Spark Psychic 1,752 1,022 352,152 46.03
413.
Alolan-Raichu
Volt Switch Psychic 1,752 1,032 352,152 46.03
414.
Alolan-Raichu
Spark Psychic 1,752 1,022 352,152 46.03
415.
Alolan-Raichu
Volt Switch Psychic 1,752 1,032 352,152 46.03
416.
Alolan-Raichu
Spark Psychic 1,752 1,022 352,152 46.03
417.
Alolan-Raichu
Volt Switch Psychic 1,752 1,032 352,152 46.03
418.
Alolan-Raichu
Spark Psychic 1,752 1,022 352,152 46.03
419.
Alolan-Raichu
Volt Switch Psychic 1,752 1,032 352,152 46.03
420.
Mew
Snarl Thunder 1,676 1,080 351,960 46.00
421.
Starmie
Quick Attack Psybeam 1,676 1,000 351,960 46.00
422.
Mew
Charge Beam Surf 1,674 720 351,540 45.95
423.
Mew
Shadow Claw Flash Cannon 1,671 1,278 350,910 45.87
424.
Mew
Frost Breath Dragon Claw 1,670 1,110 350,700 45.84
425.
Mew
Poison Jab Thunder 1,670 1,250 350,700 45.84
426.
Mew
Poison Jab Gyro Ball 1,670 1,250 350,700 45.84
427.
Mew
Cut Surf 1,670 1,000 350,700 45.84
428.
Mew
Volt Switch Hyper Beam 1,670 860 350,700 45.84
429.
Mew
Poison Jab Stone Edge 1,670 1,250 350,700 45.84
430.
Slowking
Confusion Blizzard 1,980 1,488 350,460 45.81
431.
Mew
Waterfall Stone Edge 1,668 1,328 350,280 45.78
432.
Mew
Waterfall Thunder 1,668 1,328 350,280 45.78
433.
Mew
Pound Thunder 1,666 1,162 349,860 45.73
434.
Bronzong
Confusion Heavy Slam 2,172 1,488 349,692 45.71
435.
Mew
Struggle Bug Hyper Beam 1,665 990 349,650 45.70
436.
Mew
Rock Smash Ice Beam 1,665 1,140 349,650 45.70
437.
Mew
Struggle Bug Surf 1,660 990 348,600 45.56
438.
Mew
Pound Gyro Ball 1,660 1,162 348,600 45.56
439.
Mew
Infestation Psychic 1,660 900 348,600 45.56
440.
Mew
Struggle Bug Dragon Claw 1,660 990 348,600 45.56
441.
Mew
Poison Jab Energy Ball 1,660 1,250 348,600 45.56
442.
Mew
Cut Dragon Claw 1,660 1,000 348,600 45.56
443.
Mew
Shadow Claw Gyro Ball 1,655 1,278 347,550 45.43
444.
Mew
Steel Wing Bulldoze 1,655 1,375 347,550 45.43
445.
Mew
Pound Energy Ball 1,655 1,162 347,550 45.43
446.
Alolan-Raichu
Volt Switch Thunder Punch 1,728 1,032 347,328 45.40
447.
Alolan-Raichu
Volt Switch Thunder Punch 1,728 1,032 347,328 45.40
448.
Alolan-Raichu
Volt Switch Thunder Punch 1,728 1,032 347,328 45.40
449.
Alolan-Raichu
Volt Switch Thunder Punch 1,728 1,032 347,328 45.40
450.
Mew
Waterfall Flash Cannon 1,652 1,328 346,920 45.34
451.
Mew
Waterfall Gyro Ball 1,648 1,328 346,080 45.23
452.
Jynx
Pound Draining Kiss 1,550 1,162 345,650 45.18
453.
Mew
Pound Flash Cannon 1,645 1,162 345,450 45.15
454.
Mew
Dragon Tail Ancient Power 1,645 1,350 345,450 45.15
455.
Mew
Charge Beam Ice Beam 1,644 720 345,240 45.13
456.
Girafarig
Confusion Mirror Coat 1,896 1,488 345,072 45.10
457.
Uxie
Confusion Future Sight 2,208 1,488 344,448 45.02
458.
Mew
Charge Beam Focus Blast 1,640 720 344,400 45.02
459.
Mew
Cut Psychic 1,640 1,000 344,400 45.02
460.
Starmie
Tackle Psychic 1,640 1,000 344,400 45.02
461.
Mew
Infestation Dark Pulse 1,640 900 344,400 45.02
462.
Mew
Frost Breath Psychic 1,640 1,110 344,400 45.02
463.
Mew
Rock Smash Dragon Claw 1,640 1,140 344,400 45.02
464.
Mew
Rock Smash Rock Slide 1,640 1,140 344,400 45.02
465.
Mew
Poison Jab Flash Cannon 1,640 1,250 344,400 45.02
466.
Slowking
Confusion Fire Blast 1,944 1,488 344,088 44.97
467.
Lunatone
Rock Throw Moonblast 1,932 1,598 343,825 44.94
468.
Mew
Struggle Bug Psychic 1,635 990 343,350 44.88
469.
Starmie
Hidden Power Psychic 1,635 990 343,350 44.88
470.
Mew
Struggle Bug Rock Slide 1,635 990 343,350 44.88
471.
Mew
Cut Rock Slide 1,635 1,000 343,350 44.88
472.
Mew
Steel Wing Ancient Power 1,632 1,375 342,720 44.80
473.
Mew
Waterfall Bulldoze 1,632 1,328 342,720 44.80
474.
Mew
Waterfall Energy Ball 1,632 1,328 342,720 44.80
475.
Mew
Charge Beam Rock Slide 1,632 720 342,720 44.80
476.
Mew
Frost Breath Stone Edge 1,630 1,110 342,300 44.74
477.
Mew
Shadow Claw Bulldoze 1,628 1,278 341,880 44.69
478.
Celebi
Charge Beam Psychic 1,624 720 341,040 44.58
479.
Mew
Charge Beam Psychic 1,624 720 341,040 44.58
480.
Jirachi
Charge Beam Psychic 1,624 720 341,040 44.58
481.
Mew
Charge Beam Dragon Claw 1,624 720 341,040 44.58
482.
Slowbro
Confusion Ice Beam 1,926 1,488 340,902 44.56
483.
Starmie
Tackle Psybeam 1,623 1,000 340,830 44.55
484.
Starmie
Hidden Power Psybeam 1,623 990 340,830 44.55
485.
Xatu
Feint Attack Aerial Ace 1,772 1,110 340,224 44.47
486.
Mew
Volt Switch Focus Blast 1,620 860 340,200 44.47
487.
Mew
Volt Switch Psychic 1,620 860 340,200 44.47
488.
Mew
Infestation Stone Edge 1,620 900 340,200 44.47
489.
Mew
Frost Breath Dark Pulse 1,620 1,110 340,200 44.47
490.
Mew
Frost Breath Thunder 1,620 1,110 340,200 44.47
491.
Lunatone
Confusion Moonblast 1,908 1,488 339,624 44.39
492.
Mesprit
Extrasensory Swift 1,601 1,296 339,370 44.36
493.
Mew
Cut Stone Edge 1,615 1,000 339,150 44.33
494.
Mew
Volt Switch Surf 1,615 860 339,150 44.33
495.
Mew
Poison Jab Bulldoze 1,610 1,250 338,100 44.19
496.
Starmie
Tackle Power Gem 1,610 1,000 338,100 44.19
497.
Mr. Mime
Zen Headbutt Psybeam 1,759 1,296 337,766 44.15
498.
Mew
Snarl Gyro Ball 1,608 1,080 337,680 44.14
499.
Mew
Cut Thunder 1,605 1,000 337,050 44.05
500.
Starmie
Hidden Power Power Gem 1,605 990 337,050 44.05
501.
Girafarig
Tackle Thunderbolt 1,850 1,200 336,700 44.01
502.
Mew
Shadow Claw Ancient Power 1,603 1,278 336,630 44.00
503.
Mew
Snarl Energy Ball 1,602 1,080 336,420 43.97
504.
Mew
Charge Beam Dark Pulse 1,600 720 336,000 43.92
505.
Mew
Cut Dark Pulse 1,600 1,000 336,000 43.92
506.
Mew
Volt Switch Rock Slide 1,600 860 336,000 43.92
507.
Mew
Volt Switch Ice Beam 1,600 860 336,000 43.92
508.
Cresselia
Confusion Future Sight 2,208 1,488 335,616 43.87
509.
Mew
Rock Smash Dark Pulse 1,595 1,140 334,950 43.78
510.
Mew
Pound Bulldoze 1,594 1,162 334,740 43.75
511.
Mew
Poison Jab Ancient Power 1,590 1,250 333,900 43.64
512.
Mew
Struggle Bug Dark Pulse 1,590 990 333,900 43.64
513.
Mew
Rock Smash Stone Edge 1,590 1,140 333,900 43.64
514.
Mew
Volt Switch Dragon Claw 1,590 860 333,900 43.64
515.
Mew
Steel Wing Flame Charge 1,588 1,375 333,480 43.59
516.
Slowbro
Confusion Water Pulse 1,884 1,488 333,468 43.59
517.
Mew
Waterfall Ancient Power 1,586 1,328 333,060 43.53
518.
Mew
Dragon Tail Low Sweep 1,585 1,350 332,850 43.51
519.
Mew
Snarl Bulldoze 1,584 1,080 332,640 43.48
520.
Mew
Frost Breath Gyro Ball 1,580 1,110 331,800 43.37
521.
Mew
Steel Wing Low Sweep 1,579 1,375 331,590 43.34
522.
Mew
Snarl Flash Cannon 1,576 1,080 330,960 43.26
523.
Mew
Dragon Tail Flame Charge 1,575 1,350 330,750 43.23
524.
Mew
Pound Ancient Power 1,575 1,162 330,750 43.23
525.
Mew
Rock Smash Thunder 1,575 1,140 330,750 43.23
526.
Deoxys(Speed Forme)
Charge Beam Psycho Boost 1,436 720 330,280 43.17
527.
Deoxys(Speed Forme)
Charge Beam Psycho Boost 1,436 720 330,280 43.17
528.
Deoxys(Speed Forme)
Charge Beam Psycho Boost 1,436 720 330,280 43.17
529.
Deoxys(Speed Forme)
Charge Beam Psycho Boost 1,436 720 330,280 43.17
530.
Mew
Frost Breath Energy Ball 1,570 1,110 329,700 43.09
531.
Mew
Snarl Ancient Power 1,566 1,080 328,860 42.98
532.
Mew
Rock Smash Gyro Ball 1,565 1,140 328,650 42.96
533.
Bronzong
Confusion Flash Cannon 2,040 1,488 328,440 42.93
534.
Bronzong
Confusion Psychic 2,040 1,488 328,440 42.93
535.
Mew
Cut Energy Ball 1,560 1,000 327,600 42.82
536.
Mew
Charge Beam Stone Edge 1,560 720 327,600 42.82
537.
Mew
Rock Smash Flash Cannon 1,560 1,140 327,600 42.82
538.
Mew
Infestation Energy Ball 1,560 900 327,600 42.82
539.
Mew
Volt Switch Dark Pulse 1,560 860 327,600 42.82
540.
Girafarig
Tackle Psychic 1,800 1,200 327,600 42.82
541.
Mew
Struggle Bug Gyro Ball 1,560 990 327,600 42.82
542.
Mew
Cut Gyro Ball 1,560 1,000 327,600 42.82
543.
Mew
Struggle Bug Energy Ball 1,560 990 327,600 42.82
544.
Seviper
Poison Jab Crunch 1,670 1,250 327,320 42.78
545.
Mew
Shadow Claw Flame Charge 1,558 1,278 327,180 42.76
546.
Slowking
Water Gun Blizzard 1,846 1,200 326,742 42.71
547.
Mew
Rock Smash Bulldoze 1,550 1,140 325,500 42.55
548.
Mew
Infestation Gyro Ball 1,550 900 325,500 42.55
549.
Grumpig
Charge Beam Shadow Ball 1,900 720 324,900 42.47
550.
Mew
Rock Smash Energy Ball 1,545 1,140 324,450 42.41
551.
Mew
Shadow Claw Low Sweep 1,544 1,278 324,240 42.38
552.
Mew
Poison Jab Flame Charge 1,540 1,250 323,400 42.27
553.
Grumpig
Extrasensory Psychic 1,891 1,296 323,395 42.27
554.
Slowking
Water Gun Fire Blast 1,826 1,200 323,202 42.24
555.
Mew
Waterfall Flame Charge 1,538 1,328 322,980 42.22
556.
Mew
Waterfall Low Sweep 1,536 1,328 322,560 42.16
557.
Seviper
Iron Tail Crunch 1,640 1,350 321,440 42.01
558.
Mew
Infestation Bulldoze 1,530 900 321,300 42.00
559.
Mew
Frost Breath Flash Cannon 1,530 1,110 321,300 42.00
560.
Mew
Infestation Thunder 1,530 900 321,300 42.00
561.
Uxie
Extrasensory Future Sight 2,059 1,296 321,235 41.99
562.
Mew
Pound Flame Charge 1,526 1,162 320,460 41.89
563.
Mew
Struggle Bug Stone Edge 1,525 990 320,250 41.86
564.
Mew
Struggle Bug Thunder 1,525 990 320,250 41.86
565.
Mew
Charge Beam Energy Ball 1,522 720 319,620 41.78
566.
Mew
Frost Breath Bulldoze 1,520 1,110 319,200 41.72
567.
Mew
Poison Jab Low Sweep 1,520 1,250 319,200 41.72
568.
Mew
Infestation Ancient Power 1,520 900 319,200 41.72
569.
Slowbro
Water Gun Ice Beam 1,800 1,200 318,600 41.64
570.
Slowbro
Water Gun Psychic 1,800 1,200 318,600 41.64
571.
Slowking
Water Gun Psychic 1,800 1,200 318,600 41.64
572.
Xatu
Air Slash Ominous Wind 1,657 1,394 318,182 41.59
573.
Hypno
Confusion Future Sight 2,208 1,488 317,952 41.56
574.
Chimecho
Astonish Shadow Ball 1,816 720 317,800 41.54
575.
Mew
Struggle Bug Flash Cannon 1,510 990 317,100 41.45
576.
Mew
Cut Flash Cannon 1,510 1,000 317,100 41.45
577.
Mew
Infestation Flash Cannon 1,510 900 317,100 41.45
578.
Mew
Frost Breath Ancient Power 1,510 1,110 317,100 41.45
579.
Mew
Charge Beam Gyro Ball 1,504 720 315,840 41.28
580.
Mew
Pound Low Sweep 1,502 1,162 315,420 41.23
581.
Mew
Volt Switch Stone Edge 1,500 860 315,000 41.17
582.
Mew
Volt Switch Thunder 1,500 860 315,000 41.17
583.
Mew
Rock Smash Ancient Power 1,500 1,140 315,000 41.17
584.
Bronzong
Feint Attack Heavy Slam 1,956 1,110 314,916 41.16
585.
Seviper
Iron Tail Wrap 1,605 1,350 314,580 41.12
586.
Girafarig
Tackle Mirror Coat 1,728 1,200 314,496 41.11
587.
Mew
Cut Bulldoze 1,495 1,000 313,950 41.04
588.
Mew
Struggle Bug Bulldoze 1,495 990 313,950 41.04
589.
Mew
Struggle Bug Ancient Power 1,490 990 312,900 40.90
590.
Mew
Cut Ancient Power 1,490 1,000 312,900 40.90
591.
Cresselia
Psycho Cut Future Sight 2,052 996 311,904 40.77
592.
Mew
Snarl Flame Charge 1,484 1,080 311,640 40.73
593.
Hypno
Confusion Shadow Ball 2,160 1,488 311,040 40.65
594.
Mew
Volt Switch Flash Cannon 1,480 860 310,800 40.62
595.
Mew
Volt Switch Gyro Ball 1,480 860 310,800 40.62
596.
Chimecho
Astonish Psyshock 1,772 720 310,100 40.53
597.
Seviper
Poison Jab Wrap 1,580 1,250 309,680 40.48
598.
Mew
Snarl Low Sweep 1,472 1,080 309,120 40.40
599.
Slowbro
Water Gun Water Pulse 1,746 1,200 309,042 40.39
600.
Mew
Volt Switch Energy Ball 1,470 860 308,700 40.35
601.
Mew
Frost Breath Flame Charge 1,470 1,110 308,700 40.35
602.
Mew
Charge Beam Thunder 1,468 720 308,280 40.29
603.
Grumpig
Extrasensory Mirror Coat 1,800 1,296 307,800 40.23
604.
Mew
Volt Switch Bulldoze 1,460 860 306,600 40.07
605.
Mew
Rock Smash Flame Charge 1,455 1,140 305,550 39.94
606.
Mew
Volt Switch Ancient Power 1,450 860 304,500 39.80
607.
Uxie
Confusion Thunder 1,948 1,488 303,888 39.72
608.
Mew
Cut Flame Charge 1,445 1,000 303,450 39.66
609.
Mew
Struggle Bug Flame Charge 1,445 990 303,450 39.66
610.
Mew
Charge Beam Flash Cannon 1,444 720 303,240 39.64
611.
Deoxys(Speed Forme)
Charge Beam Swift 1,316 720 302,680 39.56
612.
Deoxys(Speed Forme)
Charge Beam Swift 1,316 720 302,680 39.56
613.
Deoxys(Speed Forme)
Charge Beam Swift 1,316 720 302,680 39.56
614.
Deoxys(Speed Forme)
Charge Beam Swift 1,316 720 302,680 39.56
615.
Mew
Infestation Flame Charge 1,440 900 302,400 39.53
616.
Mew
Charge Beam Ancient Power 1,440 720 302,400 39.53
617.
Chimecho
Extrasensory Energy Ball 1,724 1,296 301,770 39.44
618.
Mew
Rock Smash Low Sweep 1,435 1,140 301,350 39.39
619.
Mew
Charge Beam Bulldoze 1,432 720 300,720 39.31
620.
Hypno
Confusion Psyshock 2,088 1,488 300,672 39.30
621.
Mew
Frost Breath Low Sweep 1,430 1,110 300,300 39.25
622.
Seviper
Iron Tail Poison Fang 1,525 1,350 298,900 39.07
623.
Hypno
Zen Headbutt Future Sight 2,059 1,296 296,525 38.76
624.
Mew
Infestation Low Sweep 1,400 900 294,000 38.43
625.
Mew
Charge Beam Flame Charge 1,400 720 294,000 38.43
626.
Hypno
Confusion Psychic 2,040 1,488 293,760 38.40
627.
Mew
Cut Low Sweep 1,395 1,000 292,950 38.29
628.
Seviper
Poison Jab Poison Fang 1,490 1,250 292,040 38.17
629.
Mew
Struggle Bug Low Sweep 1,390 990 291,900 38.15
630.
Xatu
Feint Attack Ominous Wind 1,520 1,110 291,840 38.15
631.
Hypno
Confusion Focus Blast 2,016 1,488 290,304 37.94
632.
Cresselia
Confusion Moonblast 1,908 1,488 290,016 37.91
633.
Mew
Volt Switch Flame Charge 1,380 860 289,800 37.88
634.
Uxie
Extrasensory Thunder 1,851 1,296 288,787 37.75
635.
Medicham
Counter Dynamic Punch 2,376 1,598 287,496 37.58
636.
Claydol
Confusion Earthquake 2,040 1,488 285,600 37.33
637.
Claydol
Confusion Psychic 2,040 1,488 285,600 37.33
638.
Hypno
Zen Headbutt Shadow Ball 1,964 1,296 282,816 36.97
639.
Hypno
Zen Headbutt Psyshock 1,948 1,296 280,454 36.66
640.
Bronzong
Feint Attack Flash Cannon 1,740 1,110 280,140 36.62
641.
Mew
Charge Beam Low Sweep 1,328 720 278,880 36.45
642.
Bronzong
Feint Attack Psychic 1,730 1,110 278,530 36.41
643.
Claydol
Extrasensory Earthquake 1,987 1,296 278,208 36.36
644.
Grumpig
Charge Beam Psychic 1,624 720 277,704 36.30
645.
Mew
Volt Switch Low Sweep 1,320 860 277,200 36.23
646.
Cresselia
Confusion Aurora Beam 1,792 1,488 272,384 35.60
647.
Hypno
Zen Headbutt Psychic 1,891 1,296 272,333 35.60
648.
Hypno
Zen Headbutt Focus Blast 1,862 1,296 268,186 35.05
649.
Medicham
Psycho Cut Dynamic Punch 2,214 996 267,894 35.02
650.
Uxie
Confusion Swift 1,704 1,488 265,824 34.74
651.
Claydol
Extrasensory Psychic 1,891 1,296 264,768 34.61
652.
Cresselia
Psycho Cut Moonblast 1,724 996 262,048 34.25
653.
Grumpig
Charge Beam Mirror Coat 1,520 720 259,920 33.97
654.
Chimecho
Astonish Energy Ball 1,464 720 256,200 33.49
655.
Claydol
Confusion Gyro Ball 1,816 1,488 254,240 33.23
656.
Uxie
Extrasensory Swift 1,601 1,296 249,725 32.64
657.
Medicham
Counter Psychic 2,045 1,598 247,421 32.34
658.
Claydol
Extrasensory Gyro Ball 1,738 1,296 243,264 31.80
659.
Cresselia
Psycho Cut Aurora Beam 1,574 996 239,248 31.27
660.
Medicham
Counter Ice Punch 1,930 1,598 233,530 30.52
661.
Medicham
Psycho Cut Psychic 1,824 996 220,704 28.85
662.
Medicham
Psycho Cut Ice Punch 1,682 996 203,522 26.60
663.
Unown
Hidden Power Struggle 1,230 990 167,280 21.86
664.
Wobbuffet
Counter Mirror Coat 1,776 1,332 106,560 13.93
665.
Wobbuffet
Splash Mirror Coat 1,008 0 60,480 7.91

เกี่ยวกับค่าเหล่านี้

ตอนแรกเราได้ข้อมูลจากตารางของ Professor_Kukui (here) แต่เขาไม่ได้อัพเดทข้อมูลมาตั้งแต่ โปเกม่อน generation 2 พวกเราจึงได้ทำต่อ โดยใช้ข้อมูลอ้างอิง และสูตรคำนวนต่างๆของ Professor_Kukui ในการคำนวนหาค่าต่างๆ โดยเขาจะใช้ "Dueling Ability" , "Gym Offense" และ "Gym Defense". ซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ link ที่ทางเราให้ไว้ได้ แต่เราจะอธิบายคร่าวๆ เอาไว้ที่นี่